Aktualijos

Algimantas RUSTEIKA: Rugsėjo 10-oji ateina

Written by Biciulystė Siūlo · 3 min read

rusteika Argi nejaučiate, kad totalus susipriešinimas pasaulyje ir Lietuvoje prasidėjo ir vis gilėja? Artėja pasirinkimų metas, teisingiau – jis jau prasidėjo. Kur pasuks kylantis aktyvus visuomenės nepasitenkinimas – priklausys nuo inteligentijos, kuri gali nukreipti šią galią konstruktyvia, taikia, konstitucine linkme ir nepalikti teisėtai įpykusių žmonių vienų.Iki šiol tylėjusi vidurinioji klasė atsibunda, vis daugiau tikrųjų visuomenės viešų autoritetų renkasi žmonių pusę. Tai akivaizdžiai parodė A.Jokūbaičio ir I.Vėgėlės pareiškimai, sukėlę baisingą Lietuvos teritoriją laikinai administruojančių asmenų įtūžį ir pakalikų skubiai organizuotas aršaus „lojimo akcijas”.

Akivaizdu, kad po rugpjūčio 10 d. įvykių įtampa valstybėje ir visuomenėje vis didėja ir jau yra pasiekusi pavojingą lygį. Dėl atskirų visuomenės grupių diskriminacijos, pradėtos vykdyti Galimybių paso įvedimo pretekstu, kyla reali grėsmė viešajai rimčiai ir valstybės stabilumui. Situacija yra rimta ir artima politinei krizei.

Tai klasikinė krizės vystymosi eiga, kai valdžia nesugeba suvokti padėties ir įsivaizduoja, kad galima pakelti rankutes, pasirašyti antikonstitucinį popierių, uždėti ant jo antspaudą ir numerį – ir viskas bus taip, kaip nori, nepaisant visuomenės pasipriešinimo. Iš tikrųjų krizė vystosi kaip sepsinis uždegimas, kai laiku neatlikus reikiamo veiksmo, vėliau jis jau nebeturi jokios prasmės ir tenka paaukoti daugiau. Visuomenės ėriukų tylėjimas baigėsi, tik ponai to niekaip negali suvokti.

O juk pradžioje reikėjo tiek nedaug – tiesiog ateiti ir pasikalbėti su žmonėmis. „Didžiojo šeimos gynimo maršo” mitinge Vingio parke buvo raštiškai, mandagiai pakviestos dalyvauti ir V.Čmilytė-Nielsen, ir I.Šimonytė, tačiau ponios nesiteikė į kvietimus net atsakyti. Prezidentas į kvietimą atsakė, atsiuntė vaizdo įrašą su savo nuomone ir karūna nenukrito. Štai ir birželio mėnesį vykusiame mitinge prezidento patarėjas atėjo pasikalbėti su žmonėmis. Paprasta kaip dukart du politiko gyvenimo ir elgsenos taisyklė – o kiek buvo įniršio, puolimo ir viešų patyčių!

Ir birželio 15-17 d. protestų metu, ir rugpjūčio 10 d. buvo slapstomasi nuo žmonių, atsisakoma su jais susitikti, pasikalbėti, juos išklausyti. O kai šie patys nutarė palaukti išeinančių politikų – buvo atsiųsti provokatoriai, imituotuojantys, jog parlamentarai neišleidžiami iš Seimo. Nors kas norėjo – išėjo, pakalbėjo ir išvyko namo. Ir, kaip pagal komandą, atėjus iš anksto pakviestiems sisteminiams žurnalistams, prasidėjo neramumai ir riaušių policija visus išvaikė.

Tačiau dabar ne 2009-ieji, šis žaidimėlis taip greitai nesibaigs, guminių kulkų niekas nebebijo. Ir štai šaunioji ir tolerantiškoji Europos G taško komanda, nuotoliniu būdu valdoma medaus mėnesį paryžiuose išgyvenančio mero, pajutusi pavojų, iš baimės suviduriavo. Kaip įprasta, buvo pradėta nuo melo. Viešai buvo paskleistas gandas, kad rugsėjo 10 d. protesto mitingo suderinimas atšauktas. O viskas tam, kad žmonės išsigąstų ir neatvažiuotų. Pareikalavus pateikti tokio sprendimo dokumentą, buvo ilgai tylėta, kol pagaliau prisipažinta melavus – niekas neatšaukta.

Dar meluota, kad bus inicijuojami Susirinkimų įstatymo pakeitimai. Štai todėl mitingas neva negalės įvykti, nors Seimas susirinks tik mitingo dieną, rugsėjo 10-ąją, ir jokie įstatymo pakitimai tai datai negali būti priimti. Meluojama ir dėl to, kad bus derinama mitingo galimybė su VSD, esą kyla pavojus, nes tų pačių organizatorių renginys baigėsi riaušėmis, nors įstatymas nenumato jokių derinimų su VSD. Pastarojo riaušėmis pasibaigusio mitingo Lietuvos Šeimų sąjūdis neorganizavo.

Dar baisiai gąsdinama, kad nebus išlaikyti įstatyme numatyti atstumai iki Seimo pastato, nors visi iki šiol vykę susirinkimai taip vyko ir jokių „pažeidimų” niekas nepastebėjo. Ir rugsėjo 11 d. toje pačioje vietoje prie Seimo numatytame ir suderintame Fizikų dienos renginyje jokių „atstumų pažeidimų” neįžvelgiama.

Paskutinis šimašoidų ir užingridų per nemigo naktis išvargtas argumentas – teiginys, jog rugpjūčio 31 d. bus iš naujo svarstoma, ar suderinti rugsėjo 10 d. mitingą, nors jis jau seniai suderintas. Vyriausiojo administracinio teismo nutarimu yra pripažinta, kad susirinkimo organizatoriai gali laisvai pasirinkti susirinkimo vietą, laiką, tikslą ir formą, o savivaldybės pareiga yra tik užtikrinti jo saugumą. Tačiau toliau meluojama, kad „mitingas neteisėtas”. Negana to, valdžia taiko spaudimą net privačių struktūrų, nuomojančių scenas, vadovams, o taip pat ir įmonei, teikiančiai biotualetų ir šiukšlių surinkimo paslaugas, kad atsisakytų aptarnauti mitingo dalyvius ir taip sužlugdytų protesto akciją.

Žmonių besibaidančiai ir nuo jų besislapstančiai Lietuvos provincijos administracijai vėl išsiuntinėti kvietimai dalyvauti mitinge bei jame pasisakyti, išdėstyti ir apginti savo poziciją. Pakviestas ne tik prezidentas G.Nausėda, bet ir I.Šimonytė, V.Čmilytė-Nielsen, G.Landsbergis. Laukiame atvykstant, kiškiai drąsuoliai, išdrįskite nors kartą pažiūrėti į akis žmonėms, kuriems sakote atstovaujantys.

Afganistanas parodė, ko verta užsienio finansuojama ir nuperkama valdžia, kiek ji pajėgi už savo valstybę pakovoti iškilus tikram pavojui. Mes nesiekiame jokios įtampos eskalacijos ir valstybės griovimo, todėl išsiuntėme valdžios atstovams kvietimus susitikti, pradėti dialogą ir ieškoti išeičių iš krizinės situacijos. Ir netikėtai greitai, per pusvalandį, gavome iš V.Čmilytės-Nielsen sutikimą susitikti.

Atsakymas įdomus – mums pranešama, kad į Seimą galėsime patekti tik turėdami Galimybių pasą. Vadinasi, tie, kurie reikalauja atšaukti Galimybių pasą, turi išsiimti Galimybių pasą, kad galėtų aptarti Galimybių paso antikonstitucingumo klausimus su jo priėmėjais. O nenuilstantys ir visada reikiamu laiku reikiamoje vietoje atsirandantys LRT brolijos atstovai parašys: „Antivakseriai” atėjo pasiskiepiję, tai tiek ir tų jų principų.” Arba: „Atsisakė ateiti, nors pirmininkė labai sutiko ir labai labai norėjo dialogo.”

Atsakėme, kad jei tikrai norima susitikti, atvyksime į Vyriausybės, ministerijos ar bet kurios Seimo kontroliuojamos įstaigos pastatą, kur negalioja Galimybių paso apribojimai, kuriuos išsigandusi žmonių Seimo valdyba įvedė po rugpjūčio 10-osios. Taip pat sutinkame išnuomoti ir pasiūlyti susitikimui bet kokias konferencijai pritaikytas patalpas, kurios atitiktų Seimo pirmininkės pasiūlytus saugumo ir kitokius reikalavimus.

Rugsėjo 10-oji nenumaldomai artėja ir tikrai įvyks. Žmonės išsiprašo iš darbų, patys nuomojasi autobusus, renginio metu bus profesionali apsauga ir organizatorių tvarkdariai. Jokių provokatorių, riaušių ir vandens patrankų nebebus, nesvajokit. Susirinks ryžtingi, bet taikūs piliečiai už savo Tėvynę ir vaikų ateitį, atvyks žmonės iš kitų šalių, Europos šalių parlamentų nariai. Lietuva pabudo, keliasi ir su ta politine realybe teks susitaikyti, ponai.

respublika.lt