Aktualijos

Ardyk monopolijas – mažink elektros kainą!

Written by admin · 2 min read

Elektros kaina yra gamintojo noro ją brangiau parduoti, o vartotojo – mažiau mokėti, kovos rezultatas. Kai laimi gamintojas, elektros kaina auga. Kol valdantieji nusižengia LR Konstitucijai ir tarnauja gamintojams, vartotojai tik pralaimi. Siūlome 10 būdų, kaip nuolat mažinti elektros kainą vartotojams.

1.    Įgyvendinti tautos valią. Piliečiams per referendumą balsavus prieš naujos atominės elektrinės statybą, pagal LR Konstituciją panaikinti visus šiam projektui įgyvendinti sukurtus teisės aktus ir darinius: Visagino atominės elektrinės, įvairių jungčių ir kitus, kurių kaštai iki šiol yra įtraukti į elektros energijos tarifą. Elektra iš karto atpigs.

2.    Demonopolizuoti elektros energetiką.  Išskaidyti LESTO, LITGRID ir AB „Lietuvos energija“. 5,5 milijono gyventojų turinčioje Danijoje veikia 120 skirstomojo tinklo įmonių, o Vokietijoje jų – virš 960. LR Konstitucijos 46 str. draudžia monopolizuoti gamybą. Prieš monopolijas pasisako ir Europos Sąjunga. Nebus monopolijų, nebus kam siekti kelti elektros kainos.


3.    Privatizuoti elektros energetikos ūkį. Valstybė yra prastas ūkininkas. Energetikos ūkis niekuo nesiskiria nuo kitų verslo veiklų, todėl nėra jokių priežasčių nepervesti jo į rinkos ekonomiką. Laisvoje rinkoje konkuruodami tarpusavyje gamintojai bus priversti mažinti elektros gamybos ir persiuntimo kainą. Panašiai konkuruoja tarpusavyje mobiliojo ryšio kompanijos, siūlydamos vartotojams vis palankesnes sąlygas.
4.    Panaikinti energetiką reguliuojančius įstatymus. Daugybė elektros energetikos verslus reguliuojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų yra skirti išsaugoti elektros ūkio monopolines pozicijas ir stabdyti naujų pažangių energetikos technologijų raidą. Pakaktų vieno techninio reglamento, kuris užtikrintų elektros tinklų sąveiką ir kokybę. Rinkos santykiai sumažintų elektros kainą vartotojams.
5.    Panaikinti energetikos ministeriją. Energetikos ministerijos sukūrimas nepasiteisino. Ji tarnauja ne vartotojams, bet gamintojams.  Šakinės ministerijos rinkos ekonomikoje  yra nereikalingos. Reikia kurti tikslinius klasterius, kuriuose bendradarbiautų mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus specialistai. Tai užtikrins energetikos plėtrą, sąnaudų ir energijos kainos mažėjimą. Be to bus sutaupyta nemažai mokesčių mokėtojų lėšų bereikalingai kontorai išlaikyti.
6.    Panaikinti Kainų energetikos ir kontrolės komisiją. Kiekviena savivaldybė turi unikalias sąlygas ir gali pati apsirūpinti vietos energijos ištekliais. Todėl kiekviena savivaldybė gali pat nusistatyti elektros energijos kainą ir privalo rūpintis jos mažinimu. VKEKK nustatinėja energijos kainas, o atsakomybės už pasekmes neprisiima. Ačiū, nereikia tokių Jūsų paslaugų!
7.    Perduoti elektros tinklus savivaldybėms. Kiekviena savivaldybė gali pati sumažinti elektros skirstymo kaštus, elektros kabeliais prisijungdama prie kuo arčiau įrengtų vietos elektros generatorių. Kuo trumpesni elektros laidai, tuo mažesni nuostoliai juose, tuo pigesnė elektra vartotojui. Persiuntinėti elektros energiją šimtus kilometrų iš vieno šalies krašto į kitą, prarandant trečdalį ir daugiau energijos yra brangu ir neprotinga.
8.    Skatinti išmaniąją energetiką. Išmaniųjų elektros generatorių (vėjo, saulės), vartojimo įrenginių (šaldytuvų, skalbimo mašinų, LED šviestuvų ir kt.) sujungimas pasyvaus išmaniojo būsto sistemoje įgalina nuolat mažinti elektros kainą. Vien kaitriųjų lempučių pakeitimas šviesos diodais įgalina sutaupyti net 20% elektros energijos.
9.    Skatinti elektromobilių plėtrą. Elektromobilis yra ne vien susisiekimo, bet ir elektros kaupimo bei saugojimo įrenginys, dirbantis išmaniojo būsto sistemoje. Elektromobilio dėka išmanusis būstas ne vien autonomiškai apsirūpins energija, bet ir jos perteklių parduos kitiems vartotojams.
10.    Grąžinti partijas „ant statinės“. Kol partijos ir vyriausybė tarnaus elektros monopolijoms, tol aukščiau išvardintos priemonės negalės būti įgyvendintos. Vadovaujantis LR Konstitucijos 59 ir 60 straipsniais pareikalauti, kad Seimo nariai sustabdytų narystę partijose ir imtų tarnauti visiems Lietuvos žmonėms, kurie visi yra elektros energijos VARTOTOJAI.
Kai pagal Konstitucija valstybė pradės rūpintis ne Gamintojo, bet Vartotojo rinkos plėtra, tada pastarieji pamirš elektros kainų problemą.


 
Klaipėda, 2012 m. gruodžio 11 d.

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija