Aktualijos

2017-06-21 Atgimimo Banga Vilniaus Nepriklausomybes aikštėje

Written by Redakcija · 1 min read

Kviečiame 2017-06-21 d. 12-13.30 val.  dalyvauti ATGIMIMO BANGOJE   Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje

2017-06-21  dienos  ATGIMIMO BANGOS programa:

  1. Dėl išsivaikščiojančios Lietuvos.
  2. Kaimo naikinimas – smūgis BALTŲ civilizacijai. 
  3. Paralyžiuota medicina ir vaistininkų biznis.

  4  Dėl siūlymų naudoti lenkiškas raides dokumentuose.

ATGIMIMO BANGA prasidės Lietuvos valstybės himnu ir giesme MARIJA, MARIJA.ATGIMIMO BANGA vyks dialogo formate. 

 Prašome Seimo,  Vyriausybės, atsakingų institucijų vadovų ir politikų dalyvauti ir atsakyti į keliamas problemas.             

Kviečiame Laisvės kovotojų, profsąjungų,  mokslo, medicinos, Bažnyčios ir Sąjūdžio atstovus  diskutuoti keliamais klausimais. 

ATGIMIMO BANGOJE bus diskutuojama apie tai:

  1. Kai apie MILIJONAS netekusių kantrybės, neketinančių badmiriauti, atsisakančių klausytis skleidžiamų pažadų apie darbo vietų kūrimą ir  vergauti gimtinėje neįkalintų gyvuliniuose vagonuose, nesukaustytų grandinėmis,  neprirakintų galerose laisva valia išvyko į kitus kraštus;
  2. Apie 5 tūkst. m. prieš Kristų Baltijos pakrantėse pradėjo kurtis BALTAI ir sukūrė ištisą civilizaciją, kurios saviraiška ypatingai atsispindi kaimuose, kurie pastaruoju laiku pradėjo totaliai nykti kartu naikindami BALTŲ civilizaciją;
  3. Įvairiausi laisvos rinkos ekonomikos propaguotojai, politikai,  valdininkija nuskurdino ir išgainiojo kaimiečius, miestelėnus, gydytojus, seseles, medicinos specialistus ir mokslininkus.  ŽMONIŲ sveikata, socialinė rūpyba, nemokama medicina tampa vaistų pardavėjų milžiniško  pasipelnymo šaltiniu;
  4. 70 pasirašiusių ir prisiekusių A. Kubiliaus, G. Landsbergio ir G. Kirkilo sąraše dėl lenkiškų raidžių vartojimo lietuviškuose dokumentuose pažeidė LR Konstituciją ir paniekino priešrinkiminius įsipareigojimus.   

Prašome ŽINIASKLAIDOS  atstovus  dalyvauti  ir skleisti visuomenei žinią apie  ATGIMIMO BANGOS aktualijas.

 Renginys bus filmuojamas. Su parengtu reportažu galima bus susipažinti JAV lietuvių internetiniame laikraštyje www.biciulyste.com  laikraštyje Lietuvos aidas ir jo svetainėje www.aidas.lt arba surinkus google  Atgimimo banga 4   Prašome savanorių viešinti renginį.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA