Aktualijos

Z. Vaišvilos pranešimas spaudai-2017-11-22

Written by Redakcija · 1 min read

https://www.youtube.com/watch?v=-8rZNEz8-LM&feature=share

Š.m. lapkričio 2 d. Vilniaus apygardos teismui pateikiau ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atsakovams Rusijos Federacijai ir Lietuvos Respublikai dėl Sausio 13-osios baudžiamosios bylos nutraukimo dalyje dėl 1990-04-20 d. įvykių VĮ „Spauda“ Maironio g. 1/9 Vilniuje.Iš Rusijos teismo prašau priteisti turtinę žalą dėl apysunkio mano sužalojimo ir kt., taip pat didelę neturtinę žalą, kurią patyriau dėl TSRS kariškių veiksmų mano atžvilgiu, taip pat dėl akivaizdžiai  šališko ir neobjektyvaus TSRS karinės prokuratūros vykdyto baudžiamosios bylos Nr.09-2-006-90 tyrimo ir jos nutraukimo, nepranešimo man apie tai, bylos medžiagos negrąžinimo (neperdavimo) Lietuvos Generalinei prokuratūrai.

Iš Lietuvos teismo prašau priteisti mano patirtą didelę neturtinę žalą dėl neteisėtų veiksmų – negintos mano teisės baudžiamojoje byloje dėl mano sužalojimo atstovaujant Lietuvos Respubliką ir vykdant jos užduotis. Tai padaryta neteisėtais Lietuvos pareigūnų, teismo veiksmais ir neveikimu – baudžiamosios bylos Nr.09-2-006-90 perdavimu TSRS karinei prokuratūrai ir jos ilgamečiu netyrimu, pasirinktiniu ir nemotyvuotu nusikalstamų veikų mano atžvilgiu neperkvalifikavimu pagal požymius nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimams, dėl teismo nutarties patikslinti tyrimą mano ir kitų nukentėjusiųjų nevykdymu, bylos nutraukimu, neleidimu man susipažinti su visa būtina šiam ieškiniui pateikti šios bylos medžiaga, patyčia valstybės vardu iš manęs ir kitų nukentėjusiųjų, šios valstybės Nepriklausomybės gynėjų ir įgyvendintojų atviru ir įžūliu paniekinimu mūsų valstybės vardu. 

Lapkričio 6 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas nenurodė jokių ieškinio trūkumų, tik atsisakė ieškinį priimti, nurodęs, kad ieškinį reikia teikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Suprantama, kad nagrinėti tokią bylą teisėjai nėra jokio džiaugsmo.

Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą teikiu atskirąjį skundą dėl šios Vilniaus apygardos teismo nutarties, nes Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas vienareikšmiškai nustato, kad civilinis ieškinį byloje, kurios šalis yra užsienio valstybė, kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai. 

Lapkričio 23 d. 9 val. Vilniaus apygardos teismas nagrinės UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ ieškinį Zigmui Vaišvilai dėl 2,4 mln. EUR žalos priteisimo, dėl to, kad aš tariamai neperduodu šiam bankroto administratoriui UAB “FF Lizingas” turto – nekilnojamojo, kurį šis bankroto administratorius ne tik perėmė, bet pardavė (iššvaistė ir/ar pasisavino), taip pat kilnojamąjį turtą, kuris dar 2014 m. pavogtas ir pagal mano prašymą prokuratūra pradėjo ir vykdo ikiteisminį tyrimą.

Būsiu mokomas, kaip reikia „perduoti“ ne tik nežinia kieno pavogtą turtą, bet ir dar kartą „perduoti“ turtą, kurį bankroto adminsitratorius ne tik perėmė, bet jau ir pardavė už simbolines kainas. Pvz. 10 arų gyvenamosios paskirties sklypus Palangoje po 1333,33 EUR kiekvieną.

Bus tikrai įdomu.