Aktualijos

Barbarai

Written by admin · 1 min read

Pradėkim nuo to, ką visi išgirdome iš teismo nuosprendžio: Lietuvoje jokio pedofilų klano nebuvo, o buvo tik narkomano suluošinta mergaitė ir paranojiko iškreiptų įsivaizdavimų ataka prieš sveiką visuomenę. Toji visuomenė nebuvo pasirengusi tokią karštą bulvę praryti. Vieni kažkiek atsikando, kiti iki šiol negali atsispjaudyti, bet rezultatas akivaizdus: atsirado krūva lavonų, o bendruomenė skilo į dvi radikaliai nesusišnekančias stovyklas. Suprantama, visuomenei būtų ramiau gyventi įtikėjus, kad mūsų atkurtoje valstybėje mažamečiai nėra tvirkinami turtingų dėdžių ir tetų.

Teisės mokslų daktaras Karolis Jovaišas sako: „Deja, ne tik paprasti piliečiai, bet ir Lietuvos politinis elitas nepajėgus suvokti, kad yra principinis skirtumas tarp moralės ir teisės, ir kad savo veikloje būtina vadovautis teisės normomis. Esmė ta, kad ne karalius, kokiu save laiko elitas, yra įstatymas, o įstatymas yra karalius. Kartu įstatymas nėra teisingas ar klaidingas, moralus ar amoralus, atitinkantis dešimt Dievo įsakymų ar jų neatitinkantis, o yra tik galiojantis arba negaliojantis“. Taigi, pagal galiojančius įstatymus ir priedermę teisės raidę gerbti labiau už sąžinę ir Dievą, išraukime kaip piktžolę iš savo leksikono žodį „pedofilija“ ir gyvenkime pagal teisės raidę, – siūlo teisės mokslų daktaras. Pagal trečiojo Reicho įstatymo raidę milijonai žydų nukeliavo į dujų kameras ir konclagerių krematoriumus, pagal įstatymo raidę mūsų kaimyninėje Baltarusijoje belangėje sėdi šimtai kitamanių, nes įstatymas, viršesnis už padorumą ir sveiką nuovoką, yra „galiojantis“.

Turbūt ne vienas prisimename TV video siužetą iš Šilutės rajono, kur buvo parodyta, kaip girtas Lietuvos pilietis tvoros basliu kieme daužė savo žmoną ar sugyventinę. Po šios vizualinės akivaizdybės pijokėlis gavo kažkiek metų kalėjimo. Dabar Ekspertai.eu yra paskelbta filmuota medžiaga, kaip policijos pareigūnas Klonio gatvėje praeitų metų gegužės 17-ąją gulinčiam žmogui automato buože smūgiuoja per lytinius organus. Iš kur tokia drastiška neapykanta, jei nebuvo jokios pedofilijos? Žinome chrestomatinį siužetą iš Sausio 13-osios, kai omonininkas smogia Kalašnikovo buože televizijos centro gynėjui. Gynėjas nebuvo gulintis ant grindinio, galėjo ranka smūgį nukreipti, o šis lietuviškas teisingumo raidės vykdymas smūgiuojant buože į tarpukojį gulinčiam žmogui, anot teisės mokslų daktaro Karolio Jovaišos, yra legitimuojamas. Jei jau taip, tai reabilituokime ir Šilutės barbarą, basliu trankantį savo moterį.

Stebint mūsų tikrovę, kaip ji atspindima žiniasklaidoje, sukuriamas toks vaizdinys, kad Garliavos reikalai yra išpūstas muilo burbulas. Jei iš tiesų taip, tai kodėl nuo to burbulo niekaip negali atstoti mūsų daugiatiražė žiniasklaida? Matyt, kažkas iki galo dar neišravėta toje juodoje ežioje. O ravėti reikėtų pradėti nuo pradžių, kaip ir megztinį ardyti ne nuo vidurio ar apykaklės. Pirmasis ir esminis klausimas: „Kas ir už ką nužudė teisėją Joną Furmanavičių?“. Nagi, Lietuvos kriminalistai, imkitės darbo ir išsiaiškinkit, nes jei nesiimsit, būsit pastatyti į vieną gretą su teisės mokslų daktaru Karoliu Jovaišu ir su tuo policininku, kuris buože daužo gulintį žmogų.

ekspertai.eu