Aktualijos

Algimantas Rusteika. Kam vadovauja Dalia Grybauskaitė?

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Algimantas Rusteika. Kam vadovauja Dalia Grybauskaitė?

Ką gi, rinkimai paskelbti, kova prasidėjo. Vieni kovoja su koronavirusu, kiti kovoja su kovotojais su koronavirusu ir visi su visais – vardan tos. Dabar ponams ir ponioms reikia pasirodyti, patikti, pabūti su brangiais Lietuvos žmonėmis. Prie solidarumo ir reitingų turguj paklausaus populiarumo tešmens išsirikiavo graži kandidatų eilutė.

Pirmasis stojo finansų ministras V.Šapoka, įkūręs „COVID-19 fondą“, kuris sėkmingai renka labdarą ir paramą medikams, nors šis fondas realybėje neegzistuoja. Tikrinkit, kiek norit Registrų centre – tokio juridinio asmens nėra, kaip ir jokios garbių asmenų fondo tarybos ar valdybos, apie kurias kliedima žiniasklaidoje ir valstybės viršininkų kalbose.

Niekas fondo nekūrė ir neįkūrė, jokio ministro įsakymo teisės aktų sistemoje nerasit, jokio steigėjo ir narių, jokių įstatų ar nuostatų, fondo vadovybės atsiskaitymo tvarkos ir lėšų panaudojimo kontrolės – absoliučiai nieko nėra.

Ir įkurti finansų ministras tokio fondo negalėjo, nes pagal ministerijos nuostatus tai nėra ministerijos kompetencija ir ministras tiesiog neturi teisės tokio juridinio asmens steigti. Pagal Labdaros ir paramos įstatymą labdarą teikia Lietuvos Respublikoje registruoti labdaros ir paramos fondai ir kitos organizacijos, o parama, teikiama valstybės institucijų, iš viso nėra pripažįstama (5 str. 1, 2 d.).

Taigi, kovos su korinavirusu fondas, kurio nėra, juridiškai yra tik apsišaukėlių sambūris, vadovaujamas reitingų išalkusios eksprezidentės. „Fondo“, į kurį renkami pinigai,  kodas yra finansų ministerijos kodas, „fondo“ sąskaita, į kurią renkama parama ir labdara – ministerijos sąskaita.

Iš tikrųjų pinigai renkami ne mistiniam fondui ir žmonių paramos gavėjai yra ne medikai ar kokie kiti pavojingą darbą dirbantys piliečiai. Juridinių asmenų registre paramos gavėju įsiregistravo pati ministerija.

Sakot, koks skirtumas, taigi ministerija perves savus pinigus kam tikrai reikia, darys pirkimus ir dalins gėrybes? Gal ir perves, tik kas kontroliuos? O ir pagal Labdaros ir paramos įstatymą valstybės ir savivaldybių piniginės lėšos iš viso negali būti paramos dalyku, todėl tai yra neteisėta veikla (str.4, 4 d.). Bet kuris tiekėjas, nepatenkintas kaina ar šiaip susijaudinęs pilietis, apskundęs bet kurį iš šios ministerijos sąskaitos padarytą pirkimą, daromą be jokių konkursų, teismą laimėtų.

Visi buvę prezidentai, ir faktiškasis V.Landsbergis, net visokie deputatėliai turi po fondą iš savų ar prichvatizuotų, kodėl neturėti ir D.Grybauskaitei tegul ir neegzistuojančio fondo iš valstybinės institucijos lėšų? Ne nesančių fondo steigėjų išrinktai, o ministro paskirtai nežinia kokiu pagrindu, nors ir įsakymo dėl to paskyrimo taip pat niekas neregėjo?

Pinigai valstybės institucijos, kuri neteisėtai juos renka iš piliečių ir organizacijų, prisidengdama fondu, kurio nėra, vadovaujamu žmogaus, kurio niekas nepaskyrė – kaip netikėta, ar ne?