Aktualijos

Ar valstybė iškeldins Laisvės premijos laureatą A.Kentrą iš jo paties atstatyto pastato?

Written by Redakcija · 2 min read

Viešojo intereso gynimo fondo (VIGF) pranešimas spaudai

Teismas nutarė iškeldinti praeitų metų Laisvės premijos laureatą Albiną Kentrą ir jo įkurtą “Miško brolių” draugiją iš pastato, esančio Totorių g. 9/Labdarių g. 10 Vilniuje.
Praeitais metais sausio 13-ąją garbinga Laisvės premija buvo įteikta nusipelniusiam Lietuvos šviesuoliui, kukliam nepaprasto likimo žmogui Albinui Kentrai. Šis žmogus yra mūsų laikų gyva legenda – ištiso laikmečio Vilniaus Universiteto dvasia, Lietuvos Sąjūdžio ir Lietuvos Naujųjų Laikų karščiausių įvykių metraštininkas. Tragiškas ir taip pat didvyriškas jo šeimos likimas – meilės Lietuvai bei patriotinio pasiaukojimo įkvėpimo šaltinis.
Albino Kentros sukauptas Lietuvos išsivadavimo bei laisvės kovųistorijos archyvas – unikalus mūsų kultūros reiškinys, kurio vertę oficialiai pripažįsta ir mūsų valstybės archyvo specialistai. 
Siekdamas įprasminti žuvusių už Lietuvos laisvę atminimą atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę Albinas Kentra įkūrė Lietuvos laisvės kovų draugiją „Miško broliai“ ir, kaip ilgametis šios draugijos vadovas, jau beveik 30 metų rūpinasi gyvojo Laisvės atminimo paminklo, t.y. Laisvės kovų archyvo bei muziejaus, sukūrimu.
1992 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė A.Kentros puoselėjamai Draugijai perdavė pastato Totorių g. 9/Labdarių g. 10 Vilniuje griuvėsius. Iš jo 1919 m. savanoriai išėjo ginti Lietuvos. Vyriausybės nutarimo pagrindu Draugija tuos griuvėsius įregistravo ir tvarkė kaip savo nuosavybę: talkomis išvalė griuvėsių teritoriją, parengė statinio rekonstrukcijos projektą, rūpinosi užsienio lietuvių lėšų pritraukimu bei Vyriausybės parama. Faktiškai Draugija pastatė (tik neįrengė) naują pastatą Totorių g. 9/Labdarių g. 10 Vilniuje – Lietuvos laisvės kovų „Miško brolių” draugijos rūmus.
2008 m. Lietuvos Seimas paskirdamas Albinui Kentrai kalbos premiją ją įvardino: „už atkūrimą iš griuvėsių Vilniuje, Labdarių g. 10/9, pastato, kuriame 1919 m. susirinkę savanoriai išėjo ginti Lietuvos nepriklausomybės; iniciatyvinės veiklos trukusios daugiau kaip 15 metų, rezultatas – Lietuvos paveldo objektas, pritaikytas istorijos ir kultūros veiklai.”.
Tačiau kai pastatas buvo atstatytas, prasidėjo teisminiai procesai dėl pastato nuosavybės. Galiausiai teismas pripažino, kad pastato griuvėsiai Draugijai buvo perduoti ne nuosavybėn, bet panaudai, todėl pastato įregistravimas Draugijos vardu buvo panaikintas. Iš griuvėsių A.Kentros pastangomis prikeltą pastatą Vyriausybė įregistravo Lietuvos Respublikos vardu, o Albinas Kentra gavo ieškinį dėl iškeldinimo.
Jau du dešimtmečius A.Kentra bylinėjasi teismuose dėl šio pastato.Pagal teismų nustatytus ekspertinius duomenis Draugija naujai sukūrė maždaug 80% pastato dalies ir tik 20% šio pastato yra buvęs turtas, kurį valstybė 1992 metais perdavė Draugijai.
Užpernai Vilniaus Universitete iškilmingai minint A.Kentros 90-ies metų jubiliejų, kitas Laisvės premijos laureatas Vytautas Landsbergis daug metų besitęsiančius teismus dėl Draugijos pastato pavadino „egzaminu atkurtai valstybei“.
Kaip jau minėta, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021-01-29 sprendimu nutarė iškeldinti A.Kentrą ir jo įkurtą “Miško brolių” draugiją iš pastato Totorių g. 9/Labdarių g. 10 Vilniuje, ir atmetė „Miško brolių” priešieškinį, kuriuo ši prašė Draugiją pripažinti dalies šio statinio statytoju ir naujai Draugijos pastatytą statinio dalį leisti įregistruoti Draugijos vardu. Teismas savo sprendime ypač pabrėžė nuosavybės šventumo reikšmę ginant valstybės nuosavybę.
A.Kentrai ir Draugijai atstovaujantis visuomenininkas bei dažnai teismuose viešąjį interesą ginantis advokatas Saulius Dambrauskas sako, kad ši byla iliustruoja teisingumo nuopuolį Lietuvoje. Jis patvirtino, kad bus teikiamas apeliacinis skundas, tačiau taip pat mano, kad norint išsaugoti Valstybės garbę ir orumą tiek Prezidentas, tiek Seimas, tiek Vyriausybė teisingumą galėtų pasiekti išmintingais politiniais sprendimais.
Pagarbiai,
VIGF administruojantis advokatas Saulius Dambrauskas