Aktualijos

AR KONSERVATORIAI PARDUOS RYTŲ LIETUVĄ PILSUDSKININKAMS?

Written by Redakcija · 6 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jos Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
Jo Ekscelencijai Lenkijos Prezidentui Andrzejui Dudai
Jo Ekscelencijai Vokietijos Prezidentui Frankui Walteriui Steinmeieriui
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
Lenkijos Ministrui Pirmininkui Mateusz Morawiecki
Vokietijos kancleriui Olafui Scholzui
LR Seimo nariams
Lenkijos Parlamento nariams
Vokietijos Bundestago nariams
Lietuvos žmonėms
Žinisklaidai

AR KONSERVATORIAI PARDUOS RYTŲ LIETUVĄ PILSUDSKININKAMS?

Vilnius, 2022-01-16

2022-01-11 dieną LR Seimas 83 balsais priėmė Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų partijos (TS-LKDP) pirmininko G. Landsbergio, buvusio TS-LKDP pirmininko A.
Kubiliaus 2010 metų patobulintą projektą, kuriame pasiūlytos Q, W ir X raidės asmens
dokumentuose ne tik užsieniečiams, bet ir Lietuvos piliečiams, kurie yra ne lietuvių tautybės.
2022-01-18 LR Seime bus balsuojama dėl G. Landsbergio projekto patvirtinimo, kuriame
įteisinamos Q, W, X raidės Lietuvos piliečių pavardėse.
Lietuvai brangią 2022-01-13 dieną Lenkų rinkimo akcijos Seimo nariai R. Tamašunienė, B.
Petkevič, Č. Olševski pateikė Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo pasiūlymą, kuriame numatyta atskira privilegija leisti ne lietuvių tautybės Lietuvos Respublikos piliečiams rašyti lotyniškos abėcėlės rašmenimis ne tik su trimis svetimomis raidėmis, bet ir su diakritiniais ženklais, kurių yra arti 150 ženklų. Beje, Konstitucinis Teismas yra paaiškinęs, kad asmens tautybė negali būti pagrindas reikalauti, kad nebūtų taikomos taisyklės, kylančios iš valstybinės kalbos statuso, kitaip būtų pažeistas konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui principas, būtų sutrikdyta valstybės ir savivaldybių įstaigų, organizacijų veikla. Gyventojai kurių absoliučią daugumą sudaro lietuviai, nesugebėtų nei perskaityti, nei parašyti tokių išdarkytų lenkiškų pavardžių. Gal ir kitų tautybių Lietuvos piliečiai norėtų pasinaudoti įstatymo teikiamomis privilegijomis. Lietuvos viešajame gyvenime kiltų chaosas, kiltų daug problemų su parašytų nelietuvių kalba pavardžių parašymų mokymo įstaigose, ligoninėse, poliklinikose, policijoje, kitose valstybinėse įstaigose.
TUO BŪTŲ PAŽEISTAS KONSTITUCINIS VISŲ ASMENŲ LYGYBĖS ĮSTATYMUI
PRINCIPAS. TAIP BŪTŲ KEIČIAMA LIETUVIŲ KALBOS ABĖCĖLĖ, RAŠYBOS,
SKAITYMO, TARTIES DĖSNIAI, PAŽEIDŽIAMAS VALSTYBINĖS KALBOS
ĮSTATYMAS, TERITORIJOS VIENTISUMAS ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad Tėvynės
sąjungos – IR NEDALOMUMAS.
Lietuvos krikščionių demokratų partija nuolankiai pakluso Laisvės ir Liberalų partijų
koalicijos partneriams, nors jų rinkiminėje programoje šio įsipareigojimo dėl nelietuviškos rašybos nebuvo. Konservatorių pirmininkas G. Landsbergis išdavė savo partijos rinkėjus, negirdi žmonių, kuriems skauda širdį dėl parduotos valstybinės kalbos, dėl pamintų Sąjūdžio ir Sausio 13-osios lūkesčių. V. Landsbergio etikečių klijavimas, dar labiau žeidžia ir skaudina Lietuvos žmones.
KONSERVATORIŲ PASIUTPOLKĖ įgauna vis didesnį pagreitį. Jiems diriguoja pati
Teisingumo ministrė, kuri daug metų skundė Lietuvos valstybę reikalaudama leisti rašyti vardus ir pavardes nevalstybine kalba.
MANOME, kad trijų Lenkų rinkimų akcijos Seimo narių pageidavimas leisti rašyti vardus-
pavardes su diakritiniais ženklais, atskeidžia tikruosius valdančiųjų kėslus. Iniciatoriai, pradedant nuo buvusio premjero, A. Kubiliaus, turi labai daug tarptautinių, politinių, psichologinių ir ekonominių tikslų. Paklusę Varšuvos spaudimui, galimai jau seniai rengiamasi įkurti Vilniaus krašto autonomiją ir ją prijungti prie Lenkijos. „ Galima sakyti, kad Jusefo Pilsudskio Vidurio Lietuva šiandien triumfavo. (prof. V. Rakutis).
PRIMENAME, kad 1920-1939 metais Lenkija buvo okupavusi ir aneksavusi Vilniaus
kraštą. Okupacija Lietuvai sudavė triuškinamą smūgį su pasekmėmis, kurias jaučiame šiandien.
Valstybinės kalbos rašybos pakeitimas yra taip pat ir Lietuvos teritorinio vientisumo klausimas.
Pavardžių, o vėliau ir vietovardžių, užrašymas ne valstybine kalba pažymės okupuotos teritorijos ribas.
ŽINOTINA, kad prieš keletą metų Lenkijos vadovai oficialiai reikalavo, kad Vokietija
sumokėtų Lenkijai reparacijas už Antrojo pasaulinio karo metais padarytą žalą iki vieno trilijono
JAV dolerių. Dėl to 2018-11-21 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į Lietuvos,
Lenkijos ir Vokietijos vadovus „Lenkija turėtų atlyginti Lietuvai padarytą žalą ir pripažinti
1920-1939 m. rytinės Lietuvos dalies okupaciją“ (pridedame).
2022-01-03 Vilniaus Sąjūdžio taryba Lietuvos vadovams ir politikams kreipimesi “Dėl vardų
ir pavardžių rašybos” rašė PAREIŠKIA, kad SOLIDARUMO LENKIJA ir SĄJŪDŽIO
LIETUVA eina demokratinio pasaulio keliais – todėl Lietuvos valstybinės kalbos raidyno
keitimas mažintų Lietuvos valstybinės kalbos statusą. Rašydami šį kreipimąsi turėjome vilties, kad Seimas įvertins SOLIDARUMO ir SĄJŪDŽIO veiklą ir atsiribos nuo bet kokių politinių bandymų pakenkti Lietuvos raidynui.
PRAŠOME Seimo narių nepritarti G. Landsbergio ir R. Tamašunienės, B.
Petkevič, Č. Olševski pateiktiems projektams.
KONSTATUODAMI, kad valdančioji dauguma privalo atsižvelgti į Lietuvos praradimus,
netektis ir patirtus nuostolius, PRAŠOME ir TURIME VILTIES, kad bus sprendžiami
Lenkijos padarytos žalos Lietuvai 1920-1939 metais Lenkijos okupuotame Vilniaus
krašte atlyginimo klausimai. Turėtų būti sprendžiami neteisėtai parduotos Suvalkijos
dalies grąžinimo Lietuvai klausimai.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas
Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G.
Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė,
L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A.
Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, V. Rizgelis,
G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

***************************

PRIEDAS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Jo Ekscelencijai Lenkijos Prezidentui Andrzejui Dudai
Jo Ekscelencijai Vokietijos Prezidentui Frankui Walteriui Steinmeieriui
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Lenkijos Seimo Maršalkai Marekui Kačinskiui
Vokietijos Bundestago Pirmininkui Norbertui Lammertui
LR Seimo nariams
Lenkijos Seimo nariams
Vokietijos Bundestago nariams
Lietuvos žmonėms
Žinisklaidai

K R E I P I M A S I S

Lenkija turėtų atlyginti Lietuvai padarytą žalą ir pripažinti
1920-1939 m. rytinės Lietuvos dalies okupaciją
Vilnius, 2018-11-21


Lenkija per pietryčių Lietuvos mokyklas finansuoja polonizaciją, įteikinėja lenko kortą, reikalauja sulenkintų etninių lietuvių žemių vietovardžių, asmenvardžių.
2017 rugsėjo pradžioje Lietuvos žiniasklaidoje masiškai buvo tiražuojami Lenkijos užsienio reikalų ministro Vitoldo Vaščikovskio pasisakymai dėl reparacijų už Antrąjį pasaulinį karą. Ministras aiškino, kad Vokietijos karas prieš Lenkiją vis dar temdo Lenkijos-Vokietijos santykius ir Lenkija galėtų reikalauti iš Vokietijos iki trilijono JAV dolerių.
Šių metų lapkričio mėnesio pradžioje Lietuvos žiniasklaidoje buvo aiškinama, kad Lenkijos
Prezidentas Andrzejus Duda dar kartą pareikalavo, kad Vokietija sumokėtų Lenkijai reparacijas už Antrojo pasaulinio karo metais padarytą žalą. A. Duda ypač pabrėžė sostinę Varšuvą, kurią
Vokietijos kareiviai „sugriovė iki pamatų“. „Tai tiesos ir atsakingumo klausimas“ – aiškino Lenkijos vadovas.
Tačiau Lenkijos vadovai viešoje erdvėje visiškai nekelia reparacijų klausimų Rusijai, kuri
karo pradžioje užkariavo didelę Lenkijos dalį. Gal todėl, kad tuos plotus 1920 m. Lenkija buvo
okupavusi ir po karo Lenkijai J.Stalinas už tai atlygino buvusiomis baltų žemėmis tarp Gdansko ir
Baltstogės ir pietine Suvalkija – senosiomis Lietuvos žemėmis.
PRIMENAME KAI KURIAS 2-jo PASAULINIO KARO APLINKYBES:
1939-08-23 Maskvoje Molotovas ir Ribbentropas pasirašo nepuolimo sutartį ir slaptąjį
papildomą protokolą. Šiuo protokolu Lietuva su Vilniaus sritimi atitenka Vokietijos interesų sferai.
1939-09-01 Vokietija iš vakarų, o SSRS 1939-09-17 iš rytų puola Lenkiją ir, ją nugalėję,
1939-09-28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio dalybos sutartį. Nugalėtojai Lietuvos Brastoje (Brest – Litovske, dab. Breste) bendru paradu atšventė pergalę. Pabrėžtina tai, kad tą pačią dieną Ribbentropas ir Molotovas pasirašo slaptąjį papildomą protokolą: „Lietuva, išskyrus pietinę Suvalkiją, perduodama į Sovietų Sąjungos interesų sferą mainais už Liublino ir Varšuvos vaivadijų dalį”.
1940-06-15 SSRS okupuoja Lietuvą.
1941-01-10 Šelenbergas ir Molotovas pasirašo trečią slaptąjį protokolą, pagal kurį Vokietija
PARDUODA Sovietų Sąjungai Suvalkiją už 7,5 mln. JAV dolerių. Po karo Suvalkija atiteko
Lenkijai.
1941-06-22 Berlynas davė komandą: „Drang nach Osten“ – pulti karui besiruošiančią SSRS.
Žūtbūtinėje kovoje susidūrė nacizmas su komunizmu. Pasaulinio karo frontuose žuvo ir vykdomo genocido buvo išžudyta apie 100 milijonų žmonių. Žalos dydis astronominis.
Pasaulinių nusikaltėlių suokalbio padariniai Lietuvai itin skaudūs – sunaikinta (nužudyta,
ištremta, dingo be žinios) trečdalis Lietuvos gyventojų, padaryta žalos maždaug už 830 milijardų
JAV dolerių.
Nacizmas buvo teisiamas Niurnberge ir sulaukė griežto įvertinimo. Tačiau komunizmas,
padaręs pasauliui kur kas daugiau žalos, liko teisiškai neįvertintas. Jo nusikaltimai nuo žmonijos
daugelį metų buvo slepiami ir neviešinami.
Pasaulis nereikalauja iš Rusijos atlyginti padarytą žalą.
MANYTINA, kad į Lenkijos Prezidento prašymus bus deramai reaguojama.
PRIMENAME, kad Lenkija 1920-1939 metais buvo okupavusi Vilniaus kraštą su Lietuvos
sostine Vilniumi, kad armija krajova masiškai žudė Lietuvos gyventojus. Per 20 Lenkijos Vilniaus
krašto okupacijos metų Lietuva patyrė milžinišką žalą. Buvo uždaromos lietuviškos mokyklos,
prievarta nutautinami Lietuvos piliečiai, šalinami iš darbų lietuviai. Po to Lietuvos Respublika
neteko 1920, 1926 m. sutartimis Lietuvai pripažintos rytinės valstybės dallies.
TIKIMĖS, kad Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos vadovai ir valstybių aukščiausios institucijos
išsiaiškins Antrojo pasaulinio karo metu padarytos žalos kompensavimo klausimus.
TURIME VILTIES, kad bus aiškinamasi dėl Lenkijos padarytos žalos Lietuvai 1920-1939
metais Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte ir ypatingai dėl armijos krajovos žudynių ir padarytos žalos atlyginimo. Turėtų būti sprendžiami neteisėtai parduotos Suvalkijos dalies grąžinimo Lietuvai klausimai.
Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas
Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R.Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, A. Budriūnas tel. 8673 95837
Adresas korespondencijai – L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com