Kalendorius ir renginiai

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO NAUJIENOS. LWC Events in the Community, LAPKRIČIO 21, 2023

lAPKRIČIO 21 d., 2023NOVEMBER 21, 2023 Dalyvaukite puikiuose renginiuose!Attend These Terrific Events!r more information on events in the Lithuanian community,...

JONINĖS / Lithuanian Summer Fest 6/24

FOOD, COCKTAILS& EVENTS! Lithuanian Summer Fest is coming!BIGGEST LITHUANIAN SUMMER FEST “ST JOHN” 2023 JUNE 24th, 3 PM – 11...

Kunigaikščių Užeiga / Grand Duke’s Restaurant

NEW ITEMS ON OUR MENU! Tochitura with Mamaliga Vareniki with MushroomsBang Band Shrimps Cake ‘Pavlova’ CARRY  OUT  SPECIALS All carry out orders Tuesday...

It’s Holiday Season! Gift Card Specials!

Grand Duke’s Restaurant KUNIGAIKŠČIŲ UŽEIGA It’s time for Christmas! haPPY TIMES START HERE CHRISTMAS EVE CARRY OUT  Our special Christmas...

Pasaulio Lietuvių Centro Renginių Žinios. Rugsėjo 23 d. LWC Events in the Community, September 23, 2022

For more information on events in the Lithuanian community, please visit https://www.lcenter.org/

PLC ŽINIOS. LWC News & Events in the Community, July 25, 2021

                                       JAV...

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO ŽINIOS

  Gedulo ir Vilties diena Commemoration of the Day of Mourning and Hope

Pasaulio Lietuvių Centras praneša; LWC News & Events in the Community,

                                       PLC laikosi Covid-19...

„Kovojom Ąžuolais, palūžom Ąžuolais, mirėm Ąžuolais ir šlamėsim Ąžuolais, tiems, kas Tėvynę myli“ – Vasario 16-oji: kad būtume jų aukos verti!

Partizanų troba. Partizanų ryšininkės Jadvygos Bieliauskienės pasakojimas apie Kardo rinktinės partizanų švęstą Vasario 16-ąją 1948 m. Mano tėvų sodyba...