Aktualijos

Written by Redakcija · 1 min read

veliava  sajudis45LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
SVEIKINAME KOVO 11-osios PERGALĖS PROGA

Vilnius, 2021-03-10

1990 metų kovo 11-ąją dieną Parlamentas paskelbė atstatantis Lietuvos
NEPRIKLAUSOMYBĘ. Ši žinia tarytum naujai sužibusi žvaigždė nušvietė pasaulį.Į NEPRIKLAUSOMYBĘ ėjome per beveikl 50 metų per sovietinį ir nacistinį
genocidą – per komunistinius teismus, kalėjimus, tremtis, gulagus. Paskelbdami 1941-06-23 dienos Birželio Sukilimo Deklaraciją, per 10 metų trukusį 1944 – 1953 pasaulyje neturinčio analogo partizaninį karą, per pogrindines katalikų organizacijas, per įvairias jaunimo pasipriešinimo formas, atėjome į Baltijos kelią ir sąjūdininkų susirinkimus kaimuose,
miesteliuose ir miestuose.

Ant Nepriklausomybės aukuro sudėta daug aukų.
Siaučiant COVID-19 epidemijai – NEBESUSIRINKSIME į didingus Seimo rūmus, į istorinę Nepriklausomybės aikštę. NEDALYVAUSIME iškilmingame Seimo posėdyje. NEDALYVAUSIME vėliavų pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje. 

NEBESUSIRINKSIME didinguose žygiuose iš Nepriklausomybės aikštės į Arkikatedrą Baziliką, jaunimo žygyje iš Katedros aikštės į Lukiškių aikštę.
NEPLEVESUOS TRISPALVĖS žmonių jūroj, trispalvės liepsna degs mūsų širdyse.
COVID-19 pandemijos akivaizdoje susitelkime vienybei, saugokime silpnesnius ir socialiai jautrias gyventojų grupes.
PALAIKYSIME Bažnyčios nuomonę ir NEPRITARSIME Stambulo konvencijai.
SAUGOSIME tautos moralės normas, kultūros paveldą, papročius ir tradicijas.
PRIEŠINSIMĖS valstybinės lietuvių kalbos ribojimui, vardų pavardžių, vietovardžių, vandenvardžių rašymui nelietuviškomis raidėmis, regioninių kalbų įvedimui, tradicinės šeimos sampratos keitimui, partnerystės įstatymo priėmimui. 

GINSIME tautos istorinę atmintį, Laisvės kovų didvyrių ir aukų atminimą.
SVEIKIMANE LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS
PROGA. DIDŽIUOJAMĖS LAISVĖS GYNĖJAIS, KURIE SUNKIOJE KOVOJE
IŠKOVOJO LAISVĘ. 
TAUTOS VALIA, TAUTOS BALSAS IR TARNYSTĖ LIETUVAI YRA
AUKŠČIAUSIA LAISVĖS IŠRAIŠKA. 

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A.
Augulis, G. Aukštikalnis, N. Balčiūnienė, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, Z.Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L.Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com