Lietuviai pasaulyje

„Nemunas” 114-osios įkūrimo metinės – Arkivyskupo Virbalo vizitas Argentinoje

BERISSO LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS “NEMUNAS” 114-OSIOS ĮKŪRIMO  METINĖS Pilnutėlėje  Berisso miesto Ukrainos asociacijos “Atgimimas” filialo salėje mūsų draugija atšventė...

Janina Survilaitė: “Atstumtoji išeivijos karta“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (toliau – PLB) valdybos veikla – ne kas kita, kaip buvusio režimo tamsumų šešėliai ir politinis...

Ukrainos Nepriklausomybės 32-osioms metinėms minėjimas Argentinoje

ARGENTINOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ NARIAI DALYVAVO UKRAINOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 32-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIMO RENGINIUOSE. Gausus Argentinos lietuvių bendruomenių narių būrys dalyvavo Ukrainos...

Sėkmingai prasidėjo lietuviškos radijo valandėlės „Lietuvos Aidai” (Ecos de Lituania) transliavimas

Praėjusį penktadienį sėkmingai startavo 17-asis laidos ,,Lietuvos aidai”, vienintelės lietuviškos radijo laidos Pietų Amerikoje, sezonas. Radijo valandėlės laikas –...

Lietuvių draugijos “Nemunas” atstovai dalyvavo paskaitoje “Putinas ir ginklų žlugimas”

LIETUVA DALYVAVO PASKAITOJE “PUTINAS IR GINKLŲ ŽLUGIMAS” Lietuvių draugijos “Nemunas” atstovai dalyvavo rašytojo, istoriko Gustavo Sterčeko paskaitoje “Putinas ir...

Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ lietuvių tautinių šokių kolektyvai

Liepos 15-16 dienomis Mar del Platoje vyko 27-asis tautinių mažumų pasirodymų festivalis. Jame dalyvavo ir Berisso miesto lietuvių draugijos...

Argentinos lietuvių tautinių šokių kolektyvo “Nemunas” gastrolės po Šiaurės Ameriką

Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos ,,Nemunas” jaunimo tautinių šokių kolektyvas “Nemunas“, vadovaujamas Amparo Cabrera Dulkė ir Marianela Siperka,...

Janina Survilaitė. Dar kartą apie buvusį komjaunimo avangardą

Po keliolkos mano pasaulio spaudoje paskelbtų straipsnių apie Šveicarijos lietuvių bendromenėje naujų emigrantų daromas politines klaidas ištaisant išeivijos LB...

Lemonte, prie Kryžių kalnelio, iki Lietuvos skambėjo tautinė giesmė

Tradiciškai iškilmingai, skambiai ir nuoširdžiai lietuviškai JAV LB Lemonto apylinkės valdybos iniciatyva buvo paminėta viso pasaulio lietuviams svarbi Lietuvos...