Aktualijos

DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE

Written by Redakcija · 3 min read

         ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ 

     „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS 

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Seimo nariams

LR Vyriausybės nariams

Europos Parlamento nariams

Mokslininkams

Žvejams

Žiniasklaidai

DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE

              Vilnius,   2023-06-13

2020-12-11 Seimas priėmė nutarimą UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ.  

Po šio nutarimo ir žvejai verslininkai, ir  specialistai, ir mokslininkai, ir žuvų perdirbėjai teikė daug pasiūlymų Seimui, Vyriausybei ir politikams.

2022-12-08 Aplinkos ministras S. Gentvilas pateikė verslinės žvejybos Kuršių mariose žuvų gaudymo apie 30 procentų  įrankių sumažinimo įsakymo projektą. 

ŽVEJŲ BENDRUOMENĖS LABAI GREITAI SUREAGAVO IR VĖL TEIKĖ INFORMACIJĄ IR PASIŪLYMUS.  

Manoma, kad žvejai mėgėjai  naudodamiesi šiuolaikinėmis žuvų susekimo, viliojimo ir gaudymo priemonėmis ir technologijomis per metus išgaudo apie 1000 tonų žuvų.  Žvejai verslininkai per metus sugauna apie 1000 tonų žuvų, o sparčiai didėjančios invazinių kormoranų kolonijos suryja apie 1000 tonų žuvų per metus.  

NEPATEIKUS ARGUMENTŲ NUOLATOS BUVO NIEKINAMI ŽVEJAI VERSLININKAI IR AIŠKINAMA, KAD ŽVEJAI VERSLININKAI NUALINO VANDENS TELKINIUS, BRAKONIERIAUJA, UŽSTATINĖJA TINKLAIS VANDENIS, TRUKDO ŽVEJAMS MĖGĖJAMS ŽUVAUTI.

PAŽYMIME, kad jau seniai buvo jaučiamas vis didėjantis žvejų mėgėjų susidomėjimas Kuršių mariomis. Todėl jau prieš10 metų  asociacijų sąjunga „Žuvininkų rūmai“ Prezidentūrai,  Seimui, Vyriausybei, Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, Aplinkos ministrerijai ir Seimo nariams  nuolatos siūlė gausinti žuvų išteklius  išvalant ir gilinant Nemuno deltos upes,  uždraudžiant nors 2 mėnesiams žvejybą pavasarinio neršto metu, kad kiekvienas žvejas įrengtų nors 10 kv m dirbtinų nerštaviečių, kad dirbtinai Kuršių mariose būtų  įveisiamos lydekos ir starkiai.  TAČIAU VALDININKAI IR POLITIKAI Į TAI VISIŠKAI NEREAGAVO. 

Visos žuvivaisos institucijos buvo ir yra nukreiptos ežerų, upių ir tvenkinių įžuvinimui IR JOKIOS PAGALBOS KURŠIŲ MARIOMS.

Daugiau kaip metus kenčiant nuo COVID-19 pandemijos, daugiau kaip  metus patiriant milžiniškus nuostolius dėl Rusijos vykdomo karo Ukrainoje politikai ir valdžios atstovai  SIEKIANT POLITINĖS NAUDOS RUSIJAI ir KAD IŠ ŽVEJŲ MĖGĖJŲ RINKIMUOSE SURINKTŲ DAUGIAU BALSŲ  terorizuoja   verslinę žvejybą, 

PRIMENAME, kad   Kuršių marių žvejai verslininkai iki 2022 m vadovavosi Rusijos Federacijos ir Lietuvos vyriausybinių komisijų patvirtintomis kasmetinėmis žuvų gaudymo kvotomis, kurios  pastaraisiais  metais  buvo: karšių – 480 tonų, starkių – 120 tonų. Šie sugavimai neturėjo neigiamos įtakos Kuršių marių žuvų populiacijos atsistatymui, nes tarpvalstybinės komisijos nekeitė kvotų.   

2023-01-16 Aplinkos ministras S. Gentvilas paskelbė įsakymą“ Dėl verslinės žvejybos įrankių limito 2023-2027 metais Kuršių mariose nustatymo“  Nr. DI-18, kuriame rašo: „Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdamas į 2022 m. atliktus žuvų išteklių mokslinius tyrimus ir siekdamas apsaugoti ir racionaliai naudoti Kuršių marių žuvų išteklius,

n u s t a t a u šiuos Kuršių mariose 2023–2027 metais leidžiamus naudoti žvejybos įrankius: TOLIAU ministras surašo įrankius, kurių yra 30 proc mažiau negu buvo iki 2022 metų.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad ministro siekis apsaugoti ir racionaliai naudoti Kuršių marių žuvų išteklius NUSKRIAUDŽIA žvejus verslininkus ir grubiai pažeidžia Konstisuciją, Žuvininkystės ir Konkurencijos įstatymus bei krikščioniškos moralės principus, nes žuvis gaudo taip pat ir žvejai mėgėjai, ir kormoranai, bet jiems netaikomos jokios žuvų išteklių apsaugos priemonės ir netaikomi jokie draudimai arba apribojimai.  

2022-12-20 dieną patvirtintoje mokslininkų tarpinėje  ataskaitoje rašoma: „ … mažinti  pagrindinių verslinės žvejybos įrankių limitus maždaug trečdaliu taikant kompensacines priemones, esant galimybei būtina ateityje  siekti susitarimo su Rusija dėl analogiškų žvejybos intensyvumą ribojančių priemonių taikymo visoje marių akvatorijoje taip pat aiškinama, kad mažinant įrankių limitus taikyti kompensacines priemones.  TAČIAU ministras  į tuos mokslininkų nurodytus  tarptautinių teisių paisymo prievoles VISIŠKAI neatsižvelgia. Jis VISIŠKAI nereaguoja, kad sumažindamas 30 proc įrankių apie 30 proc sumažina žuvų sugavimus ir apie 30 proc sumažina žvejų verslininkų ir žuvų perdirbėjų pajamas, kuriems iki šiol nebuvo pateiktos jokios pretenzijos. Mokslininkai labai korektiškai įrašė sąvokas „taikant kompensacines priemones“ bei „siekti susitarimo su Rusija“  – valstybės pareigūnai, politikai ir teismai tai turėtų suprasti kaip Konstitucinę prievolę administratoriams neatidėliotinai atlikti privalomus veiksmus aukščiau pažymėtiems mokslininkų pasiūlymams įgyvendinti. Ministras nereagavo.

 KONSTITUCIJA garantuoja teisę į darbą ir į  Lietuvos dirbančiųjų TEISĖTUS LŪKESČIUS.

Viso pasaulio vyriausybės ir politikai skatina ir remia verslinę žuvininkystę. TIK Lietuvą valdantys vieninteliai pasaulyje draudžia verslinę žvejybą. Tuo sukelia bedarbystę, didina socialinę atskirtį, bręsta neapykanta valdžiai.  

MANOME, KAD  ĮSAKYMAS Nr. D1-18 PRIEŠTARAUJA LR KONSTITUCIJAI, TARPTAUTINIAMS SUSITARIMAMS, ŽUVININKYSTĖS IR KONKURENCIJOS ĮSTATYMAMS. TODĖL PRAŠOME  NEDELSIANT JĮ ATŠAUKTI. 

Apie tai ne vieną kartą rašėme Jums. Turime vilties, kad būsime suprasti ir įsakymas Nr. D1-18 bus atšauktas.

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas  Leonas Kerosierius

Tarybos pirmininkas  Vytautas Vaitiekūnas

Tel.  8674 38465 el.  p  leonaslabora@gmail.com    www.fisheryabc.eu