Aktualijos

Aplinkos ministerijos atsakymas

Written by Redakcija · 3 min read

 ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui KarbauskiuiLR Seimo opozicijos lyderiui Gabrieliui Landsbergiui

LR Žemės ūkio ministrui Giedriui Surpliui

LR Aplinkos ministrui Kęstučiui  Navickui     

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkui  Kęstučiui Mažeikai

LR Seimo Ekonomikos komiteto Pirmininkui Rimantui Sinkevičiui

LR Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkui Ritai Tamašunienei

LR generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

LR Seimo nariams

Žvejams

Žiniasklaidai 

Dėl Aplinkos ministerijos 2018-10-04 d. atsakymo

(LR Žuvininkystės įstatymo projektas XIIIP-1205)

K.Mažeiką į teisiamųjų suolą                                                 Vilnius,  2018-11-05

2018-09-17 Jums rašėme laišką     „DĖL ŽUVŲ  (kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių)  SUGAVIMO VALSTYBINIUOE EŽERUOSE IR TVENKINIUOSE“    (Projektas XIIIP-1205) (laišką pridedame).

2018-10-04 Vyriausybės kanceliarija laišką persiuntė Aplinkos ministerijai ir nurodė: „Prašome teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėti šį raštą ir apie rezultatus informuoti asociacijų sąjungą „Žuvininkų rūmai“ (laišką pridedame).

 2018-10-29 d. Aplinkos viceministras M. Norbutas  laiške asociacijų sąjungai „Žuvininkų rūmai“ „Dėl verslinės žvejybos vidaus vandens telkiniuose“  pateikė  žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitus 2008-2014 metais.  Dėl informacijos apie žvejybos kvotų paskirstymą ūkio subjektams nurodė kreiptis į Žuvininkystės tarnybą prie LR Žemės ūkio ministerijos. Taip  pat nurodo, kad apie Aplinkos apsaugos  teisės aktų pažeidimų statistiką informacijos neturi ir pasiūlė jos ieškoti http://www.am.lt/VI/index.php#r/210. Pabaigoje pažymi, kad neteikia duomenų apie kiekvieną žvejybos kvotą gavusio ūkio subjekto verslinės žvejybos įrankiais sugautą žuvų kiekį (raštą pridedame). 

PAŽYMIME, kad žvejybos įmonės   kasmet  pagal teisės aktų reikalavimus teikia informaciją Aplinkos ministerijai apie žuvų sugavimus.

MANOME, KAD APLINKOS MINISTERIJA VISĄ INFORMACIJĄ,  KURI  BUVO SUFORMULUOTA 4-UOSE PRAŠYMUOSE,  TURI. 

Įstatymais yra apibrėžta, kad į Vyriausybės kanceliarijos pavedimus Aplinkos ministerija PRIVALĖJO ATSAKYTI Į VISUS 4 LAIŠKO PUNKTUS ARBA PRIVALĖJO PASIRŪPINTI, KAD KITOS INSTITUCIJOS PATEIKTŲ INFORMACIJĄ.

            ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad 2018-09-17 rašydami raštą Jums turėjome vilties, kad VALSTYBĖS INSTITUCIJOS pateiks oficialią informaciją apie žvejus verslininkus, kuriuos mes prašėme 4-iuose laiško punktuose.        

DAR KARTĄ PAŽYMIME, kad tokia informacija valstybės vadovams,  Seimo nariams, valstybės pareigūnams ir visuomenei BŪTINA, NES  Aplinkos ministras K. Navickas ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika su savo artimaisiais ir parankiniais naudodamiesi iškraipytais ir melagingais faktais bei visokiausiais prasimanymais MELUOJA  VISAI LIETUVAI, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja ir trukdo žvejams mėgėjams. VISIEMS ŽINOMA, kad žvejai mėgėjai gali žuvauti visuose vandens telkiniuose.

            KONSTATUOJAME, kad 2017-09-04 d. Aplinkos viceministras M. Norbutas  LR Vyriausybės kanceliarijai raštu Nr. (12-5)-D8-600 pateikė informaciją nurodydamas, „ … kad nustatytas kitų žuvų (ne seliavų) sugavimo limitas ežeruose būdavo panaudojamas tik apie 20 procentų. Tai reiškia, kad daugybė žuvų pasiliko vandens telkiniuose.

            ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad 68-uose mokslininkų ištyrinėtuose didesniuose kaip 200 ha ploto valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose prekinės žvejybos limitas yra apie 21 kg iš ha.  

