Aktualijos

ATEIKIME Į BALTIJOS KELIĄ VILNIUS – BALTARUSIJA

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 9 metų       

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

ATEIKIME Į BALTIJOS KELIĄ VILNIUS – BALTARUSIJA
Vilnius,  2020-08-20

PRISIMINDAMI  okupacijas, karus, Laisvės kovas, aukas ir žygdarbius – 

KONSTATUOJAME, kad  1939-08-23 Maskvoje Ribentropas ir Molotovas pasirašo nepuolimo sutartį ir slaptą papildomą protokolą. 

Šiuo susitarimu budeliai Stalinas ir Hitleris nutarė užkariauti pasaulį.  1939-09-01 Vokietija iš vakarų, o SSSR 1939-09-17 iš rytų puola Lenkiją ir nugalėję 1939-09-28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio dalybos sutartį. Nugalėtojai Lietuvos Brastoje (Brest – Litovske, dab. Breste) bendru paradu atšventė pergalę. Dviejų budelių sukeltame Antrajame pasauliniame kare buvo išžudyta apie 100 milijonų žmonių ir patirta milžiniškų nuostolių.

ATSIMENAME, kad    1989-08-23 Baltijos kelyje (Vilnius-Ryga-Talinas) minint  Molotovo-Ribentropo pakto penkiasdešimtmetį dalyvavo apie 2 milijonai žmonių. 

PRISIMINKIME, kad draugiška Baltarusių tauta, su kuria daugelį šimtmečių gyvename šalia, sukūrė bendrą istoriją kovoje už laisvę, dabar atsiduria sunkioje politinėje aplinkoje, kai griūva jos istorija ir laisvės ilgesys. Kruvinas ir nežmoniškas Lukašenkos režimas naikina baltarusių tautą.

BALTIJOS KELIAS tapo tautų susivienijimo ir kovų už nepriklausomybę pavyzdžiu.

Šiandien mūsų broliai baltarusiai pakilo į kovą už laisvę ir prašo mūsų palaikymo. 

KVIEČIAME rugpjūčio 23 d. (Sekmadienį) 19 val  visus, jei įmanoma, ateiti į Baltijos kelią  ir palaikyti baltarusius, su kuriais mus sieja ne tik taikus sambūvis šimtmečiais, bet ir bendra kova pakeliui į mūsų kraštų nepriklausomybę.  Mūsų didvyriai, sukilėliai, partizanai, knygnešiai, kunigai kartu išgyveno sunkią kovą už laisvę. O istorijos lemta mums  būti kartu.

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas  A.Budriūnas
Gudų kultūros draugijos Lietuvoje pirmininkas ir
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos narys   A. Adamkovičius
Pirmininko pavaduotojas  A. Adomaitis
Pirmininko pavaduotojas   P. Dirsė
Pirmininko pavaduotojas  P. Gvazdauskas
Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas  V. Jakubonis
Pirmininko pavaduotojas  H. Martinkėnas

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 

    Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,  A. Adamkovičius tel  8648 03746, el. p.                                a.adamkovich@gmail.com        Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,  

  1. p. vilnius@sajudis.com         www.sajudis.com