Aktualijos

AR GYVA DEIMANTĖ KEDYTĖ?

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 m. jubiliejaus liko 12 m. 

 LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui

Sesei Felicijai Nijolei SadūnaiteiŽINIAI:

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai 

K R E I P I M A S I S  AR GYVA  DEIMANTĖ KEDYTĖ?

Vilnius,  2018-05-02           

2018-04-03 Vilnius sąjūdininkai susirinkę Lietuvos Mokslų akademijos Didžiojoje  salėje kreipėsi į atsakingiausias Lietuvos institucijas  2018-04-03 „Dėl Deimantės Kedytės likimo“. Susirinkusieji atkreipė dėmesį į 2018-01-13 d. Laisvės premijos laureatės sesės Nijolės Felicijos Sadūnaitės susirūpinimą dėl Deimantės Kedytės likimo. Pagrindiniu kreipimosi akcentu buvo prašymas pasakyti  ir paaiškinti AR DEIMANTĖ KEDYTĖ DAR GYVA? (priedas Nr. 1).

            Šiuo klausimu buvo eilė atsakingų institucijų pavedimų ir yra gauti keli atsakymai, kurie kelia kai kuriuos nugąstavimus ir susirūpinimus.

            LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija laiške  „Dėl informacijos pateikimo“ aiškina apie įstatymų, konvencijų veikimą saugant įslaptintus asmenis, apie susirašinėjimus su įvairiomis organizacijomis ir Deimantės artimaisiais.  Laiške pastebima, kad dėl išsamesnės informacijos pateikimo reikėtų kreiptis į Lietuvos kriminalinės policijos biurą ir  kad ministerija neturi įgaliojimų teikti informaciją apie nepilnametę D. Kedytę (priedas Nr. 2).

            Lietuvos kriminalinės policijos biuras laiške „Dėl Vilniaus sąjūdininkų kreipimosi“ aiškina apie L. ir D. Stankūnaitėms apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių ir aiškina apie įstatymais taikomas įslaptinimo priemones (priedas Nr. 3). Šiame laiške visiškai neaiškinama apie Deimantę Kedytę. Iš to darytina prielaida, kad apie Deimantės Kedytės likimą policija nežino arba Deimantės Kedytės nėra gyvųjų tarpe.

            ATKREIPDAMI DĖMESĮ, kad 2012-05-17-osios rytą valstybės vardu, dalyvaujant 240 ginkluotų ir kaukėtų pareigūnų, iš gimtųjų namų, kur užaugo, buvo išnešta klykianti, laužomom kojom tuomet aštuonerių metukų D. Kedytė ir kad iki šiol nežinoma jos gyvenamoji vieta ir ar ji gyva. PAŽYMĖDAMI, kad apie D. Kedytę žinoma daugelyje pasaulio valstybių ir jos likimu nuolat domimasi.

            ATSIŽVELGDAMI į 2018-04-03 Vilniaus Sąjūdžio kreipimąsi ir gautus atsakymus:

            PRAŠOME  Jūsų atsakyti AR DEIMANTĖ KEDYTĖ DAR GYVA ir kaip paliudijimą pateikti Lietuvos žmonėms nors 3 min trukmės vaizdo ir garso reportažą su Deimante Kedyte.

:Tarybos pirmininkas  Leonas Kerosierius

Atsakingasis sekretorius   Algimantas Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja Regina Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas  Hubertas Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius 8674 38465,  R. Jakučiūnienė 8675 94107,  H. Martinkėnas  8620 85209

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,     

el.p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com