Lietuviai pasaulyje

Dainų Šventė jau gyvuoja Argentinoje: „Kad giria žaliuotų“

Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos “Nemunas” visų kartų šokių kolektyvai susibūrė emocingai akcijai – kartu su visais pasaulio...

Audrius Plioplys. Apsilankykite naujoje mano brangios sesers originalių Šv.Velykų kūrinių ekspozicijoje

Apsilankykite naujoje mano brangios sesers originalių Šv.Velykų kūrinių ekspozicijoje Ramutė Plioplys užaugo su manimi Toronte, Kanadoje. Ji buvo pusantrų...

Janina Survilaitė:”Išeivijos archyvų klastojimų patirtis.”

Nedovantiną reputacinę žalą, kai 50 metų Tarybų Lietuvos režimo IŠEIVIAI buvo vadinamiburžuaziniais nacionalistais, tarybinės Lietuvos ir tarybųvaldžios išdavikais ir...

46-oji Provincijų Imigrantų Šventė Berisse (Argentina) su Lietuvos skrabalų virtuozu Regimantu Šilinsku

Rugsėjo, spalio mėnesių savaitgaliais Argentinoje, Berisso mieste vyko 46-oji Provincijos Imigrantų Šventė. Daugiau kaip 100 tūkstančių žiūrovų iš visos...

„Nemunas” 114-osios įkūrimo metinės – Arkivyskupo Virbalo vizitas Argentinoje

BERISSO LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS “NEMUNAS” 114-OSIOS ĮKŪRIMO  METINĖS Pilnutėlėje  Berisso miesto Ukrainos asociacijos “Atgimimas” filialo salėje mūsų draugija atšventė...

Janina Survilaitė: “Atstumtoji išeivijos karta“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (toliau – PLB) valdybos veikla – ne kas kita, kaip buvusio režimo tamsumų šešėliai ir politinis...

Ukrainos Nepriklausomybės 32-osioms metinėms minėjimas Argentinoje

ARGENTINOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ NARIAI DALYVAVO UKRAINOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 32-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIMO RENGINIUOSE. Gausus Argentinos lietuvių bendruomenių narių būrys dalyvavo Ukrainos...

Sėkmingai prasidėjo lietuviškos radijo valandėlės „Lietuvos Aidai” (Ecos de Lituania) transliavimas

Praėjusį penktadienį sėkmingai startavo 17-asis laidos ,,Lietuvos aidai”, vienintelės lietuviškos radijo laidos Pietų Amerikoje, sezonas. Radijo valandėlės laikas –...

Lietuvių draugijos “Nemunas” atstovai dalyvavo paskaitoje “Putinas ir ginklų žlugimas”

LIETUVA DALYVAVO PASKAITOJE “PUTINAS IR GINKLŲ ŽLUGIMAS” Lietuvių draugijos “Nemunas” atstovai dalyvavo rašytojo, istoriko Gustavo Sterčeko paskaitoje “Putinas ir...