Aktualijos

Dėl 2019-05-12 referendumo dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo atšaukimo

Written by Redakcija · 50 sec read

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA

LR SEIMO VALDYBAI  P R A Š Y M A S

dėl 2019-05-12 referendumo dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo atšaukimo

2019-05-08, VilniusLietuvos Visuomenės Tarybos valdyba, vykdydama 2019-04-27 Lietuvos Visuomenės Tarybos visuotinio narių susirinkimo pavedimą ir išsiaiškinusi Lietuvos Seimo nutarimo dėl 2019-05-12 referendumo dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo visapusiškus aspektus, kreipiasi į Lietuvos Seimą, prašydama atšaukti šį referendumą. Lietuvos piliečiams nepateiktas šiuo referendumu siūlomame priimti LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitime nurodyto konstitucinio įstatymo projektas, todėl Lietuvos piliečiams siūloma balsuoti už įstatymo projektą, su kuriuo jie nėra supažindinti.

Pateikiame šio atšaukimo priežastis paaiškinantį 2019-05-08 Lietuvos Visuomenės Tarybos viešą pareiškimą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba korektiškai paskelbė 1991 m. vasario 9 d. visuotinę apklausą, pateikdama Lietuvos piliečiams šia apklausa siūlomo priimti LR konstitucinio įstatymo dėl Lietuvos valstybės projektą. Šį projektą, kuriam 1991 m. vasario 9 d. pritarė Lietuvos piliečių dauguma, 1991 m. vasario 11 d. LR Aukščiausioji Taryba priėmė kaip Lietuvos Respublikos konstitucinį įstatymą.

Todėl Lietuvos Seimui siūlome korektiškai elgtis su Lietuvos piliečiais.

Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovai:

valdybos pirmininkas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras    Zigmas Vaišvila

valdybos nariai    Stanislav Ladinskij

                                 Eugenijus Paliokas

                                Kipras Valentinavičius

adresai korespondencijai:    

zigmas.vaisvila@lrs.lt

info@lietuvosvisuomenestaryba.lt