Aktualijos

Politinio prokuroro aiškiaregystės

Generalinėje prokuratūroje metų metais marinuojamos ir į senaties archyvus galiausiai sukišamos įvairios bylos. Dešimtys, šimtai bylų. Niekam dėl to galvos neskauda. Net nesopa, kai numarinuojamos rezonansinės, t.y. milžiniško atgarsio visuomenėje susilaukusios istorijos, susijusios su dešimtimis, šimtais milijonų litų iššvaistymu, pradanginimu, vagystėmis.
 
Generalinis prokuroras Darius Valys nieko neatsako Lietuvai, kodėl iki šiol vilkinama Nacionalinio operos ir baleto teatro rekonstrukcijos byla. Kažkaip keistai buvo rekonstruoti ir įsisavinti apie 60 mln. litų, tačiau nėra nei kaltų, nei paleistų.

Skaityti daugiau...

Kaip diegiamas kriminalinis mąstymas

Pradedant naujus metus tikrai nebesinori prisiminti to ciniško melo ir veidmainystės, kurių srautą ant mūsų galvų be jokios sąžinės graužaties pylė ne kokie nors gatvių šlavėjai, o Lietuvos Seimo nariai ir vadovai. Tačiau tylėti negalima, nes tai vyksta ir toliau. 

Tai tęsiasi ir po brutaliai nupirktų rinkimų – nupirktų ne tik rinkimų dieną, bet ir prieš tai kelioms "biudžetinėms" partijoms išsidalijus žmonių taip sunkiai uždirbtus dešimtis milijonų litų savo reklamai, o kitus rinkimų dalyvius palikus be lėšų.

Skaityti daugiau...

Valdžios paminta Konstitucija

Sausio 17-ąją S. Daukanto aikštėje tradiciškai bus paminėtos valdžios pamintos piliečių laisvės

Laisvieji menininkai ir pilietinis Tiesos judėjimas kviečia savo valstybei neabejingus žmones sueiti šį ketvirtadienį, sausio 17-ąją, 12.30 val., į Simono Daukanto aikštę Vilniuje ir tylos minute paminėti valdžios pamintą Konstituciją, paniekintas piliečių teises ir laisves. 

Skaityti daugiau...

Veidmainiškas teisingumas

Kai raudoniu išmuštas buvęs Vyriausybės vadovas Andrius Kubilius, savo laikysena nulėmęs Vyriausybei pavaldžių valstybės institucijų įvykdytą Konstitucinį perversmą 2012 gegužės 17 dieną (žiūr. Lietuvos Konstitucijos kūrėjų, teisininkų ir žmogaus teisių gynėjų išvadas), per televizijos ekraną porina, jog „visada laikomės tos nuostatos, kad Seimo nario mandatas neturi būti trukdžiu teisėsaugai atlikti savo darbą“, sako tiesiog netiesą.

Skaityti daugiau...

Petras Plumpa: „Galiu būti ir triskart politinis kalinys“

Pasirašydamas viešą laišką vidaus reikalų ministrui Dailiui Barakauskui, kuriuo jis raginamas kuo greičiau nutraukti politinį Kauno moksleivės Elenos Narkevičiūtės ir jos mamos persekiojimą, Petras Plumpa, sovietinių laikų rezistentas, dukart politinis kalinys, buvęs atkurtos Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento vadovas, pasakė: „Galiu būti ir triskart politiniu kaliniu“...

Nustebusi perklausiau: negi dabar, dvidešimt antraisiais nepriklausomos Lietuvos metais, jis jaučiasi… tarsi sovietmečiu? Ir paprašiau trumpai pakomentuoti, kokių jam kyla minčių stebint šiandieninę Lietuvos situaciją.

Petro Plumpos atsakymu dalijamės su skaitytojais. Ramutė Bingelienė

Skaityti daugiau...

Kas mes būtume be Sausio 13-osios?

Algirdo Patacko, signataro, parlamento gynėjo, Garbės savanorio kalba Laisvės gynimo 15-ųjų metų proga. A.Patackas - JAV lietuvio dr. R.Marcinkevičiaus įsteigtos ,,Laisvės" premijos 2011 m. laureatas

kaip sutraiškytom kojelėm pas Dievulį tu nueisi
 pas senelį į dausas aukštąsias kas nuneš?...
————————————————————————————-
 motinyte, nesirūpink, pagijau aš, užmiršau aš
 leteną to tanko baisią
 cherubinų nešama dabar linksmai keliauju aš...

(Bernardas Brazdžionis, „Aukos lelija“)

Skaityti daugiau...

Kolaborantų vaidmuo Sausio 13-osios byloje iki šiol neįvertintas

Prezidentė išklausė kalbą apie tai, kad kolaborantų vaidmuo Sausio 13-osios byloje iki šiol neįvertintas
Siūlome Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos kalba, pasakytą Seime minint Laisvės gynėjų dieną: 

Mieli Lietuvos žmonės, svečiai,

2011 sausio 12 dieną šioje tribūnoje Jo Ekselencija arkivyskupas Sigitas Tamkevičius tarė: „Lietuvai reikia meilės tiesoje“. Atrodytų, paprasta ir aišku. Deja, realybė labai nutolusi nuo šių šventų žodžių. Sausio 13-oji – vienybės diena. Tikėjome vienas kitu. Tačiau šiandien esame pavargę nuo melo, o ir tikėti nebežinome kuo. Šiandien tai kasdienybė. Išdidi ir šalta.

Skaityti daugiau...

Sausio 13-oji

Šiandien Sausio13-oji - Laisvės gynėjų diena. Sausio 13-ąją  Nepriklausomybės priešai šaudė į laisvą žodį, lietuvišką kalbą. Pskovo desantininkai šaudė draustomis centruotomis kulkomis. Tiesiai į širdis. Jei, anot frontininkų, būtų šaudę nuo stogų, tai būtų šaudę į galvas...
Budėjusieji prie Aukščiausiosios Tarybos, Televizijos bokšto, Radijos ir Televizijos komiteto niekada nepamirš Sausio13-osios  – ji giliai įsirėžė į mūsų atmintį. Sausio13-osios naktis tapo  mūsų laisvės, kovos, pasipriešinimo  ir pergalės simbolis, tai - Pergalės džiaugsmo ir netekties liūdesio diena..

Skaityti daugiau...

Mintys artėjant Sausio 13-ajai

Iš visos Lietuvos susirinkę Laisvės gynėjai prie Lietuvos parlamento 1991 metų sausio 13-osios naktį. Nuotr.
 Sausio 13-oji lieka švari, tauri mūsų atmintyje. Tuomet daugelis tiesiog galėjome mirti už TIESĄ, už LAISVĘ.
Aš lenkiuosi amžiną atilsį žuvusiesiems, visiems gyviesiems Sąjūdžio laikų herojams. Miniai, kuri vardan Tiesos nepabūgo tankų ir drąsa, ir krauju iškovojo Lietuvai Laisvę.

Skaityti daugiau...

Viskas galėjo sprogti vienu ypu

Vytas Petruškevičius apie gyvenimą ant parako: viskas galėjo sprogti vienu ypu

Vytas Petras Petruškevičius  šią savaitę žiniasklaidos buvo pastebėtas tik todėl, kad Medininkų bylos teismo procese pareiškė, kad tarp įrodymų nėra jo filmuotos medžiagos ir tai, kas rodoma jo vardu – ne jo darbas.

Skaityti daugiau...