Aktualijos

Arvydas Juozaitis. Niekas neturi teisės iškelti savęs aukščiau Konstitucijos

Written by Biciulystė Siūlo · 59 sec read
Arvydas Juozaitis | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Arvydas Juozaitis | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Sausio 11 dieną, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas aiškiai viršijo suvereno – Tautos – jam suteiktus įgaliojimus atskirdamas vieną nuo kitos ir supriešindamas Konstitucijos 38 straipsnyje apibrėžtas ŠEIMOS ir SANTUOKOS sąvokas ir jomis grindžiamas šeimos ir santuokos sampratas.

KT išaiškinimas, kad Konstitucijoje įtvirtinta ŠEIMOS samprata yra neutrali ją sudarančių asmenų lyties požiūriu, yra spekuliatyvi ir teisiškai nepagrįsta. 38 Lietuvos Konstitucijos straipsnis yra sudarytas kaip vienas iš kito išplaukiančių teiginių visuma. Šis straipsnis aiškiai nustato, kad ŠEIMA kyla iš SANTUOKOS, o SANTUOKA yra sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Tad ŠEIMĄ sudaro SANTUOKĄ sudarę SUTUOKTINIAI – vyras (tėvas) ir moteris (motina) – ir jų vaikai. Vienalyčių šeimų pagal Lietuvos Konstituciją būti negali.

Pritariu Laisvos visuomenės instituto (LVI) pareiškimui, kuriame, be kita ko, pabrėžiama, kad: „Šeima yra pamatinė ir prigimtinė bendruomenė. Ši bendruomenė yra ankstesnė už valstybę. Todėl šeimos samprata turi būti lemiama pačios žmogaus prigimties, o ne teisinio reguliavimo ar teismo nutarimų. […] Šeimos sampratos atskyrimas nuo ją sąlygojančių lyčių skirtumų šeimą paverčia teisinių konstruktu, kuris nebeturi nieko bendro su žmogaus prigimtimi.“

Užsienio valstybių teisės aktai, kitaip apibrėžiantys ŠEIMĄ ir SANTUOKĄ, Lietuvos neįpareigoja. Tad šiuo konkrečiu atveju užsienio piliečio teisė laisvai judėti ir gyventi Lietuvoje turėtų būti pripažinta tik tuo atveju, jei ji grindžiama kitomis Lietuvos Respublikos jurisdikcijai neprieštaraujančiomis teisėmis, bet ne vienalytės santuokos pagrindu.

Ateina laikas inicijuoti Konstitucinio Teismo reformą. Niekas neturi teisės iškelti savęs aukščiau KONSTITUCIJOS.