Aktualijos

Call for Estonian, Latvian and Lithuanian communities to commemorate victims of 1949 March 25 – 28 deportations

Written by admin · 2 min read

21 000 candles were lit on Tallinn Liberty Square in March 2010.
21 000 žvakučių buvo uždegta Talino Laisvės aikštėje 2010 m. kovo mėn.

Members of the European Parliament with the Unitas Foundation and the International Commission for the
Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania invite Baltic communities across the world to hold commemoration events on March 25th, the launch day of the 1949 March deportations then in few days during operation „Priboj“ („Wave fall“) soviet occupants deported from Estonia, Latvia and Lithuania 95
thousand people – mostly women and children.
Soviet mass deportations from Estonia, Latvia and Lithuania are among the most disheartening events in the history of the Baltic States. During Stalin’s rule, more than 220 000 people were deported to Siberia (not including political prisoners in GULAG camps, which numbers is even greater). Since 2010, commemoration events have been held in Estonia and by Estonian communities in more than 10 countries. On March 25th 2012, thousands of candles will again be lit in memory of the deportees. Among others, the Estonian, Latvian and Lithuanian Members of the European Parliament are hosting a commemoration event in Brussels.
Baltic communities across the world are invited to join the initiative and hold remembrance events around March
25th, regardless of format. The organizers would be delighted to receive a notification about such events by e-mail komisija@lrv.lt and anna.karolin@unitasfoundation.org. Additionally, please visit www.komisija.lt and
www.unitasfoundation.org/remembrance for information on Soviet deportations from the Baltic States.
Please join us in keeping alive the memory of people who endured inequitable suffering and perished
Members of the European Parliament
Algirdas Saudargas (Lithuania)
Alojz Peterle (Slovenia)
András Gyürk (Hungary)
Andreas Schwab (Germany)
Andrey Kovatchev (Bulgaria)
Anna Maria Corazza Bildt (Sweden)
Ashley Fox (UK)
Bernd Posselt (Germany)
Bill Newton Dunn (UK)
Filip Kaczmarek (Poland)
Gabriele Albertini (Italy)
Hannu Takkula (Finland)
Indrek Tarand (Estonia)
Inese Vaidere (Latvia)
Ioannis Kasoulides (Cyprus)
Ivari Padar (Estonia)
Jacek Saryusz-Wolski (Poland)
József Szájer (Hungary)
Kārlis Šadurskis (Latvia)
Konrad Szymanski (Poland)
Kristiina Ojuland (Estonia)
Krišjānis Kariņš (Latvia)
Laima Liucija Andrikienė (Lithuania)
László Surján (Hungary)
Leonidas Donskis (Lithuania)
Manfred Weber (Germany)
Mario Mauro (Italy)
Ramon Tremosa i Balcells (Spain)
Roberts Zīle (Latvia)
Roger Helmer (UK)
Sandra Kalniete (Latvia)
Siiri Oviir (Estonia)
Zigmantas Balčytis (Lithuania)
Tunne Kelam (Estonia)
Véronique Mathieu (France)
Vilija Blinkevičiūtė (Lithuania)
Vilja Savisaar-Toomast (Estonia)
Vytautas Landsbergis (Lithuania)

Kvietimas Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendruomenėms paminėti 1949 metų kovo 25-28 d. trėmimų aukas
Europos Parlamento nariai kartu su UNITAS fondu ir Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia Baltijos šalių bendruomenes visame pasaulyje renginiais paminėti kovo 25-
ąją – 1949 metų kovo trėmimų pradžią, kai per kelias dienas, okupantams vykdant operaciją „Priboj“ („Bangų
muša“), iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos buvo ištremta 95 tūkstančių žmonių – daugiausiai moterų ir vaikų.
Sovietų vykdyti masiniai trėmimai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos yra tarp liūdniausių įvykių Baltijos šalių istorijoje.
Stalino valdymo metu jėga į Sibirą buvo ištremta daugiau kaip 220 000 žmonių (neskaičiuojant politinių kalinių,
kurių buvo dar daugiau). Nuo 2010 metų atminimo renginiai vyko Estijoje ir Estijos bendruomenėse daugiau nei 10
šalių. Tremtiniams atminti 2012 metų kovo 25-ąją vėl bus uždegta tūkstančiai žvakučių. Taip pat ir Europos
Parlamento narių iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos atminimo renginyje Briuselyje.
Baltijos šalių bendruomenės visame pasaulyje kviečiamos prisijungti prie šios iniciatyvos ir apie kovo 25-ąją
surengti paminėjimo renginius, nesvarbu kokios formos tie renginiai būtų. Organizatoriams būtų malonu gauti
informaciją apie surengtus minėjimus elektroniniu paštu komisija@lrv.lt ir anna.karolin@unitasfoundation.org.
Taip pat kviečiame apsilankyti interneto svetainėse www.komisija.lt ir www.unitasfoundation.org/remembrance,
kur pateikta daugiau informacijos apie sovietų vykdytus trėmimus iš Baltijos šalių.
Prašome prisijungti prie mūsų, siekiant išlaikyti gyvą atmintį apie žmones, kurie buvo neteisėtai priversti kentėti
Europos Parlamento nariai
Algirdas Saudargas (Lietuva)
Alojz Peterle (Slovėnija)
András Gyürk (Vengrija)
Andreas Schwab (Vokietija)
Andrey Kovatchev (Bulgarija)
Anna Maria Corazza Bildt (Švedija)
Ashley Fox (JK)
Bernd Posselt (Vokietija)
Bill Newton Dunn (JK)
Filip Kaczmarek (Lenkija)
Gabriele Albertini (Italija)
Hannu Takkula (Suomija)
Indrek Tarand (Estija)
Inese Vaidere (Latvija)
Ioannis Kasoulides (Kipras)
Ivari Padar (Estija)
Jacek Saryusz-Wolski (Lenkija)
József Szájer (Vengrija)
Kārlis Šadurskis (Latvija)
Konrad Szymanski (Lenkija)
Kristiina Ojuland (Estija)
Krišjānis Kariņš (Latvija)
Laima Liucija Andrikienė (Lietuva)
László Surján (Vengrija)
Leonidas Donskis (Lietuva)
Manfred Weber (Vokietija)
Mario Mauro (Italija)
Ramon Tremosa i Balcells (Ispanija)
Roberts Zīle (Latvija)
Roger Helmer (JK)
Sandra Kalniete (Latvija)
Siiri Oviir (Estija)
Zigmantas Balčytis (Lietuva)
Tunne Kelam (Estija)
Véronique Mathieu (Prancūzija)
Vilija Blinkevičiūtė (Lietuva)
Vilja Savisaar-Toomast (Estija)
Vytautas Landsbergis (Lietuva)