Aktualijos

Atviras laiškas JE Daliai Grybauskaitei „Nepamirškime mergaitės“

Written by admin · 2 min read

Š. m. gegužės 17-osios rytą pakraupo visa Lietuva… Tokio neregėto masto ciniškumu persunktai, mergaitės ėmimo iš jos  namų, karinei operacijai neliko abejingų. Šoko ištikti, pamatę perteklinį jėgos demonstravimą, nusivylę šalies teisėsauga, žmonės puolė prie Prezidentūros rūmų, vildamiesi sulaukti palaikymo, padrąsinimo, turėdami Vilties, kad Tiesa Jūsų asmenyje bus apginta…

Pakilusi nepasitenkinimo banga pagimdė nepakartojamą Vienybės ir Bendrystės jausmą. Kad tai patirti, reikėjo budėti – “Už Lietuvą! Už Teisingumą“. Mes ten buvome. Meno žmonių paskatinti rašėme žodį „TIESOS!“. Rengėme pėsčiųjų TIESOS ŽYGĮ per Lietuvą. Dalyvavome, kaip ir Sąjūdžio laikais, tūkstantiniuose mitinguose…

„Valstybininkų“ klanas išsigando. Išsigando žmonių vienybės ir rūstybės. Išsigando, kad Jūs, Prezidente, atsistosite greta mūsų, greta Tautos. Kad mes kartu ne tik išspręsime neteisybės simboliu tapusios Mergaitės problemą, bet pradėsime esminį Valstybės apvalymą, žadėtą Jūsų kadencijos pradžioje…
 
Dauguma čia susibūrėme ne partijų kurti, ne Seimo rinkimų vedami. Susirinkome, kad, Jūsų padedami, išsiaiškintume TIESĄ, kad būtų pasmerkti ir nubausti pareigūnai, viršiję įgaliojimus ir žiauriai pasielgę su mažu, niekuo nenusikaltusiu vaiku. Todėl neturime teisės pamiršti mažosios mergaitės, neturime teisės užmiršti jos tragedijos, jos sulaužyto likimo, nes MES esame atsakingi už jos ateitį.
 
J.E. Prezidente, manau, kad kreiptis į Jus moralinę teisę suteikia mano elgesys ir veikla, kuomet man esant Seimo NSGK pirmininku buvo išaiškintas bei išviešinantas taip vadinamas „valstybininkų“ klanas.  Už principingą poziciją buvau ir esu persekiojamas iki dabar. Patikėkite, jie galingi, jie – kaip aštuonkojis, apraizgęs visą mūsų Valstybės kūną, jie mūsų šalyje tvarkosi taip, kaip jiems naudinga.
 
Būtent stipriai įtakodami teisėsaugą, o ypač teismus, savo iškrypėliškų polinkių „draugelių“ naudai surežisavo visą Kauno pedofilijos istoriją. Tačiau nejaugi mes, drąsioji ir neabejingoji Tautos dalis, kartu su Jumis, mūsų šalies Vadove, išsigąsime ir neapginsime mažosios Deimantės?
 
Suprantu Jūsų sudėtingą ir keblią situaciją dėl įvairaus rango “patarėjų” šnabždesių: “Negalima… Nesikiškite, nes būsite apkaltinta”… Apmaudu, bet tie šnabždantys dalinai yra teisūs. Nes nuoširdus atgimstantis laisvų piliečių vieningumas pastoviai  suskaldomas  ir trypiamas, o drąsesni šmeižiami ir kaip  šių eilučių autorius  tampomi po jų kontroliuojamus teismus. Tačiau vardan Mergaitės tapusios visų skrdiaudžiamų Lietuvoje simboliu verta jų nepaisyti ir stotis TIESOS pusėje.
 
Prašau Jūsų savo Dekretu paskirti visuomenei priimtinų žmonių, tokių kaip Nijolė Sadūnaitė, Robertas Grigas, Gediminas Merkys, Aleksandras Alekseičikas, Saulius Arlauskas ar kiti grupę ir įpareigoti valstybinės valdžios institucijas sudaryti sąlygas reguliariems susitikimams su Mergaite. Tas būtina, kad sunerimusi visuomenė per šiuos patikimus mūsų Tautiečius sužinotų tikrą TIESĄ apie vaiko psichinės ir fizinės sveikatos būklę bei gyvenimo sąlygas. Prašau sudaryti valstybinę komisiją, ištirsiančią visų vaiką perėmusių institucijų agresyvius veiksmus, nurodant, kad  išvados apie rezultatus būtų skelbiamos viešai.
 
Per daug skaudi ir rezonansinė yra ši istorija bei per didelė mažos mergaitės, mūsų tautietės, auka, o teisėsauga taip susikompromitavusi, kad įtikinėjimai gerais norais pasitikėjimo ja nepridės. Tauta teisėsauga pasitikės tik tada, kai taip aktyviai, kaip grobiant Deimantę, ji į kalėjimus sodins viešai veikiančius nusikaltėlius.
 
Mano laiškas Jums paskatintas vienintelio ir nuoširdaus noro – pasirūpinti mergaite, todėl tikiuosi Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo, o mes, TIESOS ir TEISINGUMO siekiantys Lietuvos piliečiai, taip pat nuoširdžiai Jus remsime. Tik Vienybėje mūsų Jėga.
 
Pagarbiai,
 
Nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“
Politinės Tarybos narys, TVS pirmininkas
 
Dr. Algimantas Matulevičius