Mums rašo

„Tas laisvės nevertas, kas negina jos“ (K. Balutis)

Written by Redakcija · 1 min read

trispalve Pro vitaLietuvos Nepriklausomybės Aktas  – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuvos Taryba atkuria nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi.

Roma Paukštė. Sveikinu visus su Vasario 16 švente savo dainos žodžiais:

Čia buvo Lietuva, yra ir bus!

Prie Baltijos senoliai mūsų užgimė

Taikioj šaly, Europos vidury. 
Kaimynų antpuolius atrėmė ugnimi
Ne puldami, o žemę gindami.

Pavergti mūsų tautą buvo siekiama,  

Bet mums padėjo Dievas ir dangus.

Nenugalėti priešų mes išliekame  
Čia buvo Lietuva, yra ir bus

Nenugalėti priešų mes išliekame  
Čia buvo Lietuva, yra ir bus. 

Su gyvuliniais vagonais mus atvežė
Mes į pasaulio kraštą ištremti.
Siberijos platybėj verkė akmenys,
Kai matė mūsų vargą iš arti.

Mus degino ir rusino, ir niekino, 

Dalinosi žemes ir mūs namus. 

Nesustabdyti laisvės mūsų niekam jau 
Čia buvo Lietuva, yra ir bus. 

Išsaugot tapatybę mes privalome

Ir perduoti ateinančioms kartoms

Mažytį lopinėlį baltų žemėje

Su papročiais, gimta kalba, dainom.

Į bendrą erdvę taikiai įplasnojome 

Svečiams atvėrę širdis ir vartus.

Europos veidui keičiantis kartojame:

Čia buvo Lietuva, yra ir bus. 

Priedainis
Lietuviai mes, lietuviai mes, lietuviai
Nesunaikinta šimtmečiais tauta.
Lietuviai mes, lietuviai mes, lietuviai
Pagonių paskutinė mes karta.
Lietuviai mes, lietuviai mes, lietuviai
Senolių dvasios saugo mūs kelius.
Lietuviai mes, lietuviai mes, lietuviai 

Čia buvo Lietuva, yra ir bus.

Roma Paukštė 

Tel. +370 616 82717

Lietuva

el.paštas: romapaukste@gmail.com

https://www.facebook.com/roma.paukstiene

www.paukstiene.lt

*****************************

Benediktas Medvedevas

LIETUVA – MOTINA GIMTINĖ!

(Eilėraštį skiriu Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejui)

   Proseniai ilsisi Lietuvoj

   Ant kalno, smėlyne.

   Lietuva buvo, yra ir bus

   Motina gimtinė!

Lietuvoj prieškary gimiau –

Švietė žvaigždė vakarinė.

Lietuva buvo, yra ir bus

Motina gimtinė!

   Tėvelis savanoriu

   Lietuvą nuo priešų gynė.

   Lietuva buvo, yra ir bus

   Motina gimtinė!

Puikiai aš dar menu

Priespaudą stalininę.

Lietuva buvo, yra ir bus

Motina gimtinė!

   Už kapeikas ir gramus

    Kolchoze purvą mynėm…

    Lietuva buvo, yra ir bus

    Motina gimtinė!

Laisvė nušvito staiga –

Ne visi džiaugės kaimynai?!

Lietuva buvo, yra ir bus

Motina gimtinė!

  Aš smerkiu tuos, kurie dabar

  Iš vargo storina piniginę?!

  Lietuva buvo, yra ir bus

  Motina gimtinė!

Smerkiu, kas žodžiais ne darbais,

Dar vis Lietuvą dabina?!

Lietuva buvo, yra ir bus

Motina gimtinė!

   Patinka man jaunamartė rūta

    Ir mėlynžiedis linas.

   Lietuva buvo, yra ir bus

   Motina gimtinė!

Nebėgu iš Lietuvos

Prie gėrio užsieninio.

Lietuva buvo, yra ir bus

Motina gimtinė!

  Aš – rusas ir nenoriu, kad vėl

  Rusai Lietuvą pult mėgintų…

  Lietuva buvo, yra ir bus

  Motina gimtinė!

LIETUVAI – ŠIMTMETIS! Štai

Vytis žėri kaip AUŠRINĖ.

Lietuva buvo, yra ir bus

MOTINA GIMTINĖ!  

*****************************

Jolanta Šilenskienė

Vainikas gimtinei

Kol gieda

rojaus jerubė,

beveik tebetikiu tavim,

gimtine!

Perbėgat širdimi abi:

gimtinė, jerubė.

    Prieš saulę

   aš akis primerkiu,

    krūtinėje giliai giliai

    rugiai siūbuoja.

Visai nebesvarbu, kuriam

uždės šlovės vainiką,

kuriuos kaip puslapius

dienoraščio sunumeruos.

    Ne taip jau paprasta

    po šapą sulipdyt gimtinę,

    sutvert po gerą žodį.

    Lig šiol verbų vainiko

    nei tau, nei sau nuplėšti

    niekaip negaliu.