Aktualijos

Arvydo Juozaičio komentaras: Dėl VRK trukdymų piliečiams rinkti parašus

Written by Redakcija · 1 min read

Netyla vieši svarstymai dėl VRK rekomenduojamų Prezidento rinkimų kampanijos apribojimų savivaldos rinkimų metu. VRK kovo 1d. išplatino viešą pareiškimą, kurį galima interpretuoti taip, kad jei kovo 2-3 d.d. savivaldos rinkimų metų bus renkami parašai už teisę dalyvauti Prezidento rinkimuose, tai už tokį parašų rinkimą esą gali būti skiriamos baudos.

Negana to, kovo 2 d. vakare VRK sustabdė ir elektroninį pasirašymą už kandidatus į Prezidentus. Šį kartą jau buvo motyvuojama ne rinkimų agitacijos apribojimais, o dėl informacinių sistemų saugumo. Tačiau elektroninis pasirašymas buvo stabdomas beveik kiekvieną vakarą. Taigi, tuo metu, kai piliečių aktyvumas yra didžiausias.Netolima ateitis parodys, ar už visų šių veiksmų slypi ciniška logika slopinti piliečių aktyvumą, kad liktų vien politinio elito pasirinkti kandidatai arba kad liktų kuo mažiau su jais konkuruojančių. Juk parašų rinkėjams teliktų iš esmės vienas savaitgalis – kovo 9-10 d.d. (kovo 16-17 d.d. vyks pakartotinis balsavimas savivaldos rinkimuose, o kovo 23-24d.d. parašų rinkimo lapai bus renkami atgal, kad suspėti sutvarkyti visa popierizmą ir iki kovo 28d. įteikti juos komisijai).

Neapsiribojama vien piliečių gąsdinimais. Pasirodė ir pareiškimai, kad VRK esą svarstys klausimą ar neanuliuoti tų piliečių parašų už kandidatus į Prezidentus, kurie pasirašyti savivaldos rinkimų metu. Nors VRK pagal įstatymą yra atsakinga už rinkimų organizavimą, bet regis jau prieita riba, kai kyla pagrįstas klausimas, ar VRK pati netrukdo Prezidento rinkimams.

Rinkimų procesas nesusiveda vien į balsavimą renkant Prezidentą. Šis procesas apima ir piliečių teisę kelti kandidatus, remti jų teisę dalyvauti rinkimuose. Konstitucijos ir įstatymų garantuojama piliečių teisė rinkti apima ir teisę turėti teisėtą pasirinkimą.

Primenu, kad piliečių teisės rinkti trukdymas yra nusikaltimas ir yra baudžiamas iki ketverių metų laisvės atėmimo (BK 172 str., „Trukdymas pasinaudoti rinkimų ir referendumo teise“). Vienas iš atvejų, kurį numato Baudžiamasis Kodeksas – tai piliečių teisės rinkti trukdymas apgaulės būdu. VRK pareiškimai, kad esą ji gali anuliuoti piliečių parašus, jeigu jie bus surinkti savivaldos rinkimų metu, neturi jokio teisinio pagrindo. Tai apgaulė.

Atkreipiu dėmesį, kad parašų rinkimas už teisę kandidatuoti yra rinkimų teisės įgyvendinimas, o ne rinkimų agitacija. Tai nėra „rinkimų agitacija“ net ir pagal VRK cituojamą Savivaldybių rinkimų įstatymo 53 straipsnį, jo antrą dalį.

Konkrečiai mano teisės dalyvauti rinkimuose visos šios VRK priemonės jau nebesustabdys. Bet jos gali neteisėtai sustabdyti kitų piliečių teisės rinkti ir teisės būti renkamam įgyvendinimą.   Būtų ne tik nepadoru, bet ir neteisėta, jeigu konkurentų teisės dalyvauti rinkimuose būtų suvaržytos. Neteisėtas rinkimų konkurencijos ribojimas gali iškelti ir pačių rinkimų legitimumo problemą.

Kviečiu Vyriausiąją rinkimų komisiją susitelkti į demokratišką rinkimų organizavimą. Tokių rinkimų, kurie nekeltų problemų dėl piliečių konstitucinių teisių įgyvendinimo.

Arvydas Juozaitis