Aktualijos

PADIDINTI BIUDŽETO PAJAMAS 2023 METAMS

Written by Redakcija · 3 min read

         ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ 

     „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS 

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

PERSONALIAI LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

PERSONALIAI  LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

PERSONALIAI LR Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui

PERSONALIAI  LR finansų ministrei Gintarei Skaistei

PERSONALIAI LR Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui

LR Seimo nariams

Žvejams
Žiniasklaidai       

                    S I Ū L Y M A S 

        PADIDINTI BIUDŽETO PAJAMAS 2023 METAMS

                Vilnius,  2022-10-26

    2022-10-11  dieną Seimui buvo pateiktas 2023 metų biudžeto projektas. 

    Pateikiant ir svarstant projektą buvo aiškinama, kad biudžeto projektas parengtas vadovaujantis  veikiančiais įstatymais, faktinėmis, tarptautinėmis, politinėmis, susiklosčiusiomis verslo organizavimo ir vadovaujantis moksliniais pagrindais tai pat  atkreipiant dėmesį į Rusijos vykdomą karą Ukrainoje..

    Svarstant  biudžetą buvo  numatyta atlikti visus įmanomus darbus, kad savalaikiai patvirtinti biudžetą. 

    Visi suprato, kad reikia labai gerai įsigilinti į esamą padėtį, žmonių ir verslo lūkesčius ir kad kiekvienas kuo greičiau teiktų pasiūlymus svarstant biudžeto projektą. Iš pateiktų projektų susidarė nuomonė, kad projekto pajamų dalyje nenumatytos pajamos iš žvejybos verslo arba tos pajamos yra mizerinės ir jos atitinka 2020-12-11 Seimo daugumos  priimto nutarimo UŽDRAUSTI  VERSLINĘ ŽVEJYBĄ formuluotės reikalavimus. 

    ŽINODAMI, kad pagal mokslinius tyrimus Lietuvoje verslinio dydžio žuvų ištekliai yra gausūs, kad pasaulyje mažėja sugaunamų žuvų,  kad viso pasaulio vyriausybės skatina verslinę žuvininkystę ir šviežių žuvų pardavimą, kad žuvys yra labai svarbios sveikatai TODĖL SIŪLOME:

    Kad Vyriausybė pareikalautų Aplinkos ministrą S. Gentvilą nedelsiant išskirti limitus verslinei žvejybai 2023 metams: 

    1. Kauno mariose 68 tonų (2012 metų lygyje).

    2. Kruonio HAE aukštutiniame baseine 15 tonų (2012 metų lygyje).

    3. Ežeruose, nuomojamuose telkiniuose ir tvenkiniuose 112,487 tonų (2012 metų lygyje). Pažymėtina, kad 2012 metais buvo išduoti limitai žuvauti 35 telkiniuose, kai Lietuvoje yra 3000 ežerų,1500 tvenkinių, 29  tūkstančiai  upių, upelių ir kanalų – VISUOSE TELKINIUOSE TURI TEISĘ ŽUVAUTI ŽVEJAI MĖGĖJAI.                                    

    KONSTATUOJAME, kad  2012 metais limitus Aplinkos ministerija skyrė vadovaudamasi mokslinių tyrimų pagrindais. Pažymime, kad  anais metais pagal mokslinius tyrimus verslinio dydžio žuvų viename hektare buvo apie 20 kg. Tada skirstant limitus buvo numatyta leisti sugauti apie 7 kg verslinio dydžio žuvų viename ha. Taigi žvejai mėgėjai tuose telkiniuose galėjo sugauti apie 13 kg verslinio dydžio žuvų. Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienais metais apie 10- 20 proc žuvų miršta savaimine mirtimi. 

    4. Kad Vyriausybė pareikalautų Aplinkos ministrą S. Gentvilą leisti 2023 metais Kuršių marių žvejams verslininkams sugauti žuvų kaip iki šiol buvo tarpvalstybinių Lietuvos ir Rusijos Federacijos komisijų  paskirtos kvotos – 480 tonų karšių ir 110 tonų sterkų – leidžiant 2023 metais sugauti įvairių  žuvų vidutiniškai pagal pastarųjų 3 metų sugavimus.

    5. Kad Vyriausybė pareikalautų Aplinkos ministrą S. Gentvilą nedelsiant išskirti limitus  

specializuotai žvejybai 2023 metams.

    6. Kad Vyriausybė pareikalautų Finansų ministrę G. Skaistę nedelsiant paskaičiuoti galimas pajamas dėl aukščiau paminėtų limitų skyrimo ir kad skubiai pateiktų svarstymui Seimui.

    7. Kad Vyriausybė pareikalautų Žemės ūkio ministrą K. Navicką nedelsiant organizuoti kvotų skyrimo procedūras verslinei ir specializuotai žvejybai.

    8. Prašome žvejų mėgėjų pastebėjus  žvejų verslininkų pažeidimus nedelsiant informuoti policiją ir  Aplinkos apsaugos inspektorius ir viešinti visais įmanomais būdais.

PAŽYMIME, kad  Aplinkos   ministras K. Navickas 2017-04-07  OFICIALIAI AIŠKINO, kad ištyrinėtuose 384 ežeruose ir tvenkiniuose bendra žuvų biomasė 2011-2016 m padidėjusi 1,5 karto, o vidutinis žuvies svoris padidėjo apie 1,3 – 1,4 karto. Oficialiai buvo aiškinama, kad Kauno mariose žuvų ištekliai pagausėjo apie 4 kartus. 

PRAŠOME SEIMĄ, kad Seimas dėl daugiau kaip 8 mėnesius trunkančio Rusijos karo Ukrainoje ir dėl patirtų, ir patiriamų nuostolių dėl COVID-19 pandemijos pasekmių  atsisakytų 2020-12-11 priimto nutarimo „UŽDRAUSTI  VERSLINĘ  ŽVEJYBĄ“  ir atšauktų užregistruotus 4 Žuvininkystės įstatymo pakeitimo projektus ir kad Seimo nariai K. Mažeika ir M. Majauskas bei buvę Seimo nariai V. Vingrienė ir A. Gaidžiūnas atsisakytų  2017-10-12 d. užregistruotas  Žuvininkystės įstatymo Nr. XIIIXP – 1205 pataisas, kuriose buvo siūloma ĮSTATYMU uždrausti verslinę žvejybą valstybiniuose vandens telkiniuose didesniuose kaip 200 ha išskyrus Kuršių marias. 

TIKIME, kad gaunamos pajamos dėl aukščiau siūlomų priemonių įgyvendinimo leis biudžete sukaupti daugiau pajamų ir sudarys galimybes finansuoti svarbius poreikius.

    Žvejų verslininkų atstovai nuolatos lankysis Seimo komitetų, frakcijų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, kuriuose bus svarstomas 2023 metų biudžeto projektas ir stengsis apginti savo interesus.

    PRAŠOME Seimo Pirmininkę, Seimo narius ir valstybės pareigūnus atkreipti dėmesį, kad 2020-12-11Seimo daugumos priimtas nutarimas UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ ir nuo 2013-01-01 žvejų verslininkų žlugdymas ir niekinimas prieštarauja LR  Konstitucijai, Konkurencijos ir Žmogaus teisių įstatymams, pasaulinei praktikai ir DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ. 

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas Leonas Kerosierius

Tarybos pirmininkas  Vytautas Vaitiekūnas

Tel.  8674 38465 el.  p  leonaslabora@gmail.com    www.fisheryabc.eu