Aktualijos

Ar ne keista?

Written by admin · 3 min read

     Pastaruoju metu Lietuvos širdy – Seime – vyksta daugybė reikalingų renginių, apie kuriuos spauda, deja, ir LRT nutyli. Pradedant preskonferencijomis, seminarais, bei aktualijų svarstymais ir minėjimais nebaigiant. Ar ne keista, kad net pirmininkavimo ES renginiai, susitikimai ir svarstymai – neviešinami?

Kai TV ekranuose matome net menkiausią avariją kur nors Mozambike, bet 2 parų tyla dengia mūsų „Laisvo laikraščio“ sudaužytą ne tik mašiną, bet ir redaktoriaus kaulus?
    Ar ne keista, kai mums rodo Graikijoje protesto mitingus dėl mažinamų pensijų, bet net neužsimenama apie mūsų 10 kartų didesnius skurdžius, „ištempusius“ krizę badmiriavimo sąskaita, o A. Kubilius dar ir apdovanojamas už „krizės suvaldymą“?
    Štai tokių keistenybių komplekso konferencija įvyko spalio 25 d. Seime, tačiau Lietuvos visuomenė apie ją ne tik neinformuota, o juo labiau su svarstytomis problemomis nesupažindinta. O vyko Lietuvos valstybės tvarumo ir tautos ateities ES analizė. Konferencijoje dalyvavęs tautos inteligencijos žiedas apsvarstė Lietuvai labai svarbius klausimus, nacionalinės valstybės ateities perspektyvas ES, tame tarpe ir Lietuvos valstybės pradedant bei lietuvių Tautos nykimo stabdymo sprendimais nebaigiant.
    Šitokį platų problemos diapazoną įvairiais rakursais išnagrinėjo 12 pranešėjų, kurių pasisakymuose kartojosi vienas ir tas pats klausimas – kodėl Lietuvos valdžia nereaguoja į visuomenės peticijas, prašymus ir rezoliucijas, tai yra, kodėl ji, rinkta Tautos, kad atstovautų ją ir jos labui kurtų reikalingus įstatymus, taigi, kodėl ji ne tik nemato pati, bet ir visuomenės paprotinta vis dar nesusipranta?
    Tauta kankinasi dėl nesprendžiamų problemų, blaškosi tarp valdžios institucijų ir neranda teisybės, o Seimas, gavęs skundus, nenori tirti net gyvybiškai svarbių klausimų ir, atrodo, lyg ir vengia vykdyti parlamentinę kontrolę visos valdžios veiklai?
    Antai, teisėtvarkos ir teisėsaugos klaidų klasika jau tapusi Kauno pedofilijos byla buvo svarstyta Seime (56 D. Kedžio pareiškimai) ir buvo nustatyta, kad prokurorai nekvalifikuotai, nekompetentingai bei aplaidžiai vykdė savo pareigas, dėl ko žuvo 2 žmonių gyvybės. Tame tarpe net teisėjo (J.Furmanavičiaus), tačiau kuo tai baigėsi?
    Ar ne keista, kad tokie nekvalifikuoti, nekompetentingi ir aplaidžiai dirbę prokurorai nebuvo ne tik neeliminuoti iš teisininkų gretų, o netgi nebuvo pašalinti iš prokurorų pareigų! Taigi, šiandien jau turime 9 gyvybių netektį.
    Ar ne keista, kad aplaidžiai vilkinę pedofilijos bylą pareigūnai nebuvo patraukti baudžiamojon atsakomybėm už žmonių gyvybių netektį, tai šiandien jau turime ne tik Klonio gatvės smurtą su aukos prievartiniu grąžinimu į pavojingą jai aplinką, bei 30 bylų liudininkams, mačiusiems smurtą, įbauginti.
    Ar ne keista, kad Seimas atsisakė antrą kartą svarstyti Kauno pedofilijos bylos klausimą, galėjusį sustabdyti tolesnę klaidų – pasekmių seką, kai imunitetą turinti N. Venckienė buvo priversta bėgti net iš šalies. O juk tokių prokurorų „nukreivintų“ bylų turime ir daugiau – tai ir verslininkės Kiaunienės emigravimas iš šalies, taip pat bėgant nuo prievartinio „gydymo“ psichiatrinėje, tai ir Pociūno žūties šmeižtas, tai ir Medininkai, Bražuolė ir A. Abramavičiumi nebaigiant, jau nekalbant apie eilinius piliečius, kaip 30 bylų Klonio gatvės „patvoriniams“, kaltiems vien tuo, kad nufotografavo, nufilmavo smurtinį antstolės darbą, bei 240 jos pagalbininkų!!!
    Juk Seimas dirba ne tik teisėkūros darbą, bet ir privalo atlikti parlamentinę kontrolę, kaip vykdomi tie įstatymai! Kad kontrolės nevykdo, tai dar tik pusė bėdos, tačiau kur kas blogiau, kai įstatymai neatitinka Tautos ir valstybės poreikių. Ir šį labiausiai kenksmingą visuomenei aspektą pagal pačius aktualiausius šiandienos pavyzdžius (krizinių pensijų kompensavimas, žemės pardavimas užsieniečiams), išnagrinėjo konferencijos dalyviai.
    Labiausiai aktualūs buvo klausimai, lietę Sąjūdžio vilčių ir dabartinių praradimų priežastis bei keliai juos išspręsti. Kaip nebūtų keista, bet priežastys lietė pačias aukščiausias Lietuvos institucijas – parlamentinės kontrolės nevykdančiu Seimu pradedant ir įstatymo dėl pensijų kompensavimo tvarkos projekto neruošiančiąVyriausybe nebaigiant. Net Konstitucinio Teismo pripažinta, kad toks Seimo ir vyriausybės savo pareigų nevykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir konstituciniam teisinės valstybės principui!!!
    Ar ne keista, kad net Konstitucinis Teismas pripažino Seimo ir Vyriausybės veiklos prieštaravimą Pagrindiniam valstybės įstatymui, tačiau į tokį baisų sprendimą jau 3 metus niekas Lietuvos valdžioje nereaguoja ir tokios padėties netaiso?! Taigi, ar Lietuvos Konstitucija garantuoja valdžios atsakomybę Tautai?
Atrodo, kad ne – todėl lietuvių Tautos ir jos valstybės tvarumo imperatyvai – labiau deklaratyvūs nei realūs. Emigracijos mastai, deja, patvirtina šią tezę ir tai, kad Tauta šitai supranta.
Todėl konferencijos dalyviai labai pagrįstai diskutavo ar Lietuvos bei ES deklaruojama demokratija nėra tuščia frazė? O netgi gal blogį nešanti priedanginė sąvoka, kai net Briuselio parlamentarai jau svarsto, sakykime, švietimo klausimus su kūdikių ankstyvojo masturbavimo įteisinimu, lytinio auklėjimo priedanga?!! Maža to – jau 2-se ES valstybėse įteisinta kraujomaiša!!!
Tokiu būdu iškart kilo pavojus Lietuvos kultūros sampratai, vertybėms ir gniuždančiai Briuselio direktyvų įtakai mūsų valstybės integracijos į ES priedanga. Taigi, tautinė kultūra ir jos prieglobstis – nacionalinė valstybė, įtakojamos tiek civilizacijos, tiek politinių faktorių, jau numatyta iki 2020 metų sunaikinti ir ES paversti ne savarankiškų valstybių lygiateise sąjunga, o monolitu, nieko nesiskiriančiu SSRS. Na, gal tik tuo, kad Rusijoje homoseksualai neiškopiuruoti iš baudžiamo kodekso, o gyventojų pasuose dar yra nurodoma tautybė.
Lietuviškuose pasuose tautybės jau nebėra.
Argi ne keista, kai Konstitucijoje įrašyta, kad lietuvių valstybę kuria Tauta, o tautybė dingo pasuose bei liko tik pilietybė?! Tai kam dabar priklauso suverenitetas, kai nėra Tautos? Gal dėl to ir valstybės valdžia nebesilaiko Konstitucijos 3 straipsnio ir nebodoma varžo, riboja ir savinasi tik Tautai priklausančią suverenią galią ir neboja nei referendumų, nei Konstitucinio Teismo išaiškinimų, nei pačios Konstitucijos nuostatų?