Aktualijos

Ar Lietuva lietuviams?

Written by Redakcija · 1 min read

Žiniasklaidoje nutylėta informacija apie Estijos Nepriklausomybės dienos proga įvykusias milžiniškas eitynes su šūkiu „Estija estams!“. Kitaip negu kur kas labiau susovietintoje – ištautintoje ir išvalstybintoje – Lietuvoje, šis šūkis Estijoje, kaip, beje, ir Latvijoje, laikomas savaime suprantamu. Ten dar nepamirštas ir nemėginamas iš atminties ištrinti svarbiausias ir Lietuvos Sąjūdį kadaise įkvėpęs ir taip pat niekam, išskyrus M. Burokevičiaus KPSS platformininkus, abejonių ir klausimų nekėlęs principas: politiniu ir istoriniu požiūriu lietuviai yra Lietuvos valstybės pagrindas ir branduolys  kaip ją sukūrusi tauta. Sąjūdžio strateginis tikslas buvo laiduoti lietuvių tautos išlikimą jos protėvių nuo amžių apgyvendintoje žemėje. Principas „Lietuva lietuviams“ buvo aiškus ir nepaliko vietos jokioms ideologinėms spekuliacijoms. Jis reiškė tik tai: Lietuva yra vienintelė pasaulyje vieta, kurioje lietuviai gali išlikti kaip tauta atkurdami jų išlikimą amžiams turinčią garantuoti valstybę.

Vadinamoji „etniškai grynos Lietuvos“ idėja ne tik nebuvo keliama, bet, jeigu kas nors būtų išdrįsęs apie tai prabilti, būtų sulaukęs tik negailestingos pajuokos. Šią aplinkybę nutyli pramanytu nacionalizmo baubu visuomenę gąsdinantys globalistinio multikultūralizmo (sovietmečiu vadinto „proletariniu inernacionalizmu“) ideologai ir propagandininkai, besistengiantys atrasti nacionalizmo grėsmes ten, kur sveiką tautinę savigarbą ir valstybinį orumą geriau išlaikę  mūsų kaimynai estai ir latviai neįžvelgia jų ir su žiburiu.

Patriotinės eitynės Taline: https://www.facebook.com/propatria.lt/posts/1535480879882600

Verta atkreipti dėmesį į TS-LKD prezidiumo draudimą partijos nariams dalyvauti Kovo 11-osios eitynėse .Tai suteikia pagrindo teigti, jog šios partijos prezidiumo išpažįstamos antitautinės ir antivalstybinės nuostatos ir troškimas ideologiškai kontroliuoti paprastus narius nepaprastai primena sovietmečiu LKP CK biuro skelbtus antilietuviškos dvasios pareiškimus ir jo taikytas represines eilinių partiečių drausminimo priemones: http://www.propatria.lt/2018/ 03/ts-lkd-perspeja-narius- nedalyvauti.html

Vytauto Radžvilo straipsnis apie artėjančių eitynių tikslą ir prasmę Vilniaus Forumo požiūriu: http://www.vilniausforumas.lt/2018/03/vytautas-radzvilas-uz-kovo-11-osios.html

Algimanto Rusteikos straipsnis, padedantis suprasti, kokiu mastu žiniasklaidoje  nutylima ir menkinama, šitaip dezinformuojant visuomenę, Italijos rinkimų reikšmė ir padariniai ES ir Lietuvai:

http://www.vilniausforumas.lt/2018/03/algimantas-rusteika-pirmadienio.html

Vilniaus forumo vardu

Koordinatorius Arnas Simutis 

El. paštas: info@pilieciai.lt 

www.vilniausforumas.lt