Aktualijos

Birželio 3-iosios grupės ir Respublikonų partijos pareiškimas „Dėl jėgų telkimosi“

Written by admin · 2 min read

Lietuvos politinės partijos, kaltindamos viena kitą, mėgina surasti tuos, kurie, taip sakant, nustekeno valstybę. Žiniasklaidoje pasisako aukšti pareigūnai, partijų lyderiai, atsakingų institucijų vadovai ir Lietuvos žmonėms primena, kad viskas blogai: nusikalstamumas bujoja, pasitikėjimą valstybe nuolat kas nors pakerta, kasdien vyksta informacinės atakos, o apibendrinus – dėl visko kalti Rytai, Vakarai, teroristai, tik ne mes patys.

Prieš rinkimus tos pačios partijos, kurios jau daugybę metų gelbėja Lietuvą viena nuo kitos, vėl ir vėl pažada išgelbėti valstybę. „Šou turi tęstis“ – kadais dainavo garsus dainininkas. Todėl mes visi eilinį kartą sėdamės prieš žydruosius ekranus ir metame burtą – kuris gelbėtojas pažadės kažko daugiau. Bepigu žadėti, kai valstybė nė nenutuokia, kiek ji turi pinigų, kai teisingumą turinti įkūnyti teisėtvarkos sistema drauge su žiniasklaida įgyvendina užsakomąsias melo akcijas. Melo ir neteisybės nepakeliantys tautiečiai masiškai emigruoja, paklusni valdžia mainais įsiveža dosniai apmokamus ir mūsų Tautai svetimus nelegalus.

Birželio 3-iosos grupės atlikti tyrimai parodė, kad:
1. Valstybės reikmėms tenka ne deklaruojama 29%, o apie 60% BVP dalis. Tai reiškia, kad maždaug 6 (šešių) mlrd. eurų viešųjų finansų dalis valstybės poreikiams yra perteklinė ir ją galima skirti kitoms reikmėms, pavyzdžiui iki 600 EUR padidinti neapmokestinamų pajamų dydį.
2. Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme įtvirtinti reikalavimai, kad „LRT radijo ir televizijos programose neleidžiama įsivyrauti vienašališkoms politinėms pažiūroms; LRT informacinėse programose, komentaruose pateikiama informacija turi būti pagrįsta, atspindėti įvairias politines pažiūras, o nuomonės ir faktinės žinios – autorizuotos, patikrintos ir išsamios“, visiškai neatitinka tikrovės. LRT veikla yra pagrįsta vienašališkomis politinėmis pažiūromis, faktinės žinios iškraipomos, dažnai meluojama, informacija nepagrindžiama arba atskleidžiama ne iki galo. Tai reiškia, kad LRT, išlaikomas iš gyventojų mokesčių, neatitinka įstatymo nustatytų principų, reikalavimų ir pareigų. Todėl skubiai keisti reikia ne tik LRT Tarybą, bet ir įstatymu nustatyti LRT vadovybės bei Tarybos narių atsakomybę, atsisakyti valdžios įtakos skiriant LRT Tarybos narius.

3. Lietuvoje įsigalėjo prokuroro teisė vykdyti teisingumą be teismo. Teismų sprendimai, pagrįsti ne bylos faktais ir įstatymo reikalavimais, tapo kasdienybe. Tai reiškia, kad teisingumas Lietuvoje tapo valdžios ir turtingųjų aptarnavimo įrankiu. Nedelsiant turi atsirasti nepriklausomo prokuroro institutas ir teismų nepriklausomybė nuo valdžios, o teisėjai privalo vadovautis tik įstatymu ir faktais, bet ne vidiniu įsitikinimu.

4. Pagal Europos Komisijos atliktą studiją Lietuva iš visos ES turi didžiausią suminį visų alternatyvios energetikos šaltinių potencialą. O pagal visus karybos principus žinome, kad bet kokios karinės intervencijos atveju vieną stambų energetikos šaltinį lengva užgrobti ar sunaikinti, paliekant visos šalies gyventojus be būtinųjų resursų. Tai reiškia, kad energetinės nepriklausomybės vardan reikia kuo greičiau vykdyti mažų atsinaujinančio kuro jėgainių ir katilinių statybą bei įjungimą į esamą sistemą. Teisingai investuojant į jėgaines regionuose, galima pasiekti ne tik realią Lietuvos energetinę nepriklausomybę, bet ir eksportuoti dar mažiausiai tiek elektros energijos, kiek bus suvartojama šalies viduje. 

5. Lietuvos gelbėtojai valdžioje paniekino Tautos suvereno ir referendumo teises. Tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija yra neteisėtai ignoruojama. ES vadovybei nesprendžiant ES saugumo klausimų ir visiškai ignoruojant nacionalinius valstybių narių interesus, Tauta turi susigrąžinti referendumo teisę ir pati spręsti, ar Lisabonos sutartis, atėmusi iš mūsų lygiateisiškumą, už kurį balsavome Lietuvai stojant į ES, yra priimtina Lietuvos valstybės suverenui.

Respublikonų partija sutinka su Birželio 3-iosios grupės  valstybės situacijos vertinimu ir šiais svarbiausiais neatidėliotinais sprendimais. Respublikonų partija atsiliepia į kvietimą telktis bendriems veiksmams, todėl drauge su Birželio 3-iosios grupe skelbia bendros veiklos pradžią ir sprendimą dalyvauti Seimo rinkimuose.

Naujos jungtinės politinės pajėgos yra atviros ir kitų politinių partijų bei visuomeninių judėjimų idėjoms ir kviečia jungti bendriems veiksmams.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila
Seimo narys Audrius Nakas             
Respublikonų partijos pirmininkas
Biržų meras Valdemaras Valkiūnas

2015 m. lapkričio 11 d. Vilnius