Aktualijos

Išlikime savimi

Mieli Lietuvos žmonės!

Tinklalapis www.neringavenckiene.com startuoja susidarius išskirtinėms gyvenimo aplinkybėms: įsigalėjus kraštutiniam teisiniam nihilizmui, žmogaus teisių ir laisvių pamynimui, laisvo, demokratiško žodžio cenzūrai. Šiandieninė žiniasklaida, spauda ir televizija tautai
perteikia tik dalelę tiesos apie tai, kas iš tiesų vyksta mūsų valstybės gyvenime.

Skaityti daugiau...

Mes nesitrauksime

Lietuvos Respublikos piliečių ŽODIS         
Piliečių Sueigos, kviečiamos susirinkti 2012 metų gegužės 26 dieną Vilniuje,

ŽODIS

Mes, pilietės ir piliečiai, susirinkę į Sueigą Vilniuje, pareiškiame:

- norime gyventi laisvoje ir orioje Lietuvos valstybėje,

Skaityti daugiau...

Lietuva yra ne aklas nežmoniškų įstatymų vykdymas, Lietuva yra atsisakymas dalyvauti nežmoniškume

Kunigo Roberto Grigo kalba pasakyta Simono Daukanto aikštėje, Vilniuje gegužės 19 dieną

Brangūs žmonės, Lietuvos piliečiai,

Gegužės 17-osios data žymi nusikaltimą. Žvelgiu į jūsų veidus ir mąstau, kad, jeigu pridėtų jūsų nuotrauką (kol kas negausaus susibūrimo nuotrauką) prie tų, kurias mes turime išsaugoję iš Sausio 13-osios budėjimo, iš Baltijos kelio, matytume nuostabų panašumą tarp tų veidų ir jūsų veidų štai čia. Esate tos pačios dvasios žmonės.

Skaityti daugiau...

,,Tylioji akcija” Lemonte, JAV

Penktadienį, gegužės 18  d., į Lemonte įsikūrusį Pasaulio Lietuvių Centrą (PLC), rinkomės ,,Tyliajai akcijai“. Kada ir kodėl gimė mintis susirinkti? - Lemonte jau ne kartą  vyko taikios akcijos, nukreiptos vienam tikslui – įgyvendinti teisybę ir teisingumą Lietuvos teisėsaugoje.

Skaityti daugiau...

Atviras laiškas

LR Prezidentei J.E.D.Grybauskaitei.
LR Seimui.
LR Generaliniam prokurorui.
LR VRM ministrui.
LR Policijos departamentui.
LR Vaiko Teisių Kontrolieriaus institucijai.
Žiniasklaidai

...ir štai kažkieno sumanytas planas dėl D.Kedžio dukros paėmimo jėga – įvykdytas.
LR policija pasislėpė po įstatymų vykdymo skraiste. Ji (policija) elgiasi kaip nekalta mergelė: - mes prižiūrime, kad būtų įvykdytas  teisingumas, saugome viešą tvarką ir pan. Bet juk aiškiai matosi visuose video įrašuose dėl vaiko paėmimo: naudojama fizinė jėga ne tik prieš mergaitę, bet ir prieš jos artimuosius !!! Sugadintas privatus turtas !!! Kaip ten sakoma panašiais atvejais: „Jėga yra – proto nereikia“.

Skaityti daugiau...

Jūs pralaimėjote, p.Prezidente,

nes  neapsaugojote mažo vaiko nuo brutalios jėgos. Šį ankstų ketvirtadienio rytą į privačią Kedžių ir Venckų teritoriją įžengė policija, spec.daliniai. Apie šimtą policininkų, spec. tarnybų pareigūnų atvarė galingoji antstolė! Penki autobusai, spec.automobiliai su užtamsintais stiklais. Atrodė, kad bus ,,imamas” Osama bin Ladenas. Tik jis jau paimtas. O antroji pagal reikšmę dabar bus imama maža aštuonerių metų mergaitė Deimantėlė.

Skaityti daugiau...

Pravirko ir dangus

Praėjusį šeštadienį, gegužės 12 d. popietę, kai Lietuvoje prasidėjo plačiai minimos Romo Kalantos aukos 40-sios metinės, neatsiliko ir užatlantės lietuviai. Į Čikagoje esančias Švento Kazimiero lietuvių kapines prie 1979 metais lietuvių šaulių sąjungos pastatyto, žinomo čikagiečio menininko Ramojaus Mozoliausko sukurto, paminklo Romui Kalantai atminti,

Skaityti daugiau...

Iš Dienoraščio užrašų apie įvykius Lietuvoje…

Turiu prisipažinti, kad p. H. Mickevičiaus toks rimtas straipsnis (http://lrt.lt/news.php?strid=2838146&id=6006259), kurį taip rimtai nusiteikusi pradėjau skaityti, po širdį veriančios įžangos, pradėjus skaityti išvadas…  mane labai prajuokino. Neskubėkite smerkti dėl tokio lengvabūdiškumo – aš tuoj pasiaiškinsiu. Norėtųsi, kad ir p. H.Mickevičius paaiškintų -  kokios povandeninės srovės suformavo šį jo straipsnį?  Kitaip man belieka naudotis jo, taip šventai Lietuvoje saugomomis teisėmis bei žodžio laisvėmis ir savo kukliu išsilavinimu

Skaityti daugiau...

P R A Š Y M A S suteikti informaciją apie mano globojamos mažametės paėmimo-perdavimo konkrečią datą ir laiką

Teismo sprendimą vykdanti antstolė Sonata Vaicekauskienė atsisako suteikti prašomą informaciją nužudyto Drąsiaus Kedžio dukters globėjai Neringai Venckienei, gerai žinodama, kad Vaiko teisių apsaugos tarnybos turi būti informuotos apie konkrečią vaiko paėmimo-perdavimo datą ir laiką. Dėl šios priežasties Neringa Venckienė kreipėsi į Vaiko teisių apsaugos tarnybas.

Skaityti daugiau...

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos Siūlymai dėl LR Seimo rinkimų

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei
Daliai Grybauskaitei

SIŪLYMAS įvesti pataisą rinkimų  į LR Seimą bei savivaldybių tarybas įstatyme, papildyti rinkimų į LR Seimą bei savivaldybių tarybas biuletenį
Vilnius, 2012 04 30

Atitinkamais raštais su mūsų sąjungos siūlymais „įvesti pataisas rinkimų į LR Seimą bei savivaldybių tarybas įstatyme, kad išrinktas ir mandato atsisakęs kandidatas nebeturėtų teisės jo perleisti rikimų barjero neįveikusiam kolegai su išimtimi, kuri tegali būti išrinkto kandidato mirtis arba ilgą nedarbingumą įtakojanti liga.

Skaityti daugiau...