Aktualijos

Čikagiečių akcija ,,Už teisingumą!“ miesto centre

Written by admin · 2 min read

Su užrašais ant salotinės spalvos marškinėlių ,,TIE- SOS. Dabar arba po minutės“, apsirengė dalis protesto akcijos dalyvių,  susirinkusių pirmadienį, birželio  25 d., į centrinę Čikagos miesto Daley Plaza aikštę. Čikagiečių protesto akcija ,,

teisingumą!“, su plakatais: ,,Stop valdžios ir teisėsaugos korupcijai!“, ,, Nutraukti  teisėjos Neringos Venckienės persekiojimą!“, ,, Stop atominei elektrinei!“, ,, Stop pedofilijai!“, ,,Išgelbėkite Deimantę Kedytę!“ ir kt. – tai mūsų solidarumas Lietuvoje rengtoms akcijoms palaikyti. Juk esame viena Tauta.

Nuotr.: priekyje – Juozas Karsokas

Leidimas akcijai buvo gautas. Sekmadienį, paaiškėjus, jog po mūsų akcijos ,,Už teisingumą”, toje pačioje rinksis gėjai, pasidžiaugti anksčiau  gautu leidimu tarnauti JAV armijoje, mūsų tautiečiai sunerimo. Ne vienas galvojo, kad reiktų akciją perkelti kitai dienai. Ką nors keisti buvo per maža laiko, todėl nusprendėme palikti viską kaip yra.

Nuotr.: dr. Vilija ir Jon Ball

Karštą vasaros dieną nesibaigiantys kelių remontai Čikagoje stabdė judėjimą.  Dalis akcijos dalyvių dėl  nenumatytų  kliūčių  vėlavo, bet pasiekėme – akcija  įvyko ir pavyko – sulaukėme visuomenės dėmesio.

Kai manęs klausia  – kodėl protestuojame Čikagoje, o ne Lietuvoje, atsakau paprastai  – juk Lietuvoje jau varžoma žodžio laisvė, paminta LR Konstitucija, nesilaikoma Jungtinių Tautų Žmogaus teisių  Konvencijos,   įvykių liudininkai  įbauginami  – geriau nematyti, nesakyti, nes nežinia kuo gali baigtis…

Atrodytų, savo kaimo bėdos paprastos – susipešė Jonas su Pranu. Iškviestas policininkas išvedė vieną jų į daboklę. Paryčiais paleido namo. Ir vėl iki kito pagėrimo ar peštynių. Tai tęsiasi begalę kartų ir lyg niekur nieko. Kaimo ribos šios problemos neperžengia iki tol, kol koks žurnalistas jų nepagarsina. Lietuvoje įprasta, kad teisėsauga negina žmonių. Smulkus chuliganizmas stačiai klesti, galima sakyti, vyrauja nebaudžiamumas. Deja, taip yra Lietuvoje…

Lietuvos valdžiai svarbu, kad tik toliau savo sienų nenueitų gandas apie korupciją, pedofiliją, nereikalingą mažai šaliai atominę elektrinę ir t.t. Todėl būtina viešinti, kad tos bėdos, kurių, galimai, yra kiekvienoje šalyje, nebūtų slepiamos nuo visuomenės.

Nuotr,: Linas Kevličius su dukra Glorija.

Išeivija kovojo už Lietuvos išlaisvinimą nuo okupantų rusų.  Taip, Lietuva tapo nepriklausoma, bet palaipsniui didėja priklausomybė nuo oligarchų, klanų. Dabar mes, trečiabangiai, atvykę jau po LR Nepriklausomybės atstatymo į JAV,  kovojame už laisvą Lietuvą nuo korupcijos, kyšininkavimo, už teisėtvarkos reformą, kad pasitikėjimas teismais būtų ne 12 procentų, bet kur kas daugiau, kad pedofilijos bylos būtų viešinamos, tiriamos kompetentingai bei greitai, kad finansiniai nusikaltimai neturėtų senaties ir dar daug kitų problemų.

Todėl ir viešiname demokratiškam pasauliui –  padėkite, išgirskite, kaip vaikus skriaudžia pedofilai, o juos Lietuvoje, deja, gina korumpuota teisėsauga.

Protestuotojų buvo daugiau nei dvidešimt. Čia pat buvo renkami parašai po Peticija. Joje, be kita ko, teigiama, kad pedofilijos byla, kurioje pagrindine liudininke tapo žuvusio  D. Kedžio dukra, visaip marinama,  teismo posėdžiai kilnojami – ,,suserga” teisėjai ir t.t. Beje, žuvusiųjų priskaičiuojama  9 gal ir daugiau, o jų žūtys  ar mirtys – neišaiškintomis ir nesiaiškinamomis aplinkybėmis.
Po Peticija rašėsi ne tik akcijos dalyviai, bet ir praeiviai – amerikiečiai.

Akcija tęsėsi pusantros valandos. Tiek buvo skirta laiko. – Ar patenkinti rezultatu ir ką pasiekėte? – Klausinėjo žurnalistai. Štai Vladas Krivickas (nuotr. – aukščiau), niekaip negalėjęs surasti savo vizitinės kortelės, kam jis dabar atstovauja, bet įrašinėja pokalbį su akcijos dalyviais, vistik, pripažino, kad tai interviu, kurį kartu su buvusia žmona Monika Bončkute, šiuo metu gyvenančia Majamyje (Miami), Floridos valstijoje, rašo  www.lrytas.lt. Illinois universitete Lituanistikos katedroje įgijęs diplomą, išeivijos įkurto Lietuvių fondo pinigėliais paremtas ir ,,Draugo” laikraščio rūpesčiu įgijęs ,,žalią kortelę”, o po jos ir – JAV pilietybę, Vladas Krivickas (kilęs nuo Šeduvos, Radviliškio raj.), klausė mūsų – kodėl rūpinamės Lietuvos reikalais, ar turime moralinę teisę tai daryti. Mat, anot jo, pats  nutolęs nuo Lietuvos ir nebesidomi jos gyvenimu… Tai stačiai pašiurpino mus visus – taip greitai gimtinė lieka tik vieta, kurioje gimei ir tiek?! – Taip, mes gyvename Lietuva, jos reikalais, jos džiaugsmais ir skauduliais, todėl esam čia ir dabar,- sakėme jam.

Nuotr.: Vladas Krivickas kalbina Gedimina Kairį. Filmuoja – ,,metraštininku” pramintas, tokių ar panašių akcijų vienas organizatorių, Robertas Monkevičius.

Akcijoje dalyvavusi paauglė Glorija Kevličiūtė teigė, jog norinti, kad Deimantė sugrįžtų pas močiutę ir senelį, pas mylimą tetą Neringą. Todėl ji, kartu su tėčiu, dalyvauja visose čikagiečių rengiamose akcijose. Prie mūsų prisijungė atvykę tautiečiai iš Marijampolės, Zapyškio. Visi jie dalyvavo savo noru, tikino, kad esantys čia todėl, jog reikia ir būtina pasauliui rodyti, kas atsitiko korumpuotoje, klanų valdomoje valstybėje.

Nuotr. Stefos Tamoševičienės ir Juozo Karsoko.

http://www.youtube.com/watch?v=3Nz1qxrKeRs  Autorius Robertas Monkevičius