Aktualijos

BIRŽELIO SUKILIMO 80-mečio MINĖJIMAI

Written by Redakcija · 1 min read

    Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Lietuvos žmonėms 

1941 m.  Birželio Sukilimo dalyvių giminėms ir artimiesiems
Žiniasklaidai

KVIETIMAS Į 1941 BIRŽELIO SUKILIMO 80-mečio MINĖJIMUS

                Vilnius,  2021-06-20     1941 birželio 23 d  per Kauno radiją buvo pakelbtas Lietuvos Laikinosios Vyriausybės pareiškimas „Nepriklausomybės atstatymo deklaracija“ paskelbęs atstatantis laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi.

    Sukilimo metu žuvo apie 2000 sukilėlių. Antrosios sovietinės okupacijos metais daugelis sukiklėlių įstojo į Lietuvos Vietinę rinktinę, į partizanų gretas. 1944-1953 metų partizaninis karas parodė apie lietuvių siekį išsivaduoti iš sovietinės imperijos ir komunizmo jungo. Daugelis kovotojų buvo įkalinti, žuvo, mirė nuo bado ir šalčio. 

    Birželio 23 dieną sukanka 80 metų nuo Sukilimo Deklaracijos pasirašymo.

    KONSTATUOJAME, kad nuo 2020 metų daugelis visuomeninių organizacijų ir Nepriklausomybės gynėjai prašė valstybės injstitucijų 1941 Birželio 23-os  Sukilimo Deklaraciją įteisinti įstatymu ir garbingai paminėti sukilimo 80-ties metų jubiliejų.  

    APGAILESTAUJAME, kad nepasirūpinta paminėti šią iškilią datą valstybės lygiu.     

1941 metų Birželio 22-28 Sukilimas įėjo į Lietuvos Nepriklausomybės kovų istoriją. Sukilimo patIrtis buvo naudojama kovose prieš sovietus, nacius ir  ginant Lietuvą  1991 metais nuo sovietų agresijos.            

    Šį iškilmingą jubiliejų pagerbti ir pažymėti  2021 birželio 23 dieną Vilniuje 16 val Nepriklausomybės aikštėje, Kaune, Obeliuose ir kitose sukilimo vietose  organizuojami  renginiai.       

KVIEČIAME  PASIKVIETUS  BENDRAMINČIUS  IR  BENDRAŽYGIUS AKTYVIAI  DALYVAUTI   VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ORGANIZUOJAMUOSE  RENGINIUOSE.  

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis,  A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 


Pasiteiravimui: L. Kerosierius,  867438465,   el. p. vilnius@sajudis.com  www.sajudis.com