Aktualijos

ATOMO GRĖSMIŲ AKIVAIZDOJE

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

  Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų   

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei 

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Žiniasklaidai

P A R E I Š K I M A S  ATOMO GRĖSMIŲ AKIVAIZDOJE

 Vilnius, 2017-01-18

            Po 2011-03-11 Japonijoje įvykusio žemės drebėjimo Fukušimos  atominė elektrinė pasauliui priminė NE TAIKIĄ ATOMO GALIĄ. Buvo labai platus informacijos ir nuomonių spektras.

            2011-03-17 Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono Lietuvos Sąjūdžio skyrių tarybos bendrame kreipimesi atsakingoms Lietuvos ir Europos institucijoms „ Dėl diplomatinių ir kitų įmanomų priemonių panaudojimo siekiant sustabdyti Baltarusijos atominės elektrinės (AE) projektavimo ir statybos darbus šalia Lietuvos Respublikos sostinės Vilniaus“ išsakė nuogąstavimus ir  nuomonę  (pridedame, žiūr. www.sajudis.com   2011-03-17). Lietuvą valdžiusiejį į šį, kaip ir į daugelį kitų pareiškimų, tinkamai nereagavo.

            2011-09-15 Baltarusijos Respublikos Prezidentas A. Lukašenka paskelbė dekretą dėl AE statybos Astrave. Manytina, kad parengiamieji projektavimo darbai buvo pradėti 2009 metais.

            Didžiausios grėsmės  AE yra avarijos, galimi gedimai, žemės drebėjimų ir teroristinių išpuolių incidentai. 1908 m. netoli Astravo vykęs 6-7 balų žemės drebėjimas primena apie galimų tektoninių lūžių padarinius. Istoriniai šaltiniai byloja, kad 1904, 1940, 1974, 1977, 1990, 1996, 2001  metais Lietuvoje buvo užfiksuoti žemės drebėjimai. Daugeliui žinoma, kad 2004-09-21 Karaliaučiaus  srityje šalia Baltijsko vykę  4,4 ir 5,3 balų žemės drebėjimai buvo stipriai juntami ir Lietuvoje.

            Lietuvą valdantieji nerodė aktyvių susirūpinimo ženklų dėl YPATINGAI PAVOJINGO OBJEKTO statybos netoli sostinės Vilniaus. Per praėjusį laikotarpį Baltarusija, gavusi apie 10 milijardų JAV dolerių  paskolos iš Rusijos, baigia statyti AE.

            Primename, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. kovo 30 d. parafavo koncesijos sutartį su strateginiu investuotoju, japonų korporacija „Hitachi“ dėl AE statybos. 2012-06-20 Seimas balsavus už – 67, prieš 16 ir 25 – susilaikius pritarė koncesijos sutarčiai. 2012-10-14 vykusiame Referendume dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje 62,68 proc. rinkėjų pasipriešino Visagino AE  statybai.

            Nuo 2016 metų  Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų  (TS-LKD)  partijos lyderiai pradėjo aiškinti, kad Lietuvą valdantieji nesiima veiksmų prieš  Baltarusijos AE statybą. 2016-05-09 TS-LKD partijos atstovai,  susirinkę pikete prie Baltarusijos ambasados, pradėjo rinkti parašus dėl įstatymo projekto, kuriuo Lietuva įsipareigotų nepirkti Baltarusijoje pagamintos elektros, nenaudoti Lietuvos elektros tinklų baltarusiškos elektros eksportui ir kad būtų uždrausta  AE statyba.  

            Černobylio ir Fukušimos AE katastrofos savalaikiai nesutelkė Lietuvą valdančiųjų kovai prieš Baltarusijos AE statybą. ATOMAS SIUNČIA ŽMONIJAI SKAUDŽIAS ŽINIAS. IR TIK TADA, KAI APRAUDOMOS AUKOS, ŽMONĖS SUKYLA PRIEŠ ATOMINIŲ ELEKTRINIŲ GRĖSMES, NET RENGIAMASI MASIŠKAI UŽDARYTI AE, O KITUR STATOMOS!!!

             Žmonės žino apie įvairius pasipriešinimo būdus dėl galimų  Baltarusijos AE padarinių, tačiau daugelį glumina organizuotumo, informacijos stygius ir nežinomybė.

            Prašome parengti ir patvirtinti Valstybinę žmonių apsaugos strategiją nuo galimų neigiamų Baltarusijos AE padarinių. 

  LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA

       Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius  

      Atsakingasis sekretorius     A.Budriūnas

            Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas,  A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,   J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas, G. Rotomskienė,   P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 

    Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius  231 8111,     Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,          el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com