Aktualijos

Dar kartą apie pabėgėlius, Di-Pi ir skubiai priimtus Užsieniečių teisinės padėties įstatymo atnaujinimus

Written by Redakcija · 2 min read

Pabėgėliai, bėgantys nuo karo baisumų Sirijoje, tikrai verti gailestingumo ir atjautos. Ir Europos Sąjunga, per į ją įstojusias valstybes, stengiasi jiems padėti. Bet, kur garantijos, kad, kaip praeitą savaitę sakė  aukštas NATO karinių pajėgų atstovas, kad į tas šalis neplūstels ir teroristų, nes ,,ISIS spread like cancer with refuges“?!

Kad  būtų apsaugota valstybė ir jos gyventojai, veikia Užsieniečių teisinės padėties (neretai vadinamas paprasčiau –Migracijos) įstatymas. Tokį, gerai parengtą, atitinkantį reikalavimus migrantams, pabėgėliams-prieglobsčio prašytojams, turėjo ir Lietuva. Turėjo iki  2015 m. lapkričio 26 d., kai LR Seime skubotai buvo prastumtas įstatymas su aibe atnaujinimų, leidžiančių be jokios patikros pabėgėliams atvykti, panorėjus išvykti į šalį ir iš šalies, net be jokių dokumentų, net su išgalvotomis pavardėmis ir t.t. Taigi, jokių garantijų, kad kai kurie atvykėliai-pabėgėliai nesugalvos vieną gražią dieną kur nors ir kam nors pakišti kokį sprogmenį. Neduok Dieve. Juk  jau žinome kas įvyko Prancūzijoje, Kalifornijoje, ką tik Belgijoje, net Afrikos Dramblio Kranto paplūdimyje, kur per  20 min. buvo sušaudyti poilsiautojai. Turkijoje savižudžiai atėmė dešimtims žmonių gyvybes, per šimtą sužeidė. Ir tai šių dienų įvykiai.

Tad gal ne veltui LR Seimo nariai Audrius Nakas ir Valerij Simulik pristatė Užsieniečių teisinės padėties istatymo atnaujinimų atšaukimo projektą, o Vyriausioji rinkimų komisija visuomenininkams leido surinkti 50 tūkstančių LR piliečių parašų, kad įpareigotų Seimą  atšaukti ,,atnaujinimus” ir palikti galioti ankstesnįjį Migracijos įstatymą.

Būkime biedni, bet teisingi – po įvairių teroristinių įvykių ES valstybėse, ne tik Lietuvos žmonės nepasitiki pabėgėliais. Kai kas bando spekuliuoti, kaip Žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė (lrytastv laidoje ,,Viskas.Aisku” kovo 13 d. http://tv.lrytas.lt/?id=14578960111457081785): ,,O kaip mūsų dypukus priėmė Amerika (dypukai – Di-Pi – displased people – išvietinti žmonės)“?! Priminkime ne tik direktorei – pabėgėliai, atsiradę Vokietijoje nuo 1944 m. vidurio, tik apie 1947 m. -1948 m. ir net 1950 m., po įvairių patikrų įgijo teisę išvykti į tas šalis (jei jos paskelbė kvotas), kur jų laukė ten gyvenantys giminės ar pažįstami, laidavę už atvykstančiuosius. Laiduotojai įsipareigojo suteikti pastogę, duonos kąsnį, mokyti anglų kalbos bei padėti susirasti darbą. Krikščionys vyko pas panašios kultūros, panašių papročių krikščionis. Amerika, Australija ir kitos  šalys priėmė pabėgėlius, nepažeisdamos ar specialiai nepritaikydamos jiems čia jau veikiančius Migracijos įstatymus.

Na, o Lietuvos Seimas, skubos tvarka priėmęs palengvinimus pabėgėliams, surinkus 50 000 LR piliečių parašų, bus priverstas persvarstyti ir, tikėkime, atšaukti, šį įstatymą, galintį sukelti neramumus ar net chaosą šalyje. Jau nekalbant apie tai, kad atvyksta visai kitos kultūros, religijos, papročių besilaikantys kitataučiai. Beje, oficialiai skelbiama, kad atvyko tik viena šeima ir laukiama antros. Tuo tarpu neviešinama, kad 2015 m. Lietuvoje  jau apgyvendinta 40 šeimų iš Sirijos.

Kviečiu tautiečius, kur jie begyventų, visus, kam rūpi mūsų Tėvynė, jos saugumas, pasirašyti parašų rinkimo lapuose arba internetu (daugiau informacijos B3g.lt).

Pasirašant turėti galiojantį LR dokumentą  pasą  ar ID kortelę

 

 

Penktadienį, kovo 18 d., PLC nuo 6:30 v.v. – 8:00 v.v.

Šeštadienį,  kovo 19 d., PLC nuo 12:30 v.p.p. – 2 v.p.p.

Sekmadienį, kovo 20 d., PLC po šv. Mišių.

Penktadienį, kovo 25 d., PLC nuo 6:30 v.v. – 8:00 v.v.

Parašus JAV renka JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę”.

Pirmininko pavaduotoja  Ligija Tautkuvienė