Aktualijos

Pilietinė savivalda: mes tai galime – surinkime 300 000 parašų ir referendumu susigrąžinkime savo konstitucines galias

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

Pilietinė savivalda: mes tai galime – surinkime 300 000 parašų ir referendumu susigrąžinkime savo konstitucines galias Mes tai galime. Ne kartą ir ne du jau padarėme. Niekas dar nepralaimėta, kol nesudėjome rankų. Tikslas aiškus – susigrąžinti Konstituciją, savo galias. Lietuvos klestėjimo kelias – pilietinė savivalda. Mes nenorime nieko, kas nėra mūsų. Ir konstitucinis kelias – referendumas – yra mūsų.

Jei kalbėtume labai glaustai, užtenka pasakyti, kad sąrašinė rinkimų sistema – proporcinis atstovavimas – yra išrinktųjų diktatorinio, antikonstitucinio valdymo įteisinimo ir veikimo sąlyga.

Antikonstitucinio, nes Konstitucija – jos pirmieji, pagrindiniai straipsniai – numato kitokį valstybės valdymo principą:

1 straipsnis. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.Konstitucija skelbia demokratinę santvarką, tačiau esamas partinis valdymas jai veikti neleidžia – piliečiai, pilietinė visuomenė po rinkimų neturi nei teisių, nei galimybių dalyvauti savo gyvenamųjų teritorijų ir visos valstybės valdymo procese

2 straipsnis. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.Šis straipsnis taip pat neveikia –  po rinkimų Tautai priklausantis suverenitetas pereina į  išrinktųjų rankas.

3 straipsnis. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.Neveikia ir šis straipsnis, nes sąrašiniai rinkimai ir jų pagrindu suformuota partinė valdžia,  Tautos suverenitetą nusavina.

4 straipsnis. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.Šis straipsnis neveikia – pagal sąrašus išrinktieji tik teoriškai atstovauja visiems, o tikrovėje – niekam, išskyrus save ir savo partiją, frakciją, koaliciją, todėl jų priimami sprendimai dažnai nesutampa su rinkėjų pilietine valia ir jų interesais.

Referendumu galėtume situaciją Lietuvoje pakeisti į gera, tik pirmiausia reikia surinkti 300 000 parašų.

Galinčius ir norinčius prisidėti prie šio tikslo iniciatyvinės grupės vardu kviečiu atsiliepti –  atsakyti į šį kreipimąsi el. pašto adresu:

<pilietinessavivaldossajunga@gmail.com>. Referendumo „Pilietinė savivalda“ iniciatyvinės grupės vardu – Jonas Kaminskas ir Jonas Punys

VEIDAKNYGĖ:

Jonas Kaminskas

Sveiki, iniciatyvinė grupė, registravimui VRK buvo pateikusi tokį tekstą:
1) Rinkimams į Seimą ir Savivaldybių Tarybas, įteisinti tik vienmandatinę ( mažoritarinę) rinkimų sistemą.
2) Seniūnijoms suteikti pilnas savivaldos teises.
VRK pirmąjį klausimą padalinoi į du:
1. “Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą”;
2. “Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą”.
Dėl seniūnijų savivaldos, komisija balsavo prieš.
Taigi, dabar referendumui liko pasiūlymas, įteisinti vienmandatinį – teritorinį atstovavimą, atstovus renkant nuoi konkrečių rinkiminių teritorijų, tam, kad rinkėjų įtaka savo išrinktiesiems būtų įmanoma, kad tarp atstovo ir rinkėjų būtų nuolatinis grįžtamasis ryšys, būtų galima pasirinkti ne sąrašą ( savivaldos lygmenyje tik sąrašai ir yra), bet asmenį esantį sąraše. Kiekviena seniūnija turėtų savo atstovą, ar atstovus rajono/miesto Taryboje, miestas/rajonas, turėtų savo atstovą, ar atstovus Seime. Seniūnijos Taryba, turėtų teisę pareikalauti iš savivaldybės Tarybos nario, o savivaldybės taryba iš Seimo nario atskaitomybės ir rinkėjų valios vykdymo. Užsibaigtų partinės kovos, rietenos dėl valdžios. Atstovybėse įsivyrautų darnaus bendradarbiavimo principas. Bet kam asmeniškai naudinga partokratinė sistema, tas teritoriniam atstovavimui priešinsis, pasitelkdamas įmantriausius demagoginius išvedžiojimus.
Mūsų grupė atliko darbą – registravo iniciatyvą, neturėdama jokių asmeninių tikslų, tik visiems bendrą – gyventi piliečių valdomoje Lietuvoje.
Galinys ir norinys prisidėti rašykite pilietinessavivaldossajunga@gmail.com , www.pilietinesavivalda.lt, 861651390