Aktualijos

Europos Žmogaus teisių Teismas ir Stankūnaitė

Teisminiai procesai dėl mano brolio a.a. Drąsiaus Kedžio dukrelės gyvenamosios vietos problemų persikėlė į Strasbūrą. Ką lems šie institucijų sprendimai: tiesą ar dar vieną manipuliaciją tiesa? Žingsnį link demokratinių žmogaus teisių grindimo ar dar vieną korumpuotų asmenų prasismelkimą į struktūras, kurios savo veiklą siekia remti europietiška teisine praktika? Tai bus sąžiningų Lietuvos pareigūnų veiksmai, pagrįsti morale ir etika ar bandymas visomis priemonėmis darkart įteisinti neteisingumą, sutelkus visas pajėgas, visas galias, ryšius ir priemones? Girdint kai kuriuos dalykus, jau dabar kyla pagrįstų abejonių.

Skaityti daugiau...

Tyli protesto akcija Čikagos miesto centre (papildyta)

Nuotr.: (iš kairės) Linas, Vitalijus, Vilija, Celine, Ligija, Vaida, Ramunė.

Pasinaudodami jau kelintus metus LR  generalinio konsulato Čikagoje organizuojama ,,Lietuvos diena“, sutarėme surengti dar vieną protesto akciją ir mes, ,,Tylios akcijos“ dalyviai ir organizatoriai. Be abejo, darbo diena, nepatogus pietų pertraukos metas daugeliui iš mūsų netiko. Atvykome tie, kurie galėjome lengviau susitvarkyti su darbais.

Skaityti daugiau...

Nužmogėjimas

Tai, kas įvyko Klonio gatvėje, Garliavoje, 2012 m. gegužės 17 d., kai mano brolio Drąsiaus Kedžio mažametė dukrelė buvo prievarta atplėšta nuo manęs ir klykianti ištempta, jai ant galvos užmetus galimai cheminių medžiagų pripurkštą skudurą, galutinai patvirtino, kad mes gyvename šalyje, kurios valdžia yra visiškai degradavusi, praradusi bet kokį etikos, moralės supratimą, absoliučiai praradusi sąžinę ir elementarų žmogiškumą.

Skaityti daugiau...

Suįžūlėjęs ir beatodairiškai einantis va bank blogis pradžioje visada atrodo stipresnis

Algirdo Patacko kalba piliečių sueigoje Vilniuje, gegužės 26 d.

...mes nesitrauksim, nes neturime kur trauktis. Nebėra kur trauktis – jeigu tavo akivaizdoj, tavo akyse plėšomas mažas vaikas, kuris ką tik grojo vaikiška fleita ir lakstė kaip drugelis po savo vaikystės kiemą, po saugią Klonio erdvę, kurią saugojo žmonių gerumas, kurią užstojome savo kūnais, ir kuri buvo suardyta, beatodairiškai ir agresyviai, įžūliai apmeluota, apšmeižta ir išsityčiota, stebint abejingiesiems ar apakintiems. Mes

Skaityti daugiau...

Gegužės 31 d., 12 val., S. Daukanto aikštėje pilietinė akcija "Už laisvą žodį"

Šį ketvirtadienį, gegužės 31 dieną, 12 valandą, Simono Daukanto aikštėje Vilniuje rengiama pilietinė akcija "Už laisvą žodį". Jos metu bus protestuojama prieš dienraščio "Lietuvos žinios" vyriausiojo redaktoriaus, žinomo teatro kritiko Valdo Vasiliausko nušalinimą nuo pareigų, Prezidentūrai to pareikalavus.

Skaityti daugiau...

Viešųjų finansų aktualijos

Kai kurie Lietuvos politikai ir finansininkai-buhalteriai nesuvokia sąsajos tarp valstybės biudžeto įtakos šalies ūkiui ir jos gyventojams. Nepaisant biudžeto subalansavimo svarbos, finansinės politikos svariausiu instrumentu neturi tapti mokesčių kėlimas ir valstybės išlaidų mažinimas didesnės bedarbystės, gyventojų nuskurdinimo ir emigracijos sąskaita.

Skaityti daugiau...

Kai paralyžiuojamas teisingumas - paralyžiuojamas valstybės imunitetas

Partijos DRĄSOS KELIAS laiškas VISIEMS

Problema Nr. 1 Lietuvoje - teisėsaugos ir teisingumo sistema, kuri atvirai gina prieš valstybę ir jos piliečius veikiančių grupuočių interesus. Dėl šios priežasties kenčia beveik visos gyvenimo sritys - nuo ekonomikos iki kultūros, nuo sveikatos apsaugos iki švietimo, nekalbant jau apie elementarias žmogaus teises.

Skaityti daugiau...

Kreipimasis į tautiečius užsienyje ir Lietuvos draugus

EKSPERTAI.EU kreipimasis į tautiečius užsienyje ir Lietuvos draugus

Visi, kas spaudžiami sunkmečio ir neradę teisingumo Tėvynėje, išvykote svetur, kam rūpi Lietuvos likimas - VIENYKIMĖS BENDRAI KOVAI.

Organizuokimės, burkimės, imkimės iniciatyvos visose šalyse, skelbkitės ir užmegzkite ryšį su EKSPERTAI.EU - taip nugalėsim valstybininkų ir teisėsaugininkų mafijos klaną, užgrobusį mūsų valstybę!

Skaityti daugiau...

Išlikime savimi

Mieli Lietuvos žmonės!

Tinklalapis www.neringavenckiene.com startuoja susidarius išskirtinėms gyvenimo aplinkybėms: įsigalėjus kraštutiniam teisiniam nihilizmui, žmogaus teisių ir laisvių pamynimui, laisvo, demokratiško žodžio cenzūrai. Šiandieninė žiniasklaida, spauda ir televizija tautai
perteikia tik dalelę tiesos apie tai, kas iš tiesų vyksta mūsų valstybės gyvenime.

Skaityti daugiau...

Mes nesitrauksime

Lietuvos Respublikos piliečių ŽODIS         
Piliečių Sueigos, kviečiamos susirinkti 2012 metų gegužės 26 dieną Vilniuje,

ŽODIS

Mes, pilietės ir piliečiai, susirinkę į Sueigą Vilniuje, pareiškiame:

- norime gyventi laisvoje ir orioje Lietuvos valstybėje,

Skaityti daugiau...