Aktualijos

Asociacijos sąjungos „Žuvininkų rūmai“  2023 metų VEIKSMŲ PROGRAMA

Written by Redakcija · 10 min read

      ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ 

     „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS 

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

Jos Ekscelencijai Europos Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Seimo nariams

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Vyriausybės nariams

Europos Parlamento nariams

Žvejams

Žiniasklaidai

DĖL 2023 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

                  Vilnius,  2023-01-31

2023-01-26 d vykęs asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ visuotinis atskaitinis-rinkiminis susirinkimas KONSTATAVO:

Kad 2013 m., nepateikus jokių priežasčių ir kompensacinių mechanizmų uždraudė verslinę žvejybą Kauno mariose, Kruonio HAE aukštutiniame baseine, ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir tvenkiniuose, nukentėjo apie 70 žvejų.

Kad  2023-01-22 Seimo nariai nutarė spręsti Kuršių mariose sumažinti 500 tonų žuvų  sugavimus ir ežeruose  53 tonas seliavų, SIŪLYDAMI  tas žuvis įsigyti  Lenkijoje, Latvijoje ar kitose ES valstybėse.  

Kad  2023-01-16 Aplinkos ministras S. Gentvilas nepateikęs kompensacinių mechanizmų įsakymu sumažina Kuršių mariose žvejybos įrankių kvotas apie 30 proc.

Kad pagal mokslinius tyrimus verslinio dydžio žuvų ištekliai vandens telkiniuose yra gausūs. 

Kad siekinant naikinti žvejus verslininkus totaliai buvo įvairiausiais būdais vykdoma žvejybos verslo draudimo politika TUO SIEKIANT GAUTI ŽVEJŲ MĖGĖJŲ RINKIMINIŲ BALSŲ.

2020 metaisTėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partija (TS-LKDP) naudojo rinkiminę agitaciją reikalaudama UŽDRAUSTI  VERSLINĘ ŽVEJYBĄ. 

Čia pagrindiniais smuikais grojo dabartinė ministrė Pirmininkė I. Šimonytė (Nr. 1) , Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė A. Gedvilienė (Nr. 20), buvęs Seimo Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas M. Majauskas (Nr. 16) bei ambasadorius, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas  majoras A. Pocius (nr. 31).

Panašią rinkiminę agitaciją naudojo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

Nuotraukoje partijos pirmininkas G.  Paluckas (Nr. 1), atsakingasis sekretorius L. Jonauskas (Nr. 3). Kaip didingai atrodo TS-LKDP ir Socdemų žvejų pagrindinių budelių nuotraukos pačiame centre.

 IŠRINKTIEJI SEIMO NARIAI COVID-19 PANDEMIJOS  IR RUSIJOS KARO PRIEŠ UKRAINĄ AKIVAIZDOJE KELIA VISUOMENĖJE VIS DIDESNĘ SUMAIŠTĮ TUO  EKONOMIŠKAI IR POLITIŠKAI PASITARNAUDAMI RUSIJAI.  

PATEIKDAMI  susirinkimo protokolo išrašą apie 2023 m veiklos programą INFORMUOJAME, kad nukentėję arba jausdami pasikėsinimą į verslo žlugdymą kreipsis į LR Prezidentą, Europos komisiją, Seimo Pirmininkę, teismus, ginčų komisijas, Seimo kontrolieriaus įstaigą, Seimo komitetus ir atsakingas institucijas, dalyvaus pasipriešinimo akcijose ir turės pateikti oficialią informaciją keliamais klausimais TODĖL  MALONIAI PRAŠOME  įstatymais nustatyta tvarka ir terminais pateikti oficialią informaciją ir išsamius atsakymus pagal kiekvieną 2023 m Veiksmų programoje nurodytą punktą ir papunktį.

Informuojame, kad keliamais klausimais daugiau informacijos galite rasti svetainėje  www.fisheryabc.eu

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas           Leonas Kerosierius

Tarybos pirmininkas                                                            Vytautas Vaitiekūnas

 Tel.  8674 38465 el.  p  leonaslabora@gmail.com    www.fisheryabc.eu

PRIDEDAMAS     2023 metų VEIKSMŲ PROGRAMOS IŠRAŠAS 

IŠRAŠAS IŠ 2023-01-26 d visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo protokolo – 2023 metų Veiksmų programa.

VISUOTINIS ATASKAITINIS-RINKIMINIS SUSIRINKIMAS (toliau SUSIRINKIMAS) PAŽYMI, kad 2020-12-11  Seimo priimtas nutarimas UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ ir įregistruoti 5 Žuvininkystės įstatymo pakeitimo  projektai bei 2023-01-16 paskelbtas Aplinkos ministro įsakymas dėl žvejybos įrankių mažinimo Kuršių mariose pažeis LR Konstituciją, LR Žuvininkystės įstatymą, LR Konkurencijos įstatymą, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), kurios narė yra ir Lietuva, dar 1995 m. priėmė Atsakingosios žuvininkystės kodeksą. Šio kodekso 6.18 straipsnyje rašoma: „Pripažindamos neprofesionalios ir nedidelio masto žvejybos svarbų indėlį gyventojų užimtumui, pajamoms bei maisto saugumui valstybės atitinkamai gina žvejų ir žuvininkystės darbuotojų, ypač tų, kurie užsiima žvejyba savo maisto poreikiui tenkinimui, nedidelio masto ir neprofesionalia žvejyba, teises į saugų, sąžiningą pragyvenimo šaltinį. Taip pat, kur tik įmanoma, suteikia jiems pirmenybę prieiti prie tradicinių žūklės plotų ir išteklių jų nacionalinėje jurisdikcijoje esančiuose vandenyse“,  sukels nepasitenkinimą, priešpriešą, teisminius procesus,  bus pažeisti Lietuvos žmonių teisėti lūkesčiai ir galimybė teisėtais būdais aprūpinti valstybę žuvimis ir teisėtais būdais užsidirbti pragyvenimui,  nepadės GEROVĖS VALSTYBĖS kūrimui – TODĖL  SUSIRINKIMAS  SIŪLO 2023 metams PATVIRTINTI  VEIKSMŲ  PROGRAMĄ.

SUSIRINKIMAS KONSTATUOJA:

2020-12-11 Seimas priėmė nutarimą UŽDRAUSTI  VERSLINĘ  ŽVEJYBĄ – tai pasaulinėje žvejybos praktikoje analogo neturintis vienos socialinės grupės žlugdymo genocidas.

Lietuvoje tyvuliuoja apie 3000 ežerų, apie 1500 tvenkinių ir apie 29 tūkst upių, upelių ir kanalų, 99 vandens telkiniai didesni kaip 200 ha, tarp jų 33 – didesni kaip 500 ha, tarp jų Kuršių mariose.

Prieš aštuonis metus Aplinkos ministerija skirdavo limitus verslinei žvejybai maždaug 40-yje ežeruose ir  tvenkiniuose ir nuolatos Kuršių mariose..

2017-04-07 Aplinkos ministras K. Navickas pateikė informaciją, kad ištyrinėtuose 384 ežeruose ir tvenkiniuose bendra žuvų biomasė 2011-2016 m padidėjusi 1,5 karto, o vidutinis žuvies svoris padidėjo apie 1,3 – 1,4 karto.

Dėl to Seimo  nutarimo buvo labai daug laiškų ir skundų valstybės vadovams, aukščiausioms institucijoms ir politikams. 2020 kovo 30 dieną 23 žymiausi Lietuvos žuvininkystės mokslininkai atsakingoms Lietuvos institucijoms išplatino pareiškimą „Dėl Lietuvos Respublikos Žuvininkystės įstatymo keitimo projekto”, kuriame rašoma „Mes, Lietuvos ichteologai manome, kad trūksta tokio sprendimo būtinumo argumentacijos todėl abejojame jo pagrįstumu“ ir pateikė daugybę moksliniais pagrindais pagrįstų tyrinėjimų argumentų. NIEKAS NEREAGAVO.

Nuo 2020-12-11 Seimą valdančioji dauguma buldozeriu imasi veiksmų UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ. 

Per praėjusį laikotarpį  Seimui nepavyko įteisinti 10 milijonų eurų išvaromų žvejų verslininkų nuostolių kompensacijoms mokėti. Profesoriaus Viktoro Pranckiečio vadovaujamas Kaimo reikalų komitetas pasipriešino tokiems žmonių gyvenimų žlugdymo Žuvininkystės įstatymo projektų pataisos.  Valdančiųjų daugumos politikai nesugebėjo priversti Kaimo reikalų komitetą paklusti verslinės žvejybos draudimams.  

2022-12-08 d  VIENUOLIKA seimūnų su Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininke A. Gedviliene užregistravo Žuvininkystės įstatymo pataisas, kuriomis siekia Kuršių mariose sumažinti verslinius sugavimus apie 500 tonų žuvų ir apie 53 tonas seliavų ežeruose. Seimūnai pasiūlė tas tonas žuvų  įsigyti iš Lenkijos, Latvijos ar kitų ES valstybių. Tą pačią dieną Aplinkos ministras S. Gentvilas paskelbė įsakymo projektą TRISDEŠIMČIA  procentų Kuršių mariose sumažinti žvejybos įrankių skaičių. 

2022-12-22  svarstant Seime naujai suformuluotas verslinės žvejybos įstatymo pataisas A. Gedvilienė aiškino, kad „Mes taikysime savavanoriškumo principą ir sieksime iš išeinančių iš verslo Kuršių marių žvejų išpirkti kvotas“. Toliau ji aiškino, kad mes dabar neliečiame Priekrantės, nes ją yra sudėtnga reglamentuoti dėl europinių reguliavimų. Matyt togėl ji nesiėmė ir Baltijos jūroos, kadangi ten yra Žemės ūkio ministerijos įtakos sfera ir ypatingi Europos  Sąjungos teisės reikalavimai. Tapo aišku, kad SEIMUI  LENGVIAU  SUSIDOROTI  SU  ATSKIROMIS  ŽVEJŲ  VERSLININKŲ  GRUPĖMIS.  

2023-01-16 Aplinkos ministras S. Gentvilas įsakymu apie 30 procentų sumažino Kuršių marių žvejybos įrankius, nepateikdamas kompensacinių mechanizmų išvaromiems žvejams iš verslo. 

Atkreiptinas dėmesys į Lietuvos politikų ir vadovų  DVIVEIDIŠKUMĄ:  2022-12-22 Seimas rekomenduoja išeinantiems iš verslo žvejams kompensuoti nuostolius, o 2023-01-16 Aplinkos ministras įsakymu sumažina Kuršių marių žvejams verslininkams apie 30 proc žvejybos įrankių kvotų  be jokių kompensacijų. PRIMENAME, kad Aplinkos ministrų įsakymais  nuo 2013-01-01 buvo uždrausta verslinė žvejyba Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame basaine, o nuo 2015-01-01 uždrausta verslinė žvejyba ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir tvenkiniuose, neskyrus nė cento paramos už sužlugdytą verslą.  Taip nukentėjo apie 70 žvejų verslininkų. 

         ŽINOMA, kad iki 2022-12-31 Kuršių marių žvejai verslininkai žuvavo VADOVAUDAMIESI valstybinių Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos komisijų patvirtintomis kvotomis.  2022 metams Lietuvai buvo nustatyta karšio – 480 t ir sterko – 120 tonų  kvotų.  Tos kvotos TURI TARPTAUTINIŲ SUSITARIMŲ TEISINĮ POBŪDĮ. Nė vienais metais nei Vyriausybė, nei Seimas neginčijo tų kvotų. Į tai nereagavo ir dabartinė valdančioji dauguma, bet pasikvietus   žvejus mėgėjus nuolat rengia totalinius  puolimus prieš žvejus verslininkus ir įvairiausiais būdais niekindami verslininkus siekia uždrausti verslinę žvejybą.  

          Lietuvoje yra apie 50  seliavinių ežerų iš kurių kasmet  30-tyje buvo skiriami limitai specializuotai verslinei žvejybai. ŽINOMA, kad seliavos  5-6 metais masiškai išmiršta.  Bet Lietuvą valdantys ir politikai nori uždrausti seliavų verslinę žvejybą.

NIEKAS NEŽINO kiek Lietuvoje yra žvejų mėgėjų, kiek jie sugauna žuvų, bet žinoma, kad jie  2013 metų iki verslinės žvejybos uždraudimo maždaug 40-yje telkiniuose per metus surinko apie 1,7 mln eurų mokesčių, o pastaraisiais metais  surenka apie 1,8 mln eurų. Verslinės žvejybos uždraudimas nepagausino mėgėjų skaičiaus. Pažymėtina, kad jaunimas daug laisvalaikio praleidžia prie kompiuterių, mobiliakų, bet ne su meškere. ŽINOTINA, kad valstybė žuvininkystės problemoms spręsti kasmet  skiria apie 8  mln eurų (7 žuvivaisos ūkių veiklai organizuoti, moksliniams vandens telkinių tyrimams, telkinių apsaugai, darbų organizavimui ir vykdymui),  kurių liūto dalis tenka žvejų mėgėjų hobio patenkinimui, o žvejai mėgėjai žuvauja už 14 eurų per metus arba už dyką. Tuo tarpu tėvai vaikų sportiniam, kultūriniam, edukaciniam ugdymui būreliuose kas mėnesį moka iki 30 eurų. ŠTAI KOKIĄ PARAMĄ ŽVEJAI MĖGĖJAI GAUNA IŠ VALSTYBĖS, KAD TINKAMAI GALĖTŲ BALSUOTI RINKIMUOSE – tai yra politinis MANIPULIAVIMAS MĖGĖJŲ  duodama ekonomine nauda valstybei. 

Daugiau kaip 10 metų siūlome Lietuvos vadovams ir politikams gausinti žuvų išteklius 2 mėnesius  pavasarinio neršto metu draudžiant žvejybą ir kad kiekvienas žvejas įrengtų bent po 10  kvadratinių metrų dirbtinių nerštaviečių ir Kuršių mariose kasmet įveisti nors po 10 milijonų sterkų ir lydekų. NIEKAS Į TAI NEREAGAVO, bet valdininkai ir politikai apsidžiaugė, kai Žemės ūkio ministerija 2022 metais sunaikino Ignalinos ir Šilavoto žuvų veislynus, kadangi valdantiesiems ir politikams reikia, kad būtų kuo mažiau žuvų ir galėtų kelti klausimus ir sumaištis dėl verslinės žvejybos draudimo.

           ŽINOTINA, kad Lietuvoje veikia 11 žuvininkystės  regionų vietos veiklos grupių, kurių teritorijose   gyvena daugelis žvejų verslininkų. Žvejai verslininkai, išskyrus pajūrį, neturi teisės versliniais žvejybos įrankiais sugauti nė vieno ešerio, plakio ar kilbuko, nes gali būti patraukti atsakomybėn už neteisėtą veiklą arba kvalifikuojant kaip brakonieriavimą.    

           Daugeliui žinoma, kad Nemuno deltos upės taip užneštos ir uždumblėjusios, kad ženkliai sumažėjo nerštaviečių ir sunkiai praplaukia laiveliai.

Žuvų poreikiai Lietuvoje ir pasaulyje vis didėja. Lietuvos vandenyse verslinio dydžio žuvų ištekliai yra  gausūs. Verslinės žvejybos draudimai pažeidžia Konstituciją ir Konkurencijos įstatymą.

 Žuvys yra valstybės turtas ir jomis gali naudotis žvejai mėgėjai patys pasigaudami, o kiti žmonės nusipirkdami iš parduotuvių į kurias pristato žvejai verslininkai. Pateikti įstatymo projektai yra Lietuvos žmonių DISKRIMINACIJA, nes keli šimtai tūkstančių žvejų mėgėjų valgys lietuviškas gėlavandenes žuvis, o apie 2,5 mln nemeškeriojančių gyventojų neturės galimybių jų įsigyti, kadangi bus uždrausta verslinė žvejyba.

Žvejų mėgėjų hobis kaskart pasireiškia naujausiomis žuvų susekimo priemonėmis, specifiniais masalais ir įranga, gaudymo technologijomis ir kai masiškai užpuolamos kuojų, karšių ir ešerių nerštavietės – mėgėjų ž\vejyba tampa specifiniu žuvų gaudymo verslu.

SUSIRINKIMAS  ĮSIPAREIGOJA  IR  PRAŠO:

            1.)  GINTI žvejų verslininkų interesus.  YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRTI ginant vandens telkinių nuomininkų interesus.

            2.)  REMTI nukentėjusius žvejų  verslininkų produkcijos perdirbėjus.

            3.)  DALYVAUTI Žuvininkystės įstatymo pataisų svarstymo procedūrose valstybės institucijose ir Seimo komitetuose.

4.) DALYVAUTI Žuvininkystės tarybos,  Stebėsenos ir Projektų atrankos komitetuose.

           5.)  DALYVAUTI įgyvendinant 2014-2020 ir 2021-2027 metų Veiksmų programas. 

6.) PRAŠOME VYRIAUSYBĘ pateikti informaciją apie   Klaipėdos uosto gilinimo darbų pasekmes dėl sūrainio antplūdžio gyvūnijai.  

           7.) PRAŠOME VYRIAUSYBĘ pateikti informaciją apie priimtus nutarimus  dėl Nemuno deltos upių išvalymo nuo uždumblėjimo.

8.) PRAŠOME VYRIAUSYBĘ  pavasarinio neršto metu dviems mėnesiams uždrasti žvejybą išskyrus stintų, moksliniams tyrimams ir žuvivaisai žuvų gaudymus.

9.) PRAŠOME VYRIAUSYBĘ REKOMENDUOTI, kad kiekvienas žvejas įrengtų nors po 10 kv metrų dirbtinių nerštaviečių. Tuo tikslu Aplinkos ministerija parengia nerštavietiems įrengti tvarką ir taisykles, planuoja ir kontroliuoja jų įrengimą

9.1)  Prašome Vyriausybę iki 2023 rugsėjo pirmos dienos pateikti informaciją apie 8-ame ir 9-ame punktuose numatytų priemonių įgyvendinimą tai yra apie žuvų išteklių pagausėjimą dėl neršto pailginimo ir neršto apsaugos pailginimo ir dėl nerštaviečių įrengimo.   

10.)  PRAŠOME VYRIAUSYBĘ įpareigoti Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas  siekti, kad vandens telkiniuose ženkliau būtų gausinamos plėšrios žuvys, nes jos yra pageidamiausi žvejų mėgėjų laimikiai. Kuršių mariose įveisti kasmet po 10 mln lydekaičių ir po 10  mln starkių. 

11.)  PRAŠOME VYRIAUSYBĘ kad būtų parengti nurodymai, kad žvejai mėgėjai reguliariai pagal užsienio valstybių patirtis teiktų informaciją apie žuvų sugavimus, o Aplinkos ministerija vestų pilną žvejų mėgėjų  sugaunamų žuvų apskaitą ir kas mėnesį teiktų oficialią informaciją visuomenei. 

12. PRAŠOME VYRIAUSYBĘ pateikti didesnių kaip 200 ha ploto vandens telkinių ir Kuršių marių žuvų sugavimų mokslinių tyrimų suvestinę lentelę kaip 2017 metais buvo pateikusi Žuvininkystės tarnyba.

13.)  PRAŠOME VYRIAUSYBĘ įpareigoti Aplinkos ministrą 2023 metams skirti limitus verslinei žvejybai: 

13.1.)  Kuršių mariose kaip iki šiol kiekvienais metais.

           13.2.)  Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame basaine, ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir tvenkiniuose 2011 arba 2012 metų lygyje. 

           13.3.) Seliavų, stintelių, ungurių specializuotai žvejybai 2022 metų lygyje. 

           13.4.) Sudaryti sąlygas Baltijos jūros ir Priekrantės žvejams verslininkams sugauti limitais ir kvotomis nustatytus žuvų kiekius.  

           14.)  Žvejai verslininkai neprašo iš Lietuvą valdančiųjų ir politikų jokios finansinės paramos. Jie vadovaudamiesi Konstitucijos apsauga sugebės sugauti žuvų ir užsisirbti. PRIVALU, kad Lietuvą valdantys vadovautųsi pasauline praktika, nes viso pasaulio vyriausybės skiria ypatingą dėmesį ir paramą žvejams verslininkams ir kad rinkoje būtų daugiau šviežių žuvų. TODĖL – 

             14.1)  PRAŠOME LR Prezidentą Gitaną Nausėdą priimti pokalbiui žvejų verslininkų, specialistų ir mokslininkų delegaciją. Žinodami, kad Prezidentas labai užimtas sutinkame, kad delegaciją priimtų Prezidento įgaliotas asmuo.

14.2)  PRAŠOME Seimo Pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen  priimti pokalbiui žvejų verslininkų, specialistų ir mokslininkų delegaciją.

           14.3)  PRAŠOME  Europos komisijos Pirmininkę   Ursulą von der Leyen  sudaryti sąlygas išklausyti Europos Komisijoje Lietuvos žvejų verslininkų, specialistų ir mokslininkų delegaciją.

             15.)  KVIEČIAME žvejus verslininkus kiekvieną valdžios pasikėsinimą į Konstitucijos garantuojamą teisę į darbą skųsti teismams. 

 TIKIMĖS,  kad žvejai verslininkai PROTESTUOS  ir neleis, kad su jais būtų elgiamasi kaip su avinų banda, nes verslinio dydžio žuvų ištekliai Lietuvos vandenyse yra gausūs ir reikia leisti žvejams verslinmninkams žuvauti pagal pasaulyje galiojančią tvarką, o ne pagal Lietuvos politikų degraduojančius IŠMISLUS, kai žuvų ištekliai yra gausūs, o rinkoje trūksta pigių žuvų.

16.)  PRAŠOME SEIMĄ IR VYRIAUSYBĘ atsisakyti sovietinių draudimų politikos, bet verslinę žvejybą reglamentuoti mokslinių tyrimų pagrindais kaip tai daroma visame pasaulyje. 

17.}  PAŽYMIME, kad esame labai nusivylę Lietuvos vadovų ir politikų veiksmais, kai nuo  beveik 2 metus trukusios COVID-19 pandemijos žmonės psichologiškai ir materialiai kentėjo, kai nuo 2022-02-24 dienos dėl Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą žmonės patirdami nuostolius stengiasi išlaikyti verslą  ir padėti Lietuvai ir Ukrainai Lietuvą valdantys ir politikai VISIŠKAI  NEATSIŽVELGDAMI    Į   TAI  VISAIS  ĮMANOMAIS  BŪDAIS  STENGIASI  DIDINTI  BEDARBIŲ  ARMIJĄ,  DIDINTI  SOCIALINĘ  ATSKIRTĮ,  SUKELTI  ŽMONIŲ  NEPASITIKĖJIMĄ  LIETUVOS  VALSTYBE  IR  PASITARNAUS   RUSIJAI  DIDINTI  ŽUVŲ  SUGAVIMUS,  TAIP  PAT PASITARNAUS  ŽVEJAMS  MĖGĖJAMS,  KAD  RINKIMUOSE  IŠ  JŲ GAUTI  DAUGIAU  BALSŲ.  

18.)  SUSIRINKIMAS ĮPAREIGOJA asociacijos sąjungą „Žuvininkų rūmai“ valdymo organus iki 2023 kovo  20 dienos pateikti informaciją „Žuvininkų rūmų“ nariams apie aukščiau pateiktų priemonių įgyvendinimą.