Aktualijos

BULDOZERIS

Written by admin · 4 min read

  Gėjų manifeste be pažado „...mes ištvirkinsime jūsų sūnus – jūsų apgailėtino vyriškumo, lėkštų svajonių ir vulgaraus melo simbolius – paversdami juos pederastais…“ yra numatyta ir bausmė tiems „…kurie primygtinai reikalaus teisės pasilikti kvailais heteroseksualais, bus teisiami homoseksualų teismuose ir dings iš visuomenės akiračio.“

Tai viena jau dingo – buvusi teisėja ir esama Lietuvos Seimo narė – Neringa Venckienė. Nes ją būtent rengiamasi teisti už brolio dukrelės gynimą nuo pedofilų. 80 seimūnų savo balsais panaikino N.Venckienės imunitetą ir leido teismams nuteisti šį Lietuvos pūlinį.

Ar tai reiškia, kad Lietuvas Seime jau šitiek homoseksualų? O juk buvo tik R.Žilinskas ir tolerantė A.M.Pavilionienė…
Štai ką reiškia, kai „Antidiskriminacinei“ G.Kirkilo programai A.Kubilius mestelėjo 8 kartus didesnę sumą – 8 milijonus litų! O pagal konservatorių rinkiminę programą visi tikėjosi rimtesnės pagalbos šeimoms, bet… Realiai matėme tik mamų teisminį persekiojimą už padidintas dekretinių atostogų išmokas vaikelių duonelei paskalsinti.  
   Tai ar verta stebėtis sumažėjusiu gimstamumu? Kažin kas padėkojo A.Kubiliui už kitos orientacijos asmenų rėmimą ir lietuvių tautos gretų retinimą?

 Bet N.Venckienės ikiteisminis persekiojimas, tai tik pirmas žingsnelis gėjų manifestinių pažadų įgyvendinimo epopėjoje. Kauno apygardos prokuratūra pareiškė įtarimus 35 N.Venckienės šalininkams, gynusiems D.Kedytę Klonio gatvės istoriniame šturme.

Tiesą pasakius, neteisėtai sulaikytų privačioje Kedžių teritorijoje buvo apie 50 žmonių – automatų buožėmis apdaužytų (2 nuotrauka), dujomis apdegintų (3 nuotrauka), užlaužtomis rankomis garbingo amžiaus senolių suluošintų (4 nuotrauka), pilvu per asfaltą tempiamos nėščios moters (5 nuotrauka), pasak policininkų „vienu bus mažiau“…

Apsirengęs neperšaunama liemene ir šalmu Šautuvo vamzdžiu kelis kartus smūgiuoja Klonio gynėjui tarp kojų.

 

DUJOS ar CHEMINIS SKYSTIS Į AKIS. Nesavu balsu šaukiantis, dabar kartu su kitais 35 „įtariamaisiais“ teisiamas, tapytojas Rimantas Radišauskas. Jam – nuo chemikalų į akis praradęs lygsvarą – už rankos laikosi (kairiąją teturintis) Vyčio Kryžiaus kavalierius Algirdas Petrusevičius.

 

 

 POLICIJOS PAREIGŪNAI LAUŽIA MOTERIAI RANKAS. Išraudęs, tarsi po pirties, vienas vienas, ir šaltu profesionalo veidu kitas – Policijos pareigūnai per alkūnes laužia Garliavos bibliotekininkei 61 metų Oljgai Girdau skienei rankas.
Argi būtų labai nuostabu, jei – ištrūkus iš šios padėties – Garliavos bibliotekininkė po šitokio skausmo, būtų užplojusi kumšteliu kuriam iš pareigūnų, kaip tai padarė Neringa Venckienė? Bet tikriausiai ir tai – būtų palaikyta „smurtavimu prieš Policijos pareigūnus“…

 PILVU PER ASFALTĄ… Atskirai prie laiptų klūpėjusi besimeldžianti teisininkė Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, ir pradėta plėšti nuo turėklo, pasakiusiai: „Aš laukiuosi.“ – atėjusių kito vaiko „vaduoti“ iš gimtųjų namų Policijos pareigūnų atšauta: „Tai reikėjo sėdėt namie! Dabar – vienu Vaiku bus mažiau!“ – vilkte išvilkta, sudraskant rūbus – pilvu per asfaltą iš kiemo…
©  Ruslano Kondratjevo nuotrauka, 2012-05-17
Didžiąjai daliai „apdorotų“ sulaikytųjų – prireikė medicininės pagalbos. Jos negavusiems – teko ir komos būsenoje gyvybe rizikuoti… LAŠELINĖ. Juozas Valiušaitis po komos Kauno klinikose reanimacijoje. ©  Ryčio Umbraso nuotrauka, 2012.05.17

Šitiek aukų prireikė, kad „apsaugotų“ didžiai svarbią asmenybę – privačią antstolę, kuriai, apsuptai 20-ties policininkų, gražiu mostu kelią į namus rodė fotomenininkas J.Valiušaitis. Būtent jis susimokėjo koma už tokį elegantišką mostą, šturmuotojų įvertintą kaip agresyvų.

Kadangi kieme buvo daugokai fotografuojančių ir filmuojančių šturmą, kurių įrodomoji medžiaga gerokai didesnė, nei genprokuroro D.Valio pateiktas Seimui 12 sekundžių filmas, tai Kauno apygardos prokuratūra tesugebėjo suformuoti 20-čiai asmenų kaltinamas bylas iš 35 įtariamųjų.

Vaizdo medžiaga ir yra vaizdo medžiaga, kurios nepaneigsi, todėl genprokuroras ir rodė tik 12 sekundžių. O kaltinamieji ne tik aiškina, kad netrukdė antstolei ir atlaisvino kelią, o J.Valiušaitis ir paslaugiai ranką ištiesė, kad nesukluptų, bet ir rodo – visa tai matyti filmuotoje medžiagoje.

  „PRAŠOM!“
Fotodailininkas Juozas Valiušaitis pasako ir gestu parodo antstolei S.Vaicekauskinei.
Momentas užfiksuotas mažiausiai 6 vaizdo kameromis.

Pažymėtina, kad už patirtą fizinį ir moralinį smurtą, keli mergaitės gynėjai kreipėsi į teisėsaugos institucijas su pareiškimais pradėti ikiteisminį tyrimą. Tačiau jų pareiškimai su visais foto-filmuotais įrodymais buvo atmesti, nors genprokuro D.Valio 12 sekundžių filmas tiko Seimui atimti N.Venckienės imunitetą. O 10 kartų didesni filmai policijai – netiko. 

Argi ne akivaizdžiai dvigubi standartai tradicinės lytinės orientacijos piliečiams prieš homoseksualus?

Tautos Šviesuolių – dr. Z.Šličytės, dr. S.Arlausko, dr. R.Povilaičio, signataro L.V.Rasimo, K.Motiekos bei V.Budniko, K.Milkeraičio – verdiktą dėl įvykių Garliavoje, kur buvo panaudotas smurtas – atsimename visi. Verdikte konstatuota, kad neištyrus smurto fakto, pateikti kaltinimai N.Venckienei gali būti vienašališki. Deja, smurtas taip ir liko neištirtas.

O iš ne teisės – teisė neatsiranda.
Taigi, Seimo sprendimas dėl N.Venckienės neliečiamybės panaikinimo – yra konjunktūriškai neatsakingas.

Prieš Seimo balsavimą dėl N.Venckienės neliečiamybės ta pati Šviesuolių komisija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę, dėl konstatuotų Klonio šturme įstatymų ir Konstitucijos pažeidimų neatstatymo pasekmių didėjantį mastą, jau liečiantį 50 Garliavos įvykių dalyvių. Jų, kaip smurto liudininkų ir nukentėjusių, teisinis persekiojimas, pradedant policijos prievarta, areštu ir ikiteisminiais tyrimais rodo akivaizdžius žmogaus teisių pažeidimus pačių teisėsaugos pareigūnų ir dar valstybės vardu – akivaizdžiai rodo Lietuvos valstybės įsipareigojimų ginti savo piliečius nevykdymą. O tai kelia realią grėsmę demokratijai ir humanizmui šalyje.
Bet Šviesuolių kreipimasis liko neišgirstas, nors…
Šiurkščiai pažeisti ir neatstatyti 11 Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir 4 Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos straipsniai bei toliau tęsiamas Klonio šturmo dalyvių ikiteisminis persekiojimas atitinka fašizmo–sovietizmo buldozerinį susidorojimą su demokratijos ir pilietiškumo apraiškomis, tuo pačiu griaunant Konstitucijoje įtvirtintą demokratinę Lietuvos valstybės valdymo formą.

Atkreiptinas dėmesys, kad 7 Klonio šturmo nukentėjusiems bylų iškelti nepavyko – tai Žmogaus Teisių gynimo asociacijos padaliniui Kaune, įsikūrusiam po gegužės 17 šturmo Klonio gatvėje. O tai rodo, kad susidoroti su pavieniais asmenimis nedesovietizuotai Lietuvos teisėtvarkai ir teisėsaugai yra daug paprasčiau, nei apsivienijusiems į organizacijas, turinčias analogus ES. O ypač į Žmogaus teises ginančias struktūras. Tai teikia vilties, todėl vienykimės, kad galėtume ne tik patys apsiginti, bet ir kitiems padėti prieš smurtą atsilaikyti.
Visuotinai žinoma, kad geriausia gynyba – tai puolimas. Taigi, vienykimės ir pasipriešinkime.
     Pasipriešinkime mūsų Konstitucijos pažeidėjams.
     Pasipriešinkime demokratijos griovėjams.
     Pasipriešinkime lietuvių tautos valstybės žlugdytojams.
     Pasipriešinkime prieš policinės valstybės formavimą.
Susivieniję žinosime ir priemones kaip išgelbėti Tautos namus bei savo vaikus nuo smurtininkų ir jų „vsio zakonno“ doktrinos.

Nuotraukos:
©  Klonio archyvas, 2012-05-17