Aktualijos

Kvietimas Paminėti Prezidento Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto metus

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA 

2018 metai – SĄJŪDŽIO METAI

2019 metai – Prezidento Antano Smetonos metai

 2019 metai – Jono Žemaičio-Vytauto metai                       

VILNIAUS SĄJŪDININKAMS

Žiniasklaidai

Kvietimas Paminėti  Prezidento Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto  metus  2017-01-04 Vilniaus Sąjūdžio taryba kreipdamasi kvietė 2019 metus skelbti  Prezidento Antano Smetonos metais. Iniciatyvos  ėmėsi LR Seimo ir  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. 2017-12-07 LR Seimas priėmė nutarimą  2019 metus paskelbti  Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais.

2018-06-06  Vilniaus Sąjūdžio tarybos kreipimasis kvietė 2019 metus skelbti  Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto metais. Ypatingą dėmesį skyrė Valstybės istorinės atminties  komisijos pirmininkas profesorius A. Gumuliauskas, kurio pastangų dėka buvo operatyviai organizuotos įstatymo priėmimo procedūros.  2018-06-30 LR Seimas priėmė nutarimą  2019 metus skelbti Jono Žemaičio-Vytauto metais.

Vilniaus  sąjūdininkai pirmieji 2018-04-03 Lietuvos Mokslų Akademijoje iškilmingai  paminėjo SĄJŪDŽIO  TRISDEŠIMTMEČIO JUBILIEJŲ. Vilniaus sąjūdininkai 2018-04-25 organizavo Lietuvos Trispalvės įteisinimo 100 metų jubiliejaus paminėjimą–eiseną nuo Nepriklausomybės aikštės į Simono Daukanto aikštę.

 Nuoširdžiai dėkojame  Sąjūdžio iniciatyvinei grupei,Vilniaus Forumui, Talkai Kalbai ir Tautai, Nevyriausybinių organizacijų padedančių stiprinti valstybinius gynybinius pajėgumus koordinacinei tarybai, “Vilnijos” draugijai, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centrui, Pro Patrija ir kitoms  organizacijoms už paramą organizuojant renginius.

Prisimindami Prezidento Antano Smetonos ir Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto nuopelnus Lietuvai bei Vilniaus sąjūdininkų ir aukščiau paminėtų organizacijų iniciatyvas ir aktyvią veiklą valstybiniuose ir visuomeniniuose renginiuose, Vilniaus Sąjūdžio taryba NUTARIA: 2019 metų vasario 1 dieną 15 val Lietuvos Mokslų Akademijoje  organizuoti iškilmingą Prezidento Antano Smetonos ir Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto METŲ paminėjimą,  atsiskaityti sąjūdininkams ir patvirtinti tarybą. Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Mokslų Akademijai už suteiktą galimybę už nuopelnus Lietuvai iškilmingai paminėti Lietuvos Prezidentų Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto atminimą.

Pasisakymams bus kviečiami istorikai, politologai, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai ir visuomeninių organizacijų atstovai.

Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotojas  G. Adomaitis

Pirmininko pavaduotoja  N. Balčiūnienė

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas  H. Martinkėnas

            Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

   Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, A. Budriūnas tel. 8673 95837

Adresas korespondencijai – L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,         

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com