Aktualijos

Ar regite Joną Basanavičių arba Adolfą Ramanauską-Vanagą su „neužmirštuole“ atlape?

Written by Redakcija · 2 min read

Logotipas_Talka_kalbai_ir_tautai_m  veliava

Piliečių asociacijos TALKA KALBAI IR TAUTAI  KREIPIMASIS Į VISUOMENĘ

Ar regite Joną Basanavičių arba Adolfą Ramanauską-Vanagą su „neužmirštuole“ atlape?

Visuomeninis judėjimas „Talka kalbai ir tautai“ nepalaiko politizuotos Sausio 13-ajai skirtos vadinamosios ,,Neužmirštuolės“ akcijos, vietoje patriotų krauju aplaistytų Lietuvos valstybingumo simbolių – Vyčio, Gedimino stulpų ir Trispalvės – peršančios abstraktų, su kova už Lietuvos laisvę ir tautos bei valstybės simbolika nieko bendra neturintį, ,,neužmirštuolės“ naujadarą. „Neužmirštuolės“ ženklas niekaip nesusijęs su Lietuvos nepriklausomybės gynėjus žygdarbiui įkvėpusia laisvos tėvynės vizija.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvos Respubliką, visi Lietuvos valstybingumo simboliai buvo uždrausti. Už jų naudojimą iki pat Atgimimo buvo taikomos griežtos bausmės. Tačiau šie simboliai iš viešojo gyvenimo nedingo, jie ir toliau buvo naudojami pogrindyje. 

Sunkiausiais okupacijos metais brangintus ir tautos atmintyje saugotus valstybės simbolius keičiant istoriškai Lietuvai ir tautai nieko nereiškiančiu ženklu, Lietuvos piliečių atmintis ir dėmesys nukreipiami nuo savo tautos ir valstybės laisvę įtvirtinusių istorinių simbolių į abstrakčias aukas už abstrakčią neapibrėžtą laisvę. Tokia laisvės samprata skirta ugdyti su valstybe ryšius nutrauksiančius globalios rinkos vartotojus ar pasaulio piliečius. Ne už tai buvo kovota ir Sausio 13-ąją, aukos krito turėdamos labai aiškų tikslą – apginti tautos laisvę atkurti nepriklausomą valstybę ir pačiai ją valdyti. Sausio 13-ąją Seimo gynėjai stovėjo už savo tautos ir valstybės, o ne kieno nors kito laisvę. Daug amžių kovą už Lietuvos laisvę įprasmina Vytis ir Gediminaičių stulpai, jau šimtą metų Lietuvos valstybingumo simbolis yra Trispalvė.

Naują „neužmirštuolės“ simbolį perša tarp Lietuvos valstybės praeities ir pasaulio platumose dingstančios tautos ateities besiblaškantys politikai, tuo pačiu siekdami dėmesio savo politinei organizacijai. Tai politinės rinkodaros ir reklamos veiksmas, naujos prekės pasiūla stumiant į paribius Lietuvos istorinius simbolius. Tarp tokių (naujosios rinkodaros skleidėjų) yra ir Mykolo Majausko VšĮ „Neužmiršk“. Todėl tvirtai pasakykime NE šių partinių simbolikos naujadarų brukimui į mokyklas! Neleiskime pakeisti šimtamečių valstybės tradicijų vienadienėmis partinėmis madomis. 

Daug geros valios ir patriotiškų žmonių geraširdiškai remia ,,Neaužmirštuolės“ akciją nesusimąstydami, kad šis vajus skirtas nupolitinti šalies piliečius, jų sąmonėje atsieti asmeninės laisvės troškimą nuo tautos laisvės ir valstybės nepriklausomybės simboliuose įtvirtintų idealų.

Todėl Laisvės gynėjų dieną kviečiame švęsti prisiminus, kas Sausio 13-ąją kritusius didvyrius įkvėpė – tai lietuviškos Trispalvės vėliavos skleidžiama meilės ir ištikimybės tėvynei Lietuvai šviesa, Gedimino stulpų tvirtybė ir Vyčio ryžtas.

Ar regite Joną Basanavičių arba Adolfą Ramanauską-Vanagą su dirbtine „neužmirštuole“ atlape? Todėl Sausio 13-ąją ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį pasitikime su istoriniais valstybės simboliais – Trispalve, Vyčiu, Gediminačių stulpais!  Neleiskime užgožti jų kosmopolitinėms  „neužmirštuolėms“. Pateisinkime jaunosios Lietuvos partizanės Dianos Glemžaitės (1925–1949)  lūkestį, sueiliuotą prieš pat žūtį už Lietuvos laisvę:

O juk bus dar diena, kai pro vėliavų plazdantį mišką
Baltas vytis pakils ir padangėj aukštoj suspindės!
Mūsų kraujas giedos pro gimtinės velėną ištryškęs,
Ir ant kapo nykaus šviesios taurės lelijų žydės.

Asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ vardu,

Pirmininkas  Gintaras Karosas