Aktualijos

Gegužės 31 d., 12 val., S. Daukanto aikštėje pilietinė akcija "Už laisvą žodį"

Šį ketvirtadienį, gegužės 31 dieną, 12 valandą, Simono Daukanto aikštėje Vilniuje rengiama pilietinė akcija "Už laisvą žodį". Jos metu bus protestuojama prieš dienraščio "Lietuvos žinios" vyriausiojo redaktoriaus, žinomo teatro kritiko Valdo Vasiliausko nušalinimą nuo pareigų, Prezidentūrai to pareikalavus.

Skaityti daugiau...

Viešųjų finansų aktualijos

Kai kurie Lietuvos politikai ir finansininkai-buhalteriai nesuvokia sąsajos tarp valstybės biudžeto įtakos šalies ūkiui ir jos gyventojams. Nepaisant biudžeto subalansavimo svarbos, finansinės politikos svariausiu instrumentu neturi tapti mokesčių kėlimas ir valstybės išlaidų mažinimas didesnės bedarbystės, gyventojų nuskurdinimo ir emigracijos sąskaita.

Skaityti daugiau...

Kai paralyžiuojamas teisingumas - paralyžiuojamas valstybės imunitetas

Partijos DRĄSOS KELIAS laiškas VISIEMS

Problema Nr. 1 Lietuvoje - teisėsaugos ir teisingumo sistema, kuri atvirai gina prieš valstybę ir jos piliečius veikiančių grupuočių interesus. Dėl šios priežasties kenčia beveik visos gyvenimo sritys - nuo ekonomikos iki kultūros, nuo sveikatos apsaugos iki švietimo, nekalbant jau apie elementarias žmogaus teises.

Skaityti daugiau...

Kreipimasis į tautiečius užsienyje ir Lietuvos draugus

EKSPERTAI.EU kreipimasis į tautiečius užsienyje ir Lietuvos draugus

Visi, kas spaudžiami sunkmečio ir neradę teisingumo Tėvynėje, išvykote svetur, kam rūpi Lietuvos likimas - VIENYKIMĖS BENDRAI KOVAI.

Organizuokimės, burkimės, imkimės iniciatyvos visose šalyse, skelbkitės ir užmegzkite ryšį su EKSPERTAI.EU - taip nugalėsim valstybininkų ir teisėsaugininkų mafijos klaną, užgrobusį mūsų valstybę!

Skaityti daugiau...

Išlikime savimi

Mieli Lietuvos žmonės!

Tinklalapis www.neringavenckiene.com startuoja susidarius išskirtinėms gyvenimo aplinkybėms: įsigalėjus kraštutiniam teisiniam nihilizmui, žmogaus teisių ir laisvių pamynimui, laisvo, demokratiško žodžio cenzūrai. Šiandieninė žiniasklaida, spauda ir televizija tautai
perteikia tik dalelę tiesos apie tai, kas iš tiesų vyksta mūsų valstybės gyvenime.

Skaityti daugiau...

Mes nesitrauksime

Lietuvos Respublikos piliečių ŽODIS         
Piliečių Sueigos, kviečiamos susirinkti 2012 metų gegužės 26 dieną Vilniuje,

ŽODIS

Mes, pilietės ir piliečiai, susirinkę į Sueigą Vilniuje, pareiškiame:

- norime gyventi laisvoje ir orioje Lietuvos valstybėje,

Skaityti daugiau...

Lietuva yra ne aklas nežmoniškų įstatymų vykdymas, Lietuva yra atsisakymas dalyvauti nežmoniškume

Kunigo Roberto Grigo kalba pasakyta Simono Daukanto aikštėje, Vilniuje gegužės 19 dieną

Brangūs žmonės, Lietuvos piliečiai,

Gegužės 17-osios data žymi nusikaltimą. Žvelgiu į jūsų veidus ir mąstau, kad, jeigu pridėtų jūsų nuotrauką (kol kas negausaus susibūrimo nuotrauką) prie tų, kurias mes turime išsaugoję iš Sausio 13-osios budėjimo, iš Baltijos kelio, matytume nuostabų panašumą tarp tų veidų ir jūsų veidų štai čia. Esate tos pačios dvasios žmonės.

Skaityti daugiau...

,,Tylioji akcija” Lemonte, JAV

Penktadienį, gegužės 18  d., į Lemonte įsikūrusį Pasaulio Lietuvių Centrą (PLC), rinkomės ,,Tyliajai akcijai“. Kada ir kodėl gimė mintis susirinkti? - Lemonte jau ne kartą  vyko taikios akcijos, nukreiptos vienam tikslui – įgyvendinti teisybę ir teisingumą Lietuvos teisėsaugoje.

Skaityti daugiau...

Atviras laiškas

LR Prezidentei J.E.D.Grybauskaitei.
LR Seimui.
LR Generaliniam prokurorui.
LR VRM ministrui.
LR Policijos departamentui.
LR Vaiko Teisių Kontrolieriaus institucijai.
Žiniasklaidai

...ir štai kažkieno sumanytas planas dėl D.Kedžio dukros paėmimo jėga – įvykdytas.
LR policija pasislėpė po įstatymų vykdymo skraiste. Ji (policija) elgiasi kaip nekalta mergelė: - mes prižiūrime, kad būtų įvykdytas  teisingumas, saugome viešą tvarką ir pan. Bet juk aiškiai matosi visuose video įrašuose dėl vaiko paėmimo: naudojama fizinė jėga ne tik prieš mergaitę, bet ir prieš jos artimuosius !!! Sugadintas privatus turtas !!! Kaip ten sakoma panašiais atvejais: „Jėga yra – proto nereikia“.

Skaityti daugiau...

Jūs pralaimėjote, p.Prezidente,

nes  neapsaugojote mažo vaiko nuo brutalios jėgos. Šį ankstų ketvirtadienio rytą į privačią Kedžių ir Venckų teritoriją įžengė policija, spec.daliniai. Apie šimtą policininkų, spec. tarnybų pareigūnų atvarė galingoji antstolė! Penki autobusai, spec.automobiliai su užtamsintais stiklais. Atrodė, kad bus ,,imamas” Osama bin Ladenas. Tik jis jau paimtas. O antroji pagal reikšmę dabar bus imama maža aštuonerių metų mergaitė Deimantėlė.

Skaityti daugiau...