Aktualijos

JAV, Lietuvos ekspertai Vilniuje nagrinėjo skalūnų dujų panaudojimo Baltijos jūros regione galimybes

Written by admin · 1 min read

JAV ekspertai  iš Energetikos ir Valstybės departamentų, Amerikos gamtinių dujų asociacijos ir kitų nevyriausybinių organizacijų vasario 29 d. dalyvavo Vilniuje surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Shale Gas and Oil as Potential Game Changers in the Energy Market in the Baltic States and Poland“.

Šios šalies, kaip skalūnų technologijų lyderės, turinčios reikšmingą įtaką suskystintų gamtinių dujų rinkai ir žymiai sumažinusios pasaulines suskystintų gamtinių dujų kainas, eskpertai  dalinosi JAV patirtimi. JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Derse pažymėjo, kad JAV remia šalių pastangas siekti energetinio saugumo kuriant rinkos principais grįstą ir patikimą prieigą prie įvairių energijos tiekimo maršrutų ir šaltinių. JAV viliasi, jog šios pastangos padeda siekti tarptautinių aplinkosaugos tikslų ir tuo pačiu prisideda prie pasaulinės ekonomikos stiprinimo, todėl JAV vyriausybė remia šią energetikos konferenciją.
Konferencijoje daug dėmesio skirta energetinių šaltinių diversifikacijai.
Siekiant diversifikuoti Lietuvos energijos resursus, skalūnų dujos ir nafta yra galima alternatyva gamtinėms dujoms iš šiuo metu dominuojančio tiekėjo, teigė Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.
„Nors Lietuva prieš 20 metų atgavo nepriklausomybę, ji tebėra labai priklausoma ekonomine prasme. Šiandien vienas dominuojantis energijos tiekėjas turi užtikrinti resursus, kurie atitinka 80 proc. viso Lietuvos energijos poreikio. ES visiškai pripažino tokios didelės priklausomybės jautrumą ir pažymėjo, kad iki 2015 metų Europos Sąjungoje nebeturi likti energetinių salų“, – sakė ministras.
Jis atkreipė dėmesį į skalūnų dujų Lietuvoje įtaką energetiniam saugumui, kaip patrauklią alternatyvą gamtinėms dujoms ir efektyvią priemonę mažinti aukštas dujų kainas.
„Naujausios skalūnų dujų išgavimo technologijos ir santykinai žema skalūnų dujų kaina JAV rinkoje skatina kitas valstybes išsamiau įvertinti JAV patirtį ir galimybes perimti geriausią praktiką“, – teigė A.Ažubalis konferencijoje, kurioje ekspertai iš JAV, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos keičiasi žiniomis apie skalūnų dujų panaudojimo galimybes.
A.Ažubalis pabrėžė aplinkosaugos ekspertų dalyvavimo diskusijose svarbą. „Esu įsitikinęs, kad jų patirtis ir žinios skalūnų dujų aplinkosaugos srityje, taikant aukščiausius aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir saugumo standartus išgaunant skalūnų dujas, leis atsakyti į visus klausimus, susijusius su šių dujų gavyba, ir atsakingai naudoti skalūnų dujų išgavimo technologijas“, – sakė ministras.
Konferencijoje kalbėjęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas pabrėžė skalūninių dujų svarbą prognozuojant dujų rinkos vystymąsi Baltijos šalyse.
Ministro Pirmininko kancleris Deividas Matulionis pranešė, kad Lietuvos geologijos tarnyba artimiausiu metu skelbs konkursą skalūnų dujų paieškai ir žvalgybai Lietuvoje. Tikimasi, kad konkurse dalyvaus patirtį šioje veikloje turinčios įmonės.
Užsienio reikalų ir Energetikos ministerijų bei JAV ambasados Lietuvoje surengtoje konferencijoje diskutuojama, kaip skalūnų dujų technologijų pažanga pakeitė situaciją JAV energetikos rinkoje, kokios būtų šių dujų panaudojimo galimybės ir poveikis Lietuvos ir kitų regiono valstybių – Lenkijos, Latvijos ir Estijos –  ekonomikoms.