Aktualijos

2019 metai – Prezidento Antano Smetonos metai

Written by Redakcija · 56 sec read

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvos Mokslų Akademija 2019-02-01 d.

DARBOTVARKĖ 

2019 metai – Prezidento Antano Smetonos metai

 2019 metai – Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metai 

Registracija 14.30 val.        Pradžia 15.30 val. Susirinkimo atidarymas – Leonas Kerosierius Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas

 1.  Lietuvos valstybės himnas
 2.  Invokacija – Kunigas Robertas Grigas      

Giesmė MARIJA, MARIJA

4. Sveikinimas – Akademikas, profesorius Jūras Banys, Lietuvos mokslų akademijos  Prezidentas

Žvakučių ir gėlių padėjimas prie Prezidento Antano Smetonos, Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto paminklų ir Lukiškių aikštėje 

 1. Apie Prezidento Antano Smetonos veiklą – Gintaras Songaila
 2. Apie Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto veiklą – prof. Arūnas Gumuliauskas
 3. Pasisako Prezidentų Antano Smetonos ir Jono Žemaičio – Vytauto giminės
 4.  Iniciatyvos skelbiant 2019 metus pavadinti Prezidento Antano Smetonos ir Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metais bei Vilniaus Sąjūdžio tarybos ataskaita už  2017-2018 m – pirmininkas L. Kerosierius              
 5. Sąjūdininkų pagerbimas  
 6. Pasisakymai    
 7.    Nutarimų priėmimas  
 8. Tarybos tvirtinimas
 9. Meninė dalis                  

Dalyvaus Lietuvos Mokslų Akademijos ir „Giedros“ meniniai kolektyvai bei  vaikų darželio „Mėnulio vaikai“ darželinukai

 Vilniaus Sąjūdžio taryba 

SUSIRINKIMĄ REMIA: Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas

Vilniaus forumas

Jaunimo sambūris ProPatria

Lietuvos žmogaus teisių asociacija

Asociacija “Talka Kalbai ir Tautai” 

Tautos  idealas, Tėvynės garbė ir gerovė buvo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos gyvenimo programa. 

Iš Jono Žemaičio – Vytauto paskutiniojo žodžio teisme: „… Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietų valdžią aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatus.“