Aktualijos

Aplinkos ministerija – brakonierių globėja

Written by Redakcija · 3 min read

 ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L.Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8676 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui

LR Aplinkos ministrui Kęstučiui  MažeikaiLR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkui   Juozui Imbrasui

LR Žemės ūkio ministrui Andriui Palioniui          

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui

LR Seimo Ekonomikos komiteto Pirmininkui Rimantui Sinkevičiui

LR Seimo nariui Mykolui Majauskui

LR Seimo narei Virginijai Vingrienei

LR Seimo nariui Aurimui Gaidžiūnui

LR Seimo nariams

Žvejams

Žiniasklaidai      

APLINKOS MINISTERIJA  – BRAKONIERIŲ GLOBĖJA

Vilnius,  2019-11-24

Daugelį kartų Jums ir Jūsų pirmtakams buvo rašomi laiškai, kad atsakingos institucijos pateiktų informaciją apie brakonierius tame tarpe ir verslininkus nurodant asmenų vardus pavardes, brakonieriavimo vietą ir aplinkybes bei padarytą žalą ir paskirtas nuobaudas, nes brakonieriavimas yra pasiekęs katastrofišką lygį.

2019-04-09 Aplinkos  ministerija į mūsų prašymus dėl brakonierių paskelbimo LR Vyriausybės kanceliarijai ir  asocijų sąjungai “Žuvininkų rūmai” raštu “Dėl informacijos pateikimo”  Nr. (12)-D8-1432 rašė “Atsakydami į Jūsų klausimą  dėl verslinės žvejybos pažeidimus padariusių asmenų viešinimo, informuojame, kad remiantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 14 str. 3p., informacija apie privatų gyvenimą gali būti skelbiama be žmogaus sutikimo kai ji padeda atskleisti įstatymų pažeidimus ar nusikalstamas veikas, taip pat kai informacija pateikiama viešai nagrinėjant bylą”. Pagal paaiškinimą suprantama, kad nustačius brakonierių  jo viešinti negalima, nes pažeidimas jau atskleistas,  užfiksuotas ir galimai bus pažeistas žmogaus orumas ir bus pasikėsinta į žmogaus privatų gyvenimą.

PAŽYMĖTINA, kad už panašius nusižengimus pagal tuos pačius įstatymus baudžiami ir žvejai mėgėjai ir verslininkai.

            2019-11-23 Tele-3 vakaro žiniose (o gal ir kitos žiniasklaidos priemonės) aiškino, kad šalia Prezidento Gitano Nausėdos namų Vilnelės upėje neršia lašišos ir  kad daugybėje Vilnelės ir kitų upių vietose brakonieriai gaudo žuvis, o brakonierių praktiškai beveik neįmanoma sugauti.

            Visiems aišku, kad brakonieriavimas taip yra išplitęs ir gajus ištisus metus  ir toliau  jis  tobulės, nes inspektorių mažėja, visuomeniniams                  inspektoriams draudžiama surašyti aktą, visada trūksta kuro inspektoriams, labai ilgai užtrunka brakonierių nubaudimo procedūros, o iš daugelio brakonierių net priteisus neįmanoma išieškoti padarytos žalos ir  nuobaudų.

MŪSUOSE už neteisėtai pagautą žuvį 2013 metais buvo nustatytos solidžios baudos:  lašišą, šlakį – bauda 2000 LT, šamą, aštriašnipį eršketą, ungurį, skersnukį – bauda 1000 LT, karpį, karšį, lyną, meknę, otą, plačiakaktį, šapalą, žiobrį, baltąjį amūrą – 200 LT, stinta, menkė –  50 LT už kg., šprotai, strimelės – 10  LT už kg.; taip pat išieškoma  kompensacija už gamtai ir ištekliams padarytą žalą.

         TAČIAU IKI ŠIOL NIEKAS NĖRA PATEIKĘS OFICIALIOS INFORMACIJOS APIE BRAKONIERIUS IR IŠ JŲ SURINKTUS PINIGUS, matyt, bijoma pažeisti aukščiau paminėto įstatymo punktus.

Visuose valdymo, politilkos ir visuomenės sluoksniuose kalama visiems į galvas, kad svarbiausia yra išaiškinti prasižengėlius, viešai juos pasmerkti ir auklėti, o sisteminius prasižengėlius bausti.   

TAČIAU PAMINĖTAS APLINKOS MINISTERIJOS ATSAKYMAS BYLOJA, kad apie prasižengėlius viešai niekas nesužinos, kaip ir apie KGB agentus.

VISIEMS ŽINOMA, kad valstybės ir privatų turtą bei objektus saugo specialios privačios organizacijos, tokios kaip Ekskomisarų biuras,  G4S Lietuva,  Apsaugos komanda, Trikampis žiedas ir daug kitų.

MANYTINA, kad siekiant sumažinti brakonieriavimą, saugoti gamtą ir jos išteklius reikėtų samdyti privačią tarnybą, perduoti dalį dabartinio biudžeto ir leisti tarnyboms panaudoti nors 20-50 procentų išieškotų baudų iš brakonierių ir gamtos pažeidėjų.

GALI BŪTI, kad privatūs brakonierių gaudytojai ir gamtos saugotojai  sugebės padoriai užsidirbti, kaip ir priviligijuota ANSTOLIŲ KASTA,  kuriai gerai uždirbti padeda gerai dirbantys policininkai, prokurorai, specialūs agentai, teisėjai, advokatai ir nukentėjusieji.

TURBŪT valstybei brakonierių gaudymas turėtų būti žymiai svarbiau negu anstolių darbas, nes daugelis prasikaltusiųjų nustatyti ir  patys padengia  nors ir pavėluotai skolas, o ANSTOLIAI, kurie uždirba daugiau už Prezidentą, Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką PENISI IR LOBSTA IŠ KALTŲJŲ.  Vienintelė anstolė S. Vaicekauskienė su advokatu G. Černiausku atliko “POLITINĮ ŽYGDARBĮ” su 240 policininmkų pagalba  atėmusi D. Kedytę iš globėjų.  

TIKĖTINA, kad privačios tarnybos atsakingiausioms pareigoms nors dalelei etato priims aktyviausius kovotojus prieš brakonierius buvusius Aplinkos ministrus V. Mazuronį ir K. Navicką, buvusį viceministrą L. Jonauską baustą už grubų eismo taisyklių pažeidimą, A. Kontautą, V. Graičiūną, dabartinį Aplinkos ministrą K. Mažeiką, Seimo narius M. Majauską, V. Vingrienę  A. Gaidžiūną.

            Kovai prieš brakonierius Aplinkos ministerija yra sudariusi sutartis su kariuomene, pasienio apsauga ir policija.

            TIKĖTINA, kad šios struktūros ateis į pagalbą ir privatiems gamtos  saugotojams, kaip kad atėjo į pagalbą 240 policininkų  privačiai antstolei S. Vaicekauskienei  ir privačiam  advokatui  G. Černiauskui atimant  D. Kedytę iš globėjų  Klonio gatvėje.

SAUGOKITĖS  BRAKONIERIAI – GALI  ATEITI  PRIVATŪS  INSPEKTORIAI !!!

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas L. Kerosierius  

Tel   8674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com