Tėvynė mūsų

Lietuvą valdantys populistai seniai nusipelnė Lukiškių narų. Nes Lietuvoje nėra mirties bausmės už Tėvynės išdavystę

Written by admin · 1 min read

Kol daugelio euro zonos valstybių parlamentai dėl Graikijos situacijos posėdžiauja ir priiminėja sprendimus, Lietuvos Seimas atostogauja.

Graikijos situacija patvirtino, kad valstybė, neturinti savo išteklių ir savo bankų sistemos, nekontroliuojanti grynųjų lėšų ir nesirūpinanti savo finansų bei kapitalo apsauga, yra pasmerkta būti visapusiškai priklausoma nuo didžiojo užsienio kapitalo. Kitais žodžiais tariant – daugumos Lietuvoje likusių gyventojų laukia pažeminimas ir skurdas.

 

Kai kurios euro zonos valstybės priverstinai ir jau atvirai išvalstybinamos – akivaizdžiausiai šiuo metu tai daroma su Graikija.

Šie ir panašūs klausimai Lietuvos valdžios net nesvarstomi. Kodėl?

Valstybę reikėtų ginti ne tik nuo karinės intervencijos iš Rytų, rūpinantis, kaip įsigyti vieną ar kitą gal ir modernų tanką, gerokai paplaukiojusį karinį laivą ar pašaukti į kariuomenę kelis tūkstančius simbolinių savanorių, bet ir nuo finansinės bei užsienio bankų prievartos.

Todėl įsidėmėkime – 2014 m. gruodžio 18 d. prezidentės Dalios Grybauskaitės teikimu Seimas skubiai ir beveik vienbalsiai ratifikavo Europos Stabilumo Mechanizmo sutartį, kuri reiškia, kad Lietuvos valstybės lėšos besąlygiškai paimamos arba, pareikalavus ESM , skolos padidinamos per 7 dienas,  ir tokie sprendimai nebepriklauso nuo mūsų šalies valios.

Lietuvą valdančių populistinių partijų atstovų veidmainiški pareiškimai dėl situacijos Graikijoje ir euro zonoje, tikrosios informacijos nuo žmonių slėpimas (apie tai buvo skelbta publikacijoje („Lietuvos žmonės – jūs turite kam dėkoti už sparčiai tuštinamas jūsų pinigines“) – yra brutalus ir nešvarus žaidimas Lietuvos žmonių likimu.

Šie populistai seniai nusipelnė Lukiškių narų. Nes Lietuvoje nėra mirties bausmės už Tėvynės išdavystę.

Todėl signatarai Egidijus Klumbys, Zigmas Vaišvila bei Seimo narys Audrius Nakas liepos 22 d. kreipėsi į Lietuvos Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę dėl neeilinės Seimo sesijos sušaukimo. Seimo pirmininkė liepos 28 d. patvirtino, kad šis kreipimasis priimtas.

Neeilinėje Seimo sesijoje prašoma skubiai svarstyti klausimus dėl valstybės ir piliečių apsaugos, numatant galimą euro zonos ar Lietuvos finansinę krizę. Štai keli iš jų:

1. Uždrausti Vyriausybei be Seimo pritarimo skolintis užsienyje ir iš užsienio komercinių bankų Lietuvoje, nes yra galimybė skolintis vidaus rinkoje.                

2. Atsisakyti bet kokių ribojimų naudoti grynuosius pinigus atsiskaitymams, drausti bankams imti mokestį už pinigų išgryninimą, įvesti bankų įkainių valstybinį reguliavimą.        

3. Steigti Valstybės kasą ir joje laikyti valstybės iždo, sodros, savivaldybių ir valstybės įstaigų bei įmonių lėšas.                
4. Snoro ir Ūkio banko infrastruktūros pagrindu steigti valstybės komercinį banką.

Seimo nusišalinimas nuo pareigos atstovauti tautai reiškia tik viena – tai yra kapituliacija ir Lietuvos valstybės palikimas svetimai valiai.

B3 grupės vardu, Seimo Narys Audrius Nakas