Aktualijos

BULDOZERIU STUMIAMAS NEREIKALINGAS REFERENDUMAS

Written by Redakcija · 9 min read

 1. Dalia Asanavičiūtė – neligitimi LR Seimo narė 2020-11-13, 2020–2024 m. kadencija.
  LR KONSTITUCIJA 56 str.:”Seimo nariu gali būti renkamas LR pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 25 metų bei nuolat gyvena (mano pabr.) Lietuvoje (…)
  Iškėlė: Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. Išrinkta: Pagal sąrašą. G. Landsbergio sąraše Nr.48, Porinkiminis eilės Nr. 39
  Septynetą metų gyveno Jungtinėje karalystėje; 2014. 03 – 2020. 06 – išrinkta JK LB pirmininke. Šiuo metu – JK Valdybos narė. Ar kas rinktų bendruomenės pirmininke, jei ji gyventų Lietuvoje? Internete yra visas pluoštas žinių apie D.Asanavičiūtės verslą (prekybininkė) JK ir adresai, kuriais ji naudojosi. Galimai, VRK anketose įrašė gyvenamąją vietą, kuri yra Registrų centro dokumentuose – galimai turi gyvenamąjį plotą Vilniuje. De fakto gyveno JK su savo vaikais Į Lietuvą persikėlė 2020m. lapkričio 5d. Beje, vaikai liko JK.
  Refrendumas jai tarsi išsigelbėjimo ratas. Tačiau – ji ir G.Landsbergis sulaužė LR Konstituciją – net vienmandatėje kandidatavo iš Anglijos. Kaip sakė Anglijos lietuviai – balsavo už Armonaitę, taip balsuodami prieš Asanavičiūtę.
  https://www.vrk.lt/2020-sei/kandidatai?srcUrl=/rinkimai/1104/rnk1424/kandidatai/lrsKandidatasBiografija_rkndId-2419377.html
 2. Prof. Vyt. Sinkevičius. Refrerendumo teksto rengėjas. Cituoju iš https://ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaii-dalis/: “Kaip žinia, prof. Vytautas Sinkevičius, buvęs LR KT teisėjas „2001 m. lapkričio 30 d. VU Teisės fakultete apgynė disertaciją „Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reguliavimas 1918-2001 metais: raida ir dabartinio teisinio reguliavimo problemos“ (doktorantūros komiteto pirmininkas, darbo vadovas – profesorius Mindaugas Maksimaitis), kai iki pirmo LR KT nutarimo 2003-12-30 pilietybės klausimais buvo dar dveji metai, tai atmesti labiausiai kvalifikuoto asmens nuomonę pilietybės klausimais LR KT ko gero nei norėjo, nei sugebėjo. Tuo labiau prof. V.Sinkevičius savo kvalifikaciją demonstruoja ir 2002 metais išleistoje knygoje „Lietuvos Respublikos pilietybė 1918-2001 metais“, 207 psl. Todėl ypatingai svarbu paanalizuoti ką gi prof. V.Sinkevičius aiškina moksliškai apie dvi pilietybes. Apie tai – 2017-04-27 straipsnis „Konstitucijos korifėjo bankrotas“. Profesoriui V.Sinkevičiui buvo sudaryta galimybė sukritkuoti šiame straipsnyje pateiktus teiginius ir jis tai galimybe pasinaudojo. Apie tai, kaip prof. V.Sinkevičiui pavyko sukritikuoti yra aprašyta 2017-05-17 straipsnyje „Konstitucijos korifėjaus bankrotas (II dalis)“.
  Naujų žodžių, naujų sąvokų įvedimo genezė. Imkime prof. V.Sinkevičiaus mokslinio darbo „DVIGUBA PILIETYBĖ: PASIŪLYMO PAPILDYTI KONSTITUCIJOS 32 STRAIPSNĮ ANALIZĖ“ tokią ilgą, tačiau labai esminę citatą:
  „Atskleidžiant Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalies nuostatos „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“ sampratą negalima apsiriboti vien lingvistiniu (verbaliniu) teisės aiškinimo metodu ir remiantis tik kurio nors vieno minėtoje nuostatoje esančio žodžio – nagrinėjamu atveju žodžio „atskiras“ – lingvistine prasme aiškinti visoje nuostatoje nustatytą teisinį reguliavimą. (….)”
  Toliau nebecituosiu, nes dėl tokio šarlatanizmo dėl vieno vienintėlio žodžio ATSKIRAS, neverta gaišti laiko. Manome, kad paaiškinome kodėl tokie sukti, apgaulingi referendumo tekstai.”
 3. Dvi partijos :Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai ir Laisvės partija. Reitingai žemiausi. Todėl bet kuria kaina reikia siekti populiarumo, tapti tautiečių “gelbėtojais” – iš čia referendumai, partnerystės įteisinimas, Stambulo konvencija, narkotikai…