Aktualijos

A. Strumilienė: Ko reikia dar?

Written by Biciulystė Siūlo · 37 sec read

A. Strumilienės įrašo nuotr.

Į Seimo vadovybę kreipėsi:

Lietuvos žmogaus teisių gynimo Asociacija,

Lietuvos Helsinkio grupė,

Lietuvos žmogaus teisių Asociacija

Nepartinis demokratinis judėjimas,

Lietuvos nacionalinė vartotojų teisių Asociacija,

Piliečių gynybos paramos fondas,

Lietuvos tėvų forumas,

Lietuvos šeimų ir tėvų asociacija,

Laisvos visuomenės institutas – viso 9 nevyriausybinės organizacijos, reikalaudamos, kad iš Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigų būtų atstatydintas T. Raskevičius.

Kreipimosi motyvai išdėstyti kreipimesi.

Jų esmė – organizacijų nariams neleidžiama pasinaudoti Statuto joms suteiktomis teisėmis, į komiteto posėdžius nekviečiami šių organizacijų atstovai, pasisakyti leidžiama tik T. Raskevičiui priimtinų pažiūrų organizacijoms ir atstovams ir t.t.

Šios 9 organizacijos kreipėsi į Seimo vadovybę, frakcijas bei Seimo etikos ir procedūrų komisiją su prašymu svarstyti klausimą dėl T. Raskevičiaus tinkamumo užimti Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigas.

Etikos komisiją prašoma inicijuoti tyrimą dėl T. Raskevičiaus galimai padarytų Seimo statuto bei bei kitų teisės aktų ir etikos pažeidimų.

Ko reikia dar?

minfo.lt