PAŽYMIME, kad nuo 2013-01-01 nebuvo skiriami limitai verslinei žvejybai   Kauno mariose ir Kruonio HE Aukštutiniame baseine, o nuo 2014-01-01 nebuvo skiriami limitai verslinei žvejybai visuose valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose.  Atkreipiame dėmesį, kad verslinės žvejybos objektai yra kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių gaudymas, o specializuoti žvejybos objektai yra seliavos, stintelės, unguriai, nėgės, stintos.

Aplinkos ministras su savo pavaldiniais NUOLATOS SISTEMINGAI kartu su Seimo Aplinkos APSAUGOS komiteto pirmininku ir  artimaisiais teikė MELAGINGĄ informaciją apie tai, kad žvejai verslininkai išgaudo žuvis, brakonieriauja, kad vandens telkiniai aptveriami tinklais. 

KELIA SUSIRŪPINIMĄ tai, kad ŽMOGAUS ŽUDIKAS K. Mažeika įvairiausiuose susitikimuose ir toliau meluoja apie verslininkų išgaudytas žuvis. Atkreipiame dėmesį, kad 2018-05-22 d. LR Seime posėdžių salėje svarstant LR Žuvininkystės įstatymo pataisas K. Mažeika Seimo nariams aiškino, kad žvejai mėgėjai pagavo virš 2 tūkst. tonų žuvų, o žvejai verslininkai – irgi labai panašų kiekį (TAI  ABSOLIUTUS  MELAS).  Nuolatinės K. Mažeikos  ir K. Navicko    melagystės ir manipuliavimas skaičiais bei pateiktais melagingais aiškinimais apie verslininkų nusiaubtus vandens telkinius turėtų būti svarstymo objektu LR Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje. PRAŠOME komisiją apsvarstyti K. Mažeikos  ir K. Navicko šališką ir neteisingą teikiamą informaciją.  

2018-10-31 d. 16 val. 20 min   Diena.lt.inf  paskelbė informaciją: „Nuslėpti Seimo nario K. Mažeikos biografijos faktai – perėjoje pražudė žmogų. 2019-10-31 d. 19 val. 30 min  LNK  KK2 laida pateikė filmuotą informaciją apie tai, kad 2015-03-28 d.  K. Mažeika perėjoje partrenkė žmogų, kuris vėliau mirė. PRAŠOME LR generalinį komisarą pradėti tyrimą dėl to, kad K. Mažeika galimai nužudė žmogų. 

SUSIRŪPINIMĄ KELIA TAI, kad Vyriausybės kanceliarija daugiau kaip prieš metus gavusi žinią iš Aplinkos viceministro M. Norbuto apie 20 proc. limitų panaudojimą nesiėmė veiksmų OFICIALIEMS FAKTAMS NUSTATYTI. AIŠKU, kad TRŪKSTA TIKROS INFORMACIJOS svarstant LR Žuvininkystės įstatymo Projektą XIIIP-1205.  Visi Seimo nariai  turėtų būti supažindinti su verslinės žvejybos rezultatais per pastaruosius 10 metų (2008-2018).

            PRAŠOME JŪSŲ išreikalauti iš Lietuvos atsakingų institucijų   pateikti informaciją UŽ PASTARUOSIUS 10 METŲ:   

  1. Apie kvotų skyrimą gaudyti žuvis ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą
  2. Apie kiekvienos organizacijos gavusios kvotą sugautas žuvis ir kvotos įvykdymo procentą (informaciją pateikti lentelėje įvardijant žuvų pavadinimus) ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą
  3. Informaciją apie brakonieriavimą ir nelegalią žvejybą tame tarpe verslininkų ežeruose ir tvenkiniuose

PRAŠOME JŪSŲ SKUBIAI SPRĘSTI KLAUSIMUS DĖL LIMITŲ SKYRIMO kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių gaudymui   VALSTYBINIUOE EŽERUOSE IR TVENKINIUOSE, nes veikia LR Žuvininkystės įstatymas, o didesniuose kaip 200 ha vandens telkiniuose žuvų ištekliai yra gausūs.

PRIMENAME, kad visame pasaulyje ir mūsų kaimyninėse valstybėse leidžiama verslinė žvejyba valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose. 

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas    Leonas Kerosierius

L.Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8674 38465,

e. p. leonaslabora@gmail.com