Aktualijos

Sveikinimai Kovo 11-osios proga

Šiandien – 18-asis atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės Gimtadienis. Deja, pripildyta Laisvės taurė nesvaigina mūsų. Vaizdas liūdnokas – turtuolių Lietuvoje daugėja, lietuvių – mažėja, vidutinės klasės tarsi nebeliko, kaimas baigia prasigerti, autoritetų Lietuvoje nebėra. Nėra nesusijusio, nesusitepusio energingo vadovo, vedlio, kuriuo patikėtų tauta. Kas ką traukia į savo pusę, kas ieško naudos. Nė vieno nuteisto ar teisiamo. Vis tik Lietuva - ne Amerika, kur net ir ,,didieji” patraukiami atsakomybėn ar net nuteisiami. Lietuvoje neklesti teisingumas, kad ir kaip norėtume jo.
Išeivijoje Vasario 16-oji, Kovo 11-oji sukviečia nedaug tautiečių švęsti šių švenčių kartu, pasidžiaugti Laisva tėvyne. Didieji Lietuvos Laisvės kovotojai seniai iškeliavo į nebūtį, o išlikusi nedidelė grupė vis einanti ar besistengianti eiti priekyje jau neturi to parako ir pajėgumo sukviesti, pakelti tautą… Gi naujai atvykusieji neretai nebesureikšmina šių švenčių ir, paprasčiausia, nedalyvauja jų minėjimuose. Gal todėl, kad ir juose nebėro to didelio emocinio, tautinio-patriotinio užtaiso, būtino gyvenant svetur. 
Sveikiname visus tautiečius su Kovo 11- aja, taip ilgai lauktos Laisvės diena ir jos jaunu 18-uoju Gimtadieniu. Būkime tvirti ir solidarūs lietuviai, savo Tėvynes patriotai.

Bičiulystės redakcija

**********

Mielieji,

Sveikinu Jus su Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo švente!

Žuvusiųjų už Lietuvos Laisvę tautos karžygių dvasia tebūnie gyva mūsų širdyse. Vieningu darbu, kova ir gyvenimu įprasminkime jų auką vardan Laisvos Lietuvos Ateities!

Su Kovo 11-ąja!

Dr.Rimtas Marcinkevičius                                                                                                                                                                                JAV LB LA valdybos pirmininkas

************

Mielieji,
Vos prieš keletą savaičių šventėme savo valstybės gimtadienį. Šiandien vėl renkamės švęsti dar vienos, nemažiau reikšmingos kiekvienam iš mūsų, dienos. Prieš aštuoniolika metų atkūrėme savo valstybę ir priminėme pasauliui, jog lietuvių tauta tebėra gyva, tebėra stipri ir visomis savo jėgomis ne tik trokšta turėti savo valstybę, bet ir yra pajėgi šią valstybę kurti, stiprinti ir auginti.
Kovo vienuoliktoji yra atgimusios Lietuvos šventė, jos garbės ir orumo atkūrimo diena. Todėl nėra abejonių, kad ši diena Lietuvos istorijoje išliks tarp iškiliausių mūsų valstybės datų. Tokia ji turi išlikti ir mūsų visų širdyse.
Sveikinu visus Jus šios nuostabios šventės proga ir linkiu, kad nepamirštume didžiuotis tuo, kad esame nepriklausomos Lietuvos valstybės dalimi!

Jūsų –
Irena Degutienė,                                                                                                                                                                                         LR Seimo narė

 

Šiandien – 18-asis atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės Gimtadienis. Deja, pripildyta Laisvės taurė nesvaigina mūsų. Vaizdas liūdnokas – turtuolių Lietuvoje daugėja, lietuvių – mažėja, vidutinės klasės tarsi nebeliko, kaimas baigia prasigerti, autoritetų Lietuvoje nebėra. Nėra nesusijusio, nesusitepusio energingo vadovo, vedlio, kuriuo patikėtų tauta. Kas ką traukia į savo pusę, kas ieško naudos. Nė vieno nuteisto ar teisiamo. Vis tik Lietuva - ne Amerika, kur net ir ,,didieji” patraukiami atsakomybėn ar net nuteisiami. Lietuvoje neklesti teisingumas, kad ir kaip norėtume jo.
Išeivijoje Vasario 16-oji, Kovo 11-oji sukviečia nedaug tautiečių švęsti šių švenčių kartu, pasidžiaugti Laisva tėvyne. Didieji Lietuvos Laisvės kovotojai seniai iškeliavo į nebūtį, o išlikusi nedidelė grupė vis einanti ar besistengianti eiti priekyje jau neturi to parako ir pajėgumo sukviesti, pakelti tautą… Gi naujai atvykusieji neretai nebesureikšmina šių švenčių ir, paprasčiausia, nedalyvauja jų minėjimuose. Gal todėl, kad ir juose nebėro to didelio emocinio, tautinio-patriotinio užtaiso, būtino gyvenant svetur. 
Sveikiname visus tautiečius su Kovo 11- aja, taip ilgai lauktos Laisvės diena ir jos jaunu 18-uoju Gimtadieniu. Būkime tvirti ir solidarūs lietuviai, savo Tėvynes patriotai.

Bičiulystės redakcija

**********

Mielieji,

Sveikinu Jus su Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo švente!

Žuvusiųjų už Lietuvos Laisvę tautos karžygių dvasia tebūnie gyva mūsų širdyse. Vieningu darbu, kova ir gyvenimu įprasminkime jų auką vardan Laisvos Lietuvos Ateities!

Su Kovo 11-ąja!

Dr.Rimtas Marcinkevičius                                                                                                                                                                                JAV LB LA valdybos pirmininkas

************

Mielieji,
Vos prieš keletą savaičių šventėme savo valstybės gimtadienį. Šiandien vėl renkamės švęsti dar vienos, nemažiau reikšmingos kiekvienam iš mūsų, dienos. Prieš aštuoniolika metų atkūrėme savo valstybę ir priminėme pasauliui, jog lietuvių tauta tebėra gyva, tebėra stipri ir visomis savo jėgomis ne tik trokšta turėti savo valstybę, bet ir yra pajėgi šią valstybę kurti, stiprinti ir auginti.
Kovo vienuoliktoji yra atgimusios Lietuvos šventė, jos garbės ir orumo atkūrimo diena. Todėl nėra abejonių, kad ši diena Lietuvos istorijoje išliks tarp iškiliausių mūsų valstybės datų. Tokia ji turi išlikti ir mūsų visų širdyse.
Sveikinu visus Jus šios nuostabios šventės proga ir linkiu, kad nepamirštume didžiuotis tuo, kad esame nepriklausomos Lietuvos valstybės dalimi!

Jūsų –
Irena Degutienė,                                                                                                                                                                                         LR Seimo narė