Aktualijos

DĖL 1941 METŲ BIRŽELIO SUKILIMO 80-mečio PAMINĖJIMO

Written by Redakcija · 14 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai ŠimonyteiLR Seimo Pirmininkės  pavaduotojui Pauliui Saudargui

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Pirmininkui Laurynui Kasčiūnui

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams

LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos Pirmininkei Paulei Kuzmickienei 

LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos nariams 

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos prezidiumo Pirmininkui Giedriui Gataveckui

Lietuvos Laisvės Kovotojų  sąjungos garbės Pirminikui Jonui Burokui

Lietuvos Laisvės kovotojams

1941 m.  Birželio Sukilimo dalyvių giminėms ir artimiesiems
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

DĖL 1941 METŲ  BIRŽELIO SUKILIMO 80-mečio PAMINĖJIMO

          Vilnius, 2021-05-05

    Dar kartą rašome Jums kaip ir daugelis kitų tikėdamiesi, kad būsime išgirsti. 

PAŽYMIME, kad  SUKILĖLIAI,  ATLIKĘ  PRIESAIKĄ  TĖVYNEI,  IŠĖJO  AMŽINYBĖN. TEGUL  JŲ  TEISĖJU  BUS  AUKŠČIAUSIAS. 

Dar kartą KONSTATUOJAME, kad  Lietuvos vadovai ir politikai per 30 metų neįvykdė SUKILĖLIŲ paskutinio  prašymo teisiniu aktu  įteisinti 1941 m Birželio 23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją.

2020-09-02 RAŠĖME:   TODĖL  DAR  KARTĄ  visų laisvę mylinčių ir už ją gyvybes paaukojusių Lietuvos žmonių vardu PRAŠOME: 

2021 metus paskelbti Birželio Sukilimo metais.
1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą pareiškimą  

„Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu.

    ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad visi laiškai buvo rašomi, adresuojami ir pristatomi Jums, bet atsakymų nesulaukdavome. 

    ŽINOME, kad institucijos turi  aukštos kvalifikacijos speciaslistų  ir pilnai suprato apie daugybės organizacijų laiškuose keliamus klausimus ir problemas. Visi žinojo, kad buvo sukilimo 70- metis, 75-metis, kad kiekvienais metais paminėjimai vyksta ir kad artėja  SUKILIMO 80–metis.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad  LR Seimas  2000 metų rugsėjo 12 d. 11:21:47 NUTARĖ „Priimti 1941 m. birželio 23 d.  Lietuvos Laikinosios vyriausybės priimto ir paskelbto pareiškimo „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas  „Pripažinimo Lietuvos valstybės teisės aktu įstatymą“. Tačiau LR Seimas nebaigė šio priimto įstatymo įforminimo procedūrų. 

    PRIMENAME, kad  2013-03-07  Prezidentė D. Grybauskaitė  priėmė 1941 m. Birželio 22–28 dienų sukilimo, Vietinės rinktinės, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų  Ramovės, Krašto apsaugos bičiulių klubo ir Sąjūdžio atstovų delegaciją. Susitikime buvo prašoma įteisinti 1941-06-23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją. Panašūs susitikimai 2013-04-10 d. vyko su Seimo Pirmininku V. Gedvilu ir 2013-05-07 su Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi.     Dalyviai  Prezidentei, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui įteikė specialiai dedikuotas knygas „Lietuvių tautos SUKILIMAS 1941 m. Birželio 22–28 d.“ Ši knyga turėjo priminti apie sukilėlių tarnystę Lietuvai, didvyrišką kovą ir auką Tėvynei.  Susitikimų dalyviai prašė jų 1941 metų Birželio 23 d. Nepriklausomybės  atstatymo Deklaraciją įteisinti Įstatymu. Panašūs prašymai teikiami nuolat, tačiau NEREAGUOJAMA. 

    VISIEMS ŽINOMA, kad kiekvienais metais birželio 23 dieną visuomeninės organizacijos organizuoja prie Seimo ir kitose vietose Birželio Sukilimo paminėjimus. 

    Apie aukščiau paminėtus renginius žiniasklaida, elektroninės svetainės, internetai ir daugelis asmeniškai  plačiai skleisdavo informaciją.

    Iki Sukilimo aštuoniasdešimtmečio liko 7 savaitės.

    Visiems svarbiems jubiliejams, iškilioms datoms, asmenims paminėti iš anksto sudaromos  komisijos, skiriamos lėšos.  AIŠKU, kad Lietuvos aukščiausios ir atsakingiausios institucijos dar nieko nepadarė dėl Birželio Sukilimo aštuoniasdešimtmečio minėjimo.

    PATIKĖKIME, kad visuomeninės organizacijos ir Laisvės kovotojai kažkokiu būdu, kaip gūdžiais sovietmečio laikais,  paminės Birželio Sukilimo aštuoniasdešimtmečio jubiliejų. 

    Laisvės kovotojai, sukilėlių giminės ir artimieji žinos, kad Lietuvos valdžia ir politikai iš anksto nesirengė, neįregistravo įstatymo projekto  dėl 1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pareiškimą  „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu,   nebendravo su visuomeninėmis organizacijomis, studentais, moksleiviais, ignoravo  valstybės mastu iškilmingai paminėti Birželio Sukilimo 80-ties metų jubiliejų.  

    PRIDEDAME Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos dokumentus:

        Priedas Nr. 1   Pareiškimas Paminėkime 1941 metų Birželio 22-28 d.  Sukilimą,   2020-09-02

        Priedas Nr.  2    Dėl  1941 metų Birželio 22-28 d. Sukilimo  paminėjimo,  2021-01-03

        Priedas Nr.  3  Dėl  1941 metų Birželio 22-28 d. Sukilimo  paminėjimo,   2021-01-12   

        Priedas Nr.  4  Dėl  1941 metų Birželio 22-28 d. Sukilimo 80-mečio paminėjimo,   2021-04-06

 

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas  A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja    R. Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas   P. Gvazdauskas

Pirmininko pavaduotojas  V. Jakubonis

Pirmininko pavaduotojas   H. Martinkėnas

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com         www.sajudis.com

                        PRIEDAS Nr. 1

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai                                   

    LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA

   

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei  

LR Seimo nariams

LR Vyriausybės nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams 

Europos Parlamento nariams

LIETUVOS ŽMONĖMS 

Žiniasklaidai        

                  P A R E I Š K I M A S

PAMINĖKIME 1941 metų BIRŽELIO 22-28 d.  SUKILIMĄ   

                                Vilnius,  2020-09-02

                    1940 m. birželio 15 d. SSRS okupavus ir tų pačių metų rugpjūčio 3d. aneksavus Lietuvą, prasidėjo masinis krašto gyventojų terorizavimas bei naikinimas. 1941 m. birželio 14 d. iš Lietuvos į tolimuosius SSRS regionus buvo ištremta daugiau, nei 18000 šalies žmonių, masiškai buvo teisiami, niekinami ir žudomi žmonės.

                  Nepriklausomybės praradimas ir minėti faktai tapo paskata 1941 m.  birželio 22 dieną įsižiebti Tautos (kitaip Birželio) sukilimui, kurio liepsna apėmė visą Lietuvą. 

    Birželio 23 d.,  per Kauno Radiofoną visam pasauliui buvo ištransliuota garsioji Deklaracija, skelbusi apie Nepriklausomybės atstatymą visoje Lietuvoje.

    Sukilimo metu buvo išlaisvinta Lietuva nuo sovietų. Išsivadavimo kovose žuvo daugiau, nei du tūkstančiai Lietuvos žmonių.  

    Sukilėliai kovojo ir prieš sovietus, ir prieš nacius.

    Mūsų pareiga tai prisiminti ir gerbti! 

    PRISIMINKIME, kad LR Seimas  2000 metų rugsėjo 12 d. 11:21:47 NUTARĖ „Priimti 1941 m. birželio 23 d.  Lietuvos Laikinosios vyriausybės priimto ir paskelbto pareiškimo „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas  „Pripažinimo Lietuvos valstybės teisės aktu įstatymą“. Tačiau LR Seimas nebaigė šio priimto įstatymo įforminimo procedūrų.

                  Per pastaruosius 29 atkurtos Nepriklausomybės metus daugelis patriotinių bei visuomeninių organizacijų ne kartą kreipėsi į Lietuvos aukščiausias institucijas reikalaudamos, kad šis tautos valią išreiškęs dokumentas „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ būtų pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktu. 

KONSTATUOJAME, kad 2013-03-07  Prezidentė D. Grybauskaitė  priėmė 1941 m. Birželio 22–28 dienų sukilimo, Vietinės rinktinės, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų  Ramovės, Krašto apsaugos bičiulių klubo ir Sąjūdžio atstovų delegaciją. Susitikime buvo prašoma įteisinti 1941-06-23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją. Panašūs susitikimai 2013-04-10 d. vyko su Seimo Pirmininku V. Gedvilu ir 2013-05-07 su Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi.     Dalyviai  Prezidentei, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui įteikė specialiai dedikuotas knygas „Lietuvių tautos SUKILIMAS 1941 m. Birželio 22–28 d.“ Ši knyga turėjo priminti apie sukilėlių tarnystę Lietuvai, didvyrišką kovą ir auką Tėvynei.  Susitikimų dalyviai prašė jų 1941 metų Birželio 23 d. Nepriklausomybės  atstatymo Deklaraciją įteisinti Įstatymu. Panašūs prašymai teikiami nuolat, tačiau NEREAGUOJAMA. 

                     ŽINOMA, kad pastaraisiais metais birželio 23 dieną prie Seimo vyksta mitingai, kuriuose prašoma įteisinti 1941 metų Birželio 23 dienos Nepriklausomybės atstatymo deklaraciją. 2020 metais  šią iškilmingą datą pagerbti ir pažymėti Vilniuje  birželio 23 dieną buvo suorganizuoti 2 renginiai:  16 val. Nepriklausomybės aikštėje – iniciatorius Kęstutis Balčiūnas Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos valdybos narys. 18 val. T. Kosciuškos g.  Nr. 1, kur 1941 metais prasidėjo sukilimas – organizatorius Sakalas Gorodeckis  1941 Biržėlio sukilėlių kuopos vado Stasio Gorodeckio sūnus.

                   Visuose organizuojamuose renginiuose prašoma įteisinti 1941-06-23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją.

    Deja, mūsų išrinktoji valdžia į tai nereaguoja. Dar daugiau  – tyliai pritardama, leidžia tyčiotis iš tautai šventų dalykų!  

    2021 Birželio 22 dieną sukanka 80 metų, kai prasidėjo Birželio Sukilimas.

                      PRAŠOME:

    2021 metus paskelbti Birželio Sukilimo metais. 

     Visų laisvę mylinčių ir už ją gyvybes paaukojusių  Lietuvos žmonių vardu prašome 1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą  pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu.   

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingas sekretorius  A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė  

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 

    Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,  G. Adomaitis tel 8611 30131

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,     

  1. p. vilnius@sajudis.com         www.sajudis.com

PRIEDAS Nr. 2

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai 


LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Seimo Pirmininkės  pavaduotojui Pauliui Saudargui

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Pirmininkui Laurynui Kasčiūnui

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams

LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos Pirmininkui 

Valdui Rakučiui

LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos nariams 

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos prezidiumo Pirmininkui Giedriui Gataveckui

Lietuvos Laisvės Kovotojų  sąjungos garbės Pirminikui Jonui Burokui

Lietuvos Laisvės kovotojams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai


Dėl  1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMO  paminėjimo
Vilnius, 2021-01-03
2020-08-02 kreipėmės į Lietuvos vadovus ir atsakingas institucijas laišku   “PAMINĖKIME 1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMĄ”  (pridedame) .
Esame gavę kai kurių atsakymų dėl mūsų prašymo. Tačiau iki šiol neteko gauti jokio galutinio atsakymo dėl 2021 metų paskelbimo  Birželio sukilimo metais ir 1941 metų birželio 23 dienos  DEKLARACIJOS  paskelbkimo teisės  aktu.

    ŽINOMA, kad su  panašiais prašymais daugelis organzacijų į Jus kreipėsi daug kartų – tačiau prašymai nebuvo tenkinami.      

             PRIMENAME, kad 1939-08-23 Maskvoje Ribentropas ir Molotovas pasirašo nepuolimo sutartį ir slaptą papildomą protokolą. Šiuo protokolu Lietuva su Vilniaus sritimi atiteko Vokietijos interesų sferai.
1939-09-01 pradedamas Antrasis Pasaulinis karas siekiant užvaldyti pasaulį.
1939-09-01 Vokietija iš vakarų, o SSSR 1939-09-17 iš rytų puola Lenkiją ir nugalėję 1939 09 28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio dalybos sutartį. Nugalėtojai Lietuvos Brastoje (Brest – Litovske, dab. Breste ) bendru paradu atšventė pergalę. Pažymėtina, kad tą pačią dieną Ribentropas ir Molotovas pasirašo slaptą papildomą protokolą: „Lietuva, išskyrus pietinę Suvalkiją, perduodama į Sovietų sąjungos interesų sferą mainais už Liublino ir Varšuvos vaivadijų dalį“.
1939 m. spalio pradžioje sovietai su vokiečiais pradeda derybas, kad SSSR atiduosianti Vilnių Lietuvai, kuri už tai turėsianti perleisti Vokietijai pietinę Suvalkiją.
1940-06-15 SSSR okupuoja Lietuvą.

           1941-01-10 Šelenbergas ir Molotovas pasirašo trečią slaptą protokolą, pagal kurį Vokietija pardavė Sovietų sąjungai Suvalkiją už 7,5 mln. JAV dolerių.

    1940-06-15 sovietai okupavę ir aneksavę Lietuvą prieš Lietuvos gyventojus pradėjo masinius terorus: sovietinės valdžios įvedimas,  partijų uždraudimas, žmonių šnipinėjimas, supriešinimas ir persekiojimas, teismai, įkalinimai, žudynės, tremtys.1940.06.15-1941-06-22 buvo įkalinta , nužudyta, ištremta 23000 žmonių.    

    Nepriklausomybės praradimas ir minėti faktai tapo paskata 1941 m. birželio 22 dieną įsižiebti Tautos (kitaip Birželio) sukilimui, kurio liepsna apėmė visą Lietuvą.
Birželio 23 d., per Kauno Radiofoną visam pasauliui buvo ištransliuota garsioji Deklaracija, skelbusi apie Nepriklausomybės atstatymą visoje Lietuvoje.
Sukilimo metu buvo išlaisvinta Lietuva nuo sovietų. Išsivadavimo kovose žuvo daugiau nei du tūkstančiai Lietuvos žmonių.  Sukilėliai kovojo ir prieš sovietus, ir prieš nacius.

Nacių Vokietijos okupacijos metu 1941.06.22-1944.07. buvo įkalinta, išvežta į koncentracijos stovyklas 29500 žmonių, nužudyta  240 000 žmonių (iš jų apie 200 tūkst. žydų),  išvežta priverstiniams darbams į Vokietiją 60 tūkst. žmonių.

             Stalino-Hitlerio suokalbio pasekmėje išnaikinta trečdalis tautos, padaryta žalos maždaug už 830 milijardų  JAV dolerių.   

SUKILĖLIAI,  ATLIKĘ  PRIESAIKĄ  TĖVYNEI,  IŠĖJO  AMŽINYBĖN. TEGUL  JŲ  TEISĖJU  BUS  AUKŠČIAUSIAS. Lietuvos vadovai ir politikai per 30 metų neįvykdė SUKILĖLIŲ paskutinio  prašymo teisiniu aktu  įteisinti 1941 m Birželio 23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją.

TODĖL  DAR  KARTĄ  visų laisvę mylinčių ir už ją gyvybes paaukojusių Lietuvos žmonių vardu PRAŠOME: 

2021 metus paskelbti Birželio Sukilimo metais.
1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą pareiškimą  

„Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu.

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingas sekretorius A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja    R. Jakučiūnienė

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

PRIEDAS Nr. 3

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Seimo Pirmininkės  pavaduotojui Pauliui Saudargui

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Pirmininkui Laurynui Kasčiūnui

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams

LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos Pirmininkui  Valdui Rakučiui

LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos nariams 

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos prezidiumo Pirmininkui Giedriui Gataveckui

Lietuvos Laisvės Kovotojų  sąjungos garbės Pirminikui Jonui Burokui

Lietuvos Laisvės kovotojams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai

    Dėl  1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMO  paminėjimo 
Vilnius, 2021-01-12  

2021-01-03 rašėme Jums laišką „Dėl  1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMO  paminėjimo“. Dėl šio laiško esame gavę įvairių atsiliepimų. LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos Pirmininkas Valdas Rakutis aiškino, kad 2021 metus paskelbti Birželio Sukilimo metais nėra galimybės, nes Seime procedūros turėjo būti pradėtos prieš pusmetį. Komisijos pirmininkas aiškindamas, kad komisija rengs  sukilimo paminėjimo planą prašė pateikti pasiūlymus.   

Iki šiol aukščiausiose valstybės ir politikos sluoksniuose nebuvo bandoma atvirai kalbėti ir tartis su laisvės kovotojais ir  visuomeninėmis organizacijomis. 

ŽINOMA, kad Birželio Sukilimas prasidėjo birželio 22 dieną ir tęsėsi iki tol kol vokiečių kariuomenė atvykdavo į sukilimo vietas.  Taigi sukilimas truko  neilgiau kaip 1 savaitę.   

PAŽYMĖTINA, kad   1941 metų BIRŽELIO 23 d. SUKILIMO DEKLARACIJA  buvo svarbiausias sukilimo dokumentas. Šio dokumento  vokiečiai nepripažino. Po sukilimo vokiečiai nuginklavo sukilėlius ir kviesdavo į  savo kariuomenės dalinius – sukilėliai atsisakė dalyvauti vokiečių kariuomenės daliniuose. 

ŽINOMA, kad apie sukilimą yra pateikta labai daug svarbios informacijos. 

Eilė visuomeninių organizacijų ir Laisvės kovotojai Birželio sukilimo klausimams skiria ypatingą dėmesį.   

    Visų visuomeninių organizacijų pagrindinis tikslas yra 1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą pareiškimą  „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu.  Todėl prašome Seimo narių grupę nors 30 žmonių  įregistruoti įstatymo projektą dėl Deklaracijos įteisinimo įstatymu  pagal veikiančias procedūras. Jeigu rengiant projektą reikėtų pagalbos mūsų atstovai dalyvautų.  Svarstant projektą komitetuose, komisijose ir Seimo posėdžiuose  mūsų atstovai dalyvaus. 2021-01-07 Seimo kanceliarijai užregistravome LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos nariams atspausdintas 2021-01-03 dienos dokumentas     Dėl  1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMO  paminėjimo.  

     2021 metais Lietuvoje švenčiamas Birželio sukilimo 80-ties metų jubiliejus, todėl prašome: 

  1. Surinkti visų organizacijų kreipimusis ir prašymus dėl DEKLARACIJOS įteisinimo teisės aktu ir paskelbti dokumentų rinkinį.
  2. Surinkti teismų dokumentus Lietuvoje ir užsieniuose, kuriuose būtų pateikta teistų sukilėlių arba organizacijų dalyvavusių sukilime teismų medžiagas ir paskelbti rinkinį. 
  3. Parengti leidinį įvardijant žuvusius sukilėlius sukilimo metu ir nuteistus. 
  4. Surasti sukilėlių gimines ir artimuosius paprašyti pateikti atsiliepimus ir pakviesti dalyvauti  renginiuose.
  5. Sukilimo 80 metų jubiliejaus minėjimas turėtų būti organizuotas Kaune Žalgirio arenoje arba Vilniuje sporto ir pramogų rūmuose pakviečiant Laisvės kovotojų sukilėlių gimines ir artimuosius, studentus,  moksleivius ir pedagogus, kariuomenės, laivyno, policijos, savanorių                         ir visuomenės atstovus.

ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad mažai žinoma ir viešinama sukilimo medžiaga Vilniuje. Todėl prašome pasinaudoti 1941 Birželio sukilėlio kuopos vado Stasio Gorodeckio sūnaus Sakalo Gorodeckio surinktą medžiagą apie sukilimą Vilniuje.  

Kiek mums žinoma, stebint viešumą ir patiems dalyvaujant, LR Krašto apsaugos ministerija dalinai finansavo Užupio bendruomenės 2020 metais vykdytą projektą „1941 birželio sukilimo kovų vietų istorinis įamžinimas Vilniuje“. Šio projekto metu buvo nustatytos bei patikslintos Birželio sukilimo kovų vietos Vilniaus mieste, dalyvių pavardės, aptartos ir su kūrėjais išdiskutuotos galimos įamžinimo vietos bei idėjos. Siūlome šį  atskleistų faktų įdirbį realizuoti konkrečiomis įpaminklinimo formomis.Manome, kad bent dalį šių idėjų panaudojant, galima būtų iškilmingai paminėti Birželio sukilimo 80-metį Lietuvos sostinėje.

Detaliau informaciją galėtų suteikti projekto vadovas – Sakalas Gorodeckis, dalyviai – dr. Donatas Brandišauskas, dr. Arūnas Bubnys, Vidmantas Valiušaitis, Valdas Striužas, Algimantas Lekevičius, Rapolas Gorodeckis, Gleb Divov, skulptorius Kęstutis Musteikis, dizaineris – Vaidotas Skolevičius, fotografas ir leidėjas – Klaudijus Driskius.  Viešai prieinama projekto metu publikuota informacija: 

http://alkas.lt/2020/06/25/vilniuje-paminetas-1941-m-birzelio-sukilimas-video/

https://youtu.be/_3pvwlYdP-s

https://www.facebook.com/98267697715/videos/449266289430327

http://alkas.lt/2020/06/21/a-bubnys-1941-m-birzelio-sukilimas-vilniuje/

http://alkas.lt/2020/12/07/v-valiusaitis-antanas-valiukenas-laf-rysininkas-su-demokratiniais-vakarais-ii-pasaulinio-karo-metais/

http://alkas.lt/2020/12/31/s-gorodeckis-ar-prisimename-visas-lietuviskos-trispalves-iskelimo-vilniaus-gedimino-pilies-bokste-istorijas/

https://youtu.be/Z4Ydfm40OlM

https://youtu.be/-TjwJXTxUd8

https://fb.me/e/89AKQtrDO

https://fb.me/e/3eRBsCpjz

https://www.facebook.com/98267697715/videos/675858673297724

https://www.facebook.com/98267697715/videos/429