Aktualijos

1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymas

Written by Redakcija · 1 min read

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui dimisijos
pulkininkui Jonui Čeponiui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai HenkeiLR Seimo nariams

LR Vyriausybės nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

 P RA Š Y M A S  1949– 02–16  Deklaracijos pasirašymą minėti  prie Lietuvos   Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo

       Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniuje

                 Vilnius,  2017-10-18                                  

             PAŽYMIME, kad 2014, 2015, 2016  ir 2017 metais vasario 16  Vilniuje  nebuvo valstybiniame lygmenyje minimas 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymas  prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.

             Daugelis tokį valdančiųjų elgesį suprato kaip nepagarbą žuvusiems ir kovojusiems  partizanams, jų vadui, Lietuvos Respublikos Prezidentui generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui ir kaip bandymus trinti istoriją iš žmonių atminties.  

              KONSTATUOJAME, kad 1944–1953 metais Lietuvoje vyko pasaulyje neturintis analogų partizaninis karas. Karo metu žuvo apie 20 tūkst. partizanų ir rėmėjų, dešimtys tūkstančių buvo areštuoti, nuteisti,  ištremti, nužudyti. Per 50 sovietinio genocido metų Lietuva prarado apie 1 mln. žmonių ir buvo padaryta žalos maždaug už 830 mlrd. JAV dol.  

            PAŽYMIME, kad 1949-02-16 sovietų okupacijos metu pasirašyta Deklaracija turi būti IŠKILMINGAI  MINIMA Vilniuje.

             PRAŠOME nuo 2018 m. vasario 16 d.    REGULIARIAI valstybės lygmenyje  minėti  1949–02–16–sios  Deklaracijos pasirašymą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo  Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniuje.

            TIKIME, kad tuose renginiuose aktyviai dalyvaus partizanai, sukilėliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Laisvės kovotojai, jaunimas, studentai, moksleiviai, užsienio svečiai, sąjūdininkai, kariūnai, kareiviai, jūrininkai, karininkai bei aukščiausieji Lietuvos pareigūnai ir politikai. 

            SIŪLOME minėjimą pradėti 15 val,  kad nuo Signatarų namų suspėtų atvykti  šventės dalyviai.             Prezidento kanceliarija turėtų organizuoti darbą taip, kad Prezidentė kartu su Aukščiausios Tarybos-Atkuriamo Seimo Pirmininku, Bažnyčių hierarchais, Seimo Pirmininku, Ministru Pirmininku ir garbingais svečiais galėtų dalyvauti minėjime.        

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius   A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja   R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas   H. Martinkėnas

            Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

            Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel. 8673 95837, L. Kerosierius tel 8674 38465,

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,   

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com