Aktualijos

Apdovanojimai Vytautui Landsbergiui

Written by admin · 2 min read

Vytautas Landsbergis Vašingtone apdovanotas už tarnybą demokratijai 

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo primininkui, europarlamentarui Vytautui Landsbergiui Vašingtone įteiktas Nacionalinio demokratijos paramos fondo apdovanojimas už „tarnybą demokratijai“.

V.Landsbergį sveikino gausus būrys JAV politikų, diplomatų, visuomenės veikėjų, lietuvių bendruomenės narių.
 
Fondo prezidentas Karlas Geršmanas (Carl Gershman), pradėdamas apdovanojimo ceremoniją, sakė, kad V.Landsbergis kartu su buvusiais Lenkijos ir Čekijos vadovais Lechu Valensa bei Vaclavu Havelu vadinamas 1989-1991 m. revoliucijų, atnešusių demokratiją į Rytų Europą, herojais.
Aukštas JAV valstybės departamento atstovas Erikas Rubinas pasidalijo prisiminimais apie pirmąjį V.Landsbergio vizitą Vašingtone, po kurio pasipriešinimas idėjai, kad Sovietų Sąjunga gali subyrėti, stipriai sumenko.
 
Apie pirmąją savo pažintį su V.Landsbergiu kalbėjo ir buvęs lietuvių kilmės JAV Kongreso narys Bilis Sarpalius. „Kai pirmą kartą susipažinau su V.Landsbergiu, buvo sunku patikėti, kad jo pranašystė apie laisvą Lietuvą taps tikrove“, sakė B.Sarpalius. 

Nacionalinio demokratijos paramos fondo viceprezidentė Nadia Diuk išsamiai supažindino renginio dalyvius su svarbiausiais Lietuvos kovos už laisvę ir nepriklausomybę faktais bei V.Landsbergio vaidmeniu. Pasak jos, Lietuvos istorija atskleidžia neįtikėtina žmonių, kovojančių už tiesą ir teisingumą, jėgą.
 
„Lietuva buvo naujos eros, davusios pradžią demokratiniams judėjimas buvusioje Sovietų Sąjungoje, priešakyje. Beveik visi tautiniai demokratiniai judėjimai žiūrėjo į V.Landsbergį ir „Sąjūdį“ kaip į taikaus pasipriešinimo pavyzdį“, sakė N.Diuk.
 
Medalį V.Landsbergiui įteikė naujai išrinktas Nacionalinio demokratijos paramos fondo pirmininkas Martinas Frostas.
 
Priimdamas apdovanojimą, V.Landsbergis sakė, kad demokratija yra tai, kuo tikime ir dėl ko dirbame, ir kad kova už demokratiją ir laisvę yra nesibaigiantis procesas.
 
V.Landsbergis padėkojo fondui už garbingą apdovanojimą, pažymėjęs, kad ši organizacija Amerikos politinėje erdvėje visada buvo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir grįžimo į tarptautines, euroatlantines organizacijas, rėmėja.
 
Sveikindamas V.Landsbergį su apdovanojimu, Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis sakė, kad V.Landsbergio asmenyje atsispindi visa pastarųjų dešimtmečių Lietuvos istorija ir tolesnė kovos dvasia. „Pradėjusi kovą dėl savo laisvės ir demokratijos, šiandiena Lietuva yra gerbiama ES valstybė, netrukus pirmą kartą istorijoje pradėsianti pirmininkauti ES Tarybai. Gerai prisimename savo kovas, todėl ir pirmininkaudami ES prisidėsime prie transatlatinio aljanso gilinimo ir demokratinių vertybių sklaidos”, – sakė Ž.Pavilionis.
 
Renginyje, prie kurio organizavimo prisidėjo ir Lietuvos ambasada JAV, prieš apdovanojimo ceremoniją buvo parodytas M.Markevičiaus filmas „Kita svajonių komanda“.

V.Landsbergis vizitą Vašingtone pradėjo susitikimu su JAV Senatoriumi Ričardu Durbinu. Susitikime pasikeista nuomonėmis dėl transatlantinių santykių būklės ir planuojamų ES – JAV derybų dėl laisvos prekybos sutarties, aptarta situacija kai kuriose ES rytinėse kaimyninėse šalyse, taip pat Lietuvos pastangos užsitikrinti energetinį saugumą. Vėliau V.Landsbergis susitiko su buvusia Atstovų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininke Ileana Ros-Lehtinen ir JAV Kongreso-Europos Parlamento transatlantinio dialogo grupės pirmininku Mario Diaz-Balartu.
 
Nuotraukose:
 
1)      (Foto: L.Segers) 130313 127 LT Landsbergis. Jpg (iš kairės į dešinę: NED pirmininkas M.Frost, p-ia G.Landsbergienė, EP narys V.Landsbergis, NED prezidentas C.Gershman, NED viceprezidentė N.Diuk, JAV Valstybės departamento sekretorės padėjėjo pavaduotojas Eric Rubin, buvęs JAV Kongreso narys B.Sarpalius ir LR ambasadorius JAV Ž.Pavilionis);
 
2)      (Foto: R.Kačinskas) 2013 03 13 Land Durbin.png – susitikimas su JAV sen. R.Durbin.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

V.LANDSBERGIUI – PENSILVANIJOS VALSTIJOS PRIPAŽINIMAS

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo primininkui, europarlamentarui V.Landsbergiui kovo 15 d. Pensilvanijos valstijos sostinėje Harrisburge įteikta šios valstijos gubernatoriaus Tom Corbett proklamacija, kuria pripažintas ypatingas V.Landsbergio indėlis Lietuvos laisvei ir demokratijai.

„Laisvės ir nepriklausomybės vertybės lydėjo jus visus tarnystės visuoemenei metus [..], per kuriuos jūs kovojote dėl Lietuvos laisvės ir  turtingo Lietuvos paveldo išsaugojimo. […] Visų Pensilvanijos piliečių vardu aš, valstijos gubernatorius, sveikinu jus už jūsų vaidmenį ir  lyderystę“, sakoma guberantoriaus proklamacijoje.  Ją V.Landsbergiui  Pensilvanijos nacionalinės valstijos Kapitolijuje įteikė vienas iš Penislavanijos nacionalinės gvardijos vadų generolas majoras Randall R.Marchi (nuotr. viršuje).
 
Prieš šią iškilmingą ceremoniją V.Landsbergis lankėsi Pensilvanijos nacionalinės gavardijos bazėje, kur susitiko su gvardijos vyriausiuoju vadu generolu majoru Wesley Craig (nuotr. apačioje).


V.Landsbergis ir W.Craig pasidžiaugė sėkminga bei aktyvia Lietuvos ir JAV partneryste, pažymėję, kad jau dvidešimt metų trunkantys Lietuvos kariuomenės ir Pensilvanijos nacionaline gvardijos ryšiai yra gera praktinė tokio bendradrabiavimo išraiška. 
Susitikimo metu įvertinta abipusė partnerystės nauda bei galimos naujos bendradarbiavimo sritys, tam tarpe kibernetinio saugumo srityje. 
Generolas majoras W.Craig informavo, kad pažymint oficialią Lietuvos kariuomenės ir Pensilavijos nacionalinės gravrdijos partnerystės dvidešimtmečio sukaktį, jis ketina šiais metais apsilankyti Lietuvoje.
Lietuvos kariuomenė ir Pensilavijos nacionalinės gravrdija bendradarbiauja nuo 1993 metų. Nuo 2010 rudens Gvardijos kariai tarnauja Lietuvos vadovaujamos Policijos patarėjų grupės sudėtyje dislokuotoje Afganistano Goro provincijoje.