Aktualijos

Daugėja palaikančiųjų reikalavimą naikinti cenzūrą LRT laidose

Written by Biciulystė Siūlo · 3 min read

Daugėja reikalaujančių naikinti „vienos tiesos“ režimą LRT laidoseLietuvos pilietinės visuomeninės organizacijos solidarizuojasi su mitingo dalyviais ir pritaria 2018 m. spalio 22 d. rezoliucijai „Cenzūra LRT – Lietuvos valstybės žlugdymas! LRT turi būti sugrąžinti Tautai!“. Pareiškime pabrėžiama: Nacionalinis transliuotojas turi nagrinėti ne dirbtinai kuriamas, o realias šalies visuomenės aktualijas.

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybai LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komitetui

Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui

Lietuvos pilietinių visuomeninių organizacijų   

PAREIŠKIMAS

2018 m. spalio 29 d. Vilnius   

2018 m. spalio 22 d. prie LRT susirinkę Tautos Forumo steigėjų ir pilietinių organizacijų mitingo dalyviai priėmė rezoliuciją „Cenzūra LRT – Lietuvos valstybės žlugdymas! LRT turi būti sugrąžinti Tautai!“.

Joje skelbiama, kad “LRT tapo siekiančių juos užvaldyti politinių, verslo ir žiniasklaidos grupuočių, laidų ir programų privačių prodiuserių kovos dėl įtakos ir galimybės realizuoti savo interesus arena”. ,,LRT įsitvirtino ir stiprėja ideologinė ir politinė “neteisingų” pažiūrų cenzūra, kuri savo griežtumu ir mastais faktiškai prilygsta sovietmečio cenzūrai. Išnyko lygiateisės ir sąžiningos diskusijos gyvybiškai svarbiais tautos ir valstybės gyvenimo klausimais, nes diskusijų laidose dalyvauja arba jose yra atvirai proteguojami “globalios Lietuvos” ideologijos šalininkai. Dėl cenzūros smuko LRT programų ir laidų intelektualinis ir kultūrinis lygis, o jose įsitvirtinęs “vienos tiesos” režimas tapo vienu svarbiausių Lietuvos visuomeninio ir politinio gyvenimo sąstingį lemiančių veiksnių. Lietuvos likimui abejingų grupuočių užvaldytas ir globalistinei ideologinei kontrolei bei cenzūrai palenktas nacionalinis transliuotojas ne tik netarnauja Lietuvos visuomenei ir jį išlaikantiems piliečiams, bet ir kelia tiesioginę grėsmę šalies nacionaliniam saugumui bei pačios valstybės egzistavimui.

Minėtoje rezoliucijoje mitingo dalyviai kaltina nacionalinį transliuotoją „Neokomunistinės ideologijos skleidimu, valstybinės ir patriotinės sąmonės naikinimu, neoliberalizmo propaganda, žurnalistikos standartų pamynimu.

Rezoliucijoje taip pat akcentuojama, kad LRT yra būtinos esminės permainos – keliamas reikalavimas iš pagrindų keisti LRT veiklos idėjines ir vertybines gaires: Lietuvos išlikimas amžiams ugdant tautą ir stiprinant valstybę privalo tapti svarbiausiu nacionalinio transliuotojo prioritetu. LRT valdymo organuose turi būti adekvačiai atstovaujama iš tiesų nuo valdžios nepriklausomoms ir antiglobalistinėmis nuostatomis besivadovaujančioms pilietinėms ir visuomeninėms organizacijoms, reikalaujančioms nutraukti šiuo metu nacionalinio transliuotojo vykdomą ideologinį lietuvių tautos ir valstybės naikinimą. LRT turi tapti demokratijos ir viešumo pavyzdžiu, turi būti panaikinta atvira bei slapta cenzūra ir kiti minties bei žodžio laisvės varžymai. Iki šiol faktiškai veikusi kaip hibridinė viešoji-privati institucija, LRT turi būti pertvarkyta taip, kad būtų panaikintos galimybės privačioms žiniasklaidos priemonėms ir laidų bei programų prodiuseriams grobstyti ir švaistyti šalies piliečių išlaikomo nacionalinio transliuotojo lėšas.

Turi būti iš esmės peržiūrėti įvykių komentatorių ir diskusijų dalyvių atrankos kriterijai vadovaujantis nuostata, kad svarbiausius vidaus ir užsienio gyvenimo įvykius privalo komentuoti ir svarstyti kvalifikuoti ir bendrojo visuomenės bei valstybės gėrio kategorijomis mąstantys įvairių sričių profesionalai, o ne siauroms visuomenės grupėms atstovaujantys ir jų interesus ginantys ideologiškai angažuoti asmenys. Tuo tikslu mitingo dalyviai rezoliucijoje reikalavo atleisti iš LRT konkrečius “globalios Lietuvos” ideologiją išpažįstančius ir nelojalius valstybei, neprofesionalius ir šališkus, žurnalistinės etikos principus šiurkščiai pažeidžiančius darbuotojus.

 Lietuvos pilietinės visuomeninės organizacijos solidarizuojasi su minėto mitingo dalyviais ir pritaria 2018 10 22 rezoliucijai „Cenzūra LRT – Lietuvos valstybės žlugdymas! LRT turi būti sugrąžinti Tautai!“. Kartu pažymi, kad į Nacionalinis transliuotojas turi nagrinėti ne dirbtinai kuriamas, o realias šalies visuomenės aktualijas. LRT programose bei laidose turi nelikti patyčių, saviniekos, valstybingumo ir nacionalinių simbolių menkinimo, turi būti išgyvendintas neprofesionalus, žurnalisto etikos principus pažeidžiantis laidų vedėjų elgesys. Jose reikia skatinti kalbos kultūrą, pagarbą diskusijų dalyviams, siekti skirtingoms visuomenės grupėms atstovaujančių dalyvių pusiausvyros, atvirumo bei nuomonių įvairovės, laidose suteikiant galimybę išsakyti alternatyvias, demokratijai ir žmogaus teisėms neprieštaraujančias pažiūras, kaip to reikalauja LRT įstatymas.

Pareiškimą pasirašė:

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija

Piliečių gynybos paramos fondas

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Nacionalinė vartotojų konfederacija

Lietuvos žmogaus teisių asociacija

Lietuvos fronto bičiulių sambūris

Etninio paveldo bendruomenė “Kauno Veršva”

Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus Klaipėdos jungtinis demokratinis judėjimas

Kauno jungtinis demokratinis judėjimas

Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga

Pietų Amerikos lietuvių labdaros ir paramos fondas

Lietuvos Helsinkio grupė

Lietuvos teisininkų sąjunga „Nuomonės“

Lietuvos tėvų forumas

Lietuvių etninės kultūros draugija

Pareiškimui pritaria:

Bronius Puzinavičius – Dr., doc., buvęs Lietuvos karo akademijos dėstytojas Marius Kundrotas – politologas

Linas Medelis – rašytojas, publicistas

Antanas Bartusevičius – Dr., advokatas

Stasys Karazija – Prof., LMA akademkas-emeritas

Andrius Atas – psichologas

Saulius Pabarčius – ekonomistas

Saulius Arlauskas – Kazimiero Simonavičiaus universiteto teisės filosofijos prof., mokslų daktaras

Liudvikas Narcizas Rasimas – LR Konstitucijos kūrėjas, Kovo 11-osios akto signataras, teisininkas

Dalia Urbanavičienė – LMTA dėstytoja, etnomuzikologijos, etnochoreologijos mokslų daktarė

Liucija Girdvainienė – Vyčio kryžiaus ordino kavalierė, Nukentėjusioji kovoje už Lietuvos Nepriklausomybę

Artūras Judžentis – kalbininkas, Vilniaus dailės akademijos docentas, mokslų daktaras

Arūnas Burlingis – KTU statybos dėstytojas, mokslų daktaras

Albertas Žostauskas – Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, žurnalo „Miškai“ vyr. redaktorius

Nurodytų organizacijų ir asmenų pritarimą pareiškimui tvirtinu: Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Romualdas Povilaitis

pozicija.lt