All Stories

Grįšiu iš Čikagos didesniu lietuviu

Kovo penktosios popietę JAV Lietuvių bendruomenės Socialinių reikalų tarybos restorane ,,Seklyčia“ (Marquette Park) svečiavosi Vilniaus arkikatedros bazilikos administratorius ir...

Žinios iš pasaulio

JAV *** New York valstijos Long Island universitetinėje klinikoje Allison Penn pagimdė identiškus trynukus. Medikų duomenimis, galimybė, kad moteriai...

Juoda arbata gali pagydyti?

Londono universiteto mokslininkai paskelbė, kad reguliariai vartojama arbata gali pagreitinti atsigavimą po patirto pergyvenimo. Teigiama, kad žmonėms, gėrusiems juodą arbatą...

Sportas per savaitgalį

GALIŪNŲ KONKURSAS Zydrunas Savickas – Arnold Strongman 2008 Winner (Arnold Sport Festival – vasario 19 – kovo 2, Columbus...

AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOS NIUJORKE UŽDARYMO METINĖS

NIUJORKO LIETUVIAMS Kviečiame dalyvauti Niujorko lietuvių susibŪrime Aušros Vartų bažnyčios uždarymo metinėms paminėti. Mus paremti atvyksta Bostono lietuvių vokalinė...

NATO PLĖTRA IR INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI AFGANISTANE

LIETUVOS PAREIGŪNAI VAŠINGTONE APTARĖ NATO PLĖTRĄ IR INFRASTRUKTŪROS PROJEKTUS AFGANISTANE Vasario 26-29 dienomis Vašingtone viešėjo Užsienio reikalų ministerijos sekretoriaus...

Pasaulyje yra daug daugiau dokumentų apie Lietuvos senovę, negu minima A.Šapokos istorijoje

Jūratės Statkutės de Rosales (Venesuela) knyga ,,Didžiosios apgavystės” – gerokai intriguojanti. Autorė, pristatydama lietuvių kalba parašytą knygą Lietuvoje, dalykiškai,...

Pasaulyje yra daug daugiau dokumentų apie Lietuvos senovę

Jūratės Statkutės de Rosales (Venesuela) knyga ,,Didžiosios apgavystės” – gerokai intriguojanti. Autorė, pristatydama lietuvių kalba parašytą knygą Lietuvoje, dalykiškai,...

LGAVO „Sugrįžus” prezidentu perrinktas D. Matulis

Vasario 28 dieną, naujai vienerių metų kadencijai perrinktas Lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomeninės organizacijos (LGAVO) „Sugrįžus” prezidentas dr. Daumantas Matulis....

Vaikai už dvigubą pilietybę

Laiškas, pasiekęs mus iš Airijos, labai aktualus visiems po pasaulį  pasklidusiems lietuviams. Palaikydami Jurgos Vidugirienės akciją ,,Vaikai už dvigubą pilietybę“,...