Aktualijos

Arvydas Damijonaitis.Vilniaus rajono savivaldybės politiniai aferistai.Teritorinės pretenzijos Lietuvai

Written by Redakcija · 42 sec read

FAKTAI. Naujasis “bebrų” partijos,Vilniaus raj meras yra eilinis “nežinantis” įstatymų politinis aferistas. 1.Europos Tarybos Konvencijoje dėl tautinių mažumų apsaugos, pabrėžta,kad tautinė bendrija, turinti išorinę tautinę valstybę, negali turėti “tautinės mažumos” statusą, nes tai sukeltų teritorines pretenzijas.

2.Lietuvoje ( 3 mln. gyventojų) lenkų bendruomenė negali turėti “tautinės mažumos” statusą, nes turi savo tautinę išorinę valstybę Lenkiją (40 mln. gyventojų).

3.Europos Tarybos Konvencija dėl tautinių mažumų apsaugos Lietuvoje išskiria Karaimų,Totorių ir Romų tautines mažumas. Nei žydų, nei rusų, nei gudų, nei ukrainiečių, nei kitos tautinės bendruomenės Lietuvoje neturi tautinės mažumos statusą, nes turi savo išorinę tautinę valstybę.

4. Laisvajame pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kurioje mokyklos lenkų kalba būtų valstybės išlaikomos ir finansuojamos. Lietuviai yra išimtis – Lietuvos valstybė išlaiko ir finansuoja lenkiškas mokyklas.

5.Dėl politinio aferizmo būtina Vilniaus rajono politiniams aferistams pradėti baudžiamąsias bylas – pažeidžiamas Lietuvos teritorinis vientisumas.

P.S. Vilniaus raj.savivaldybėje vėl kursto antilietuviškas aistras. Tai yra pavojinga – Dargužių kaimo lietuviai buvo tiesiog sušaudyti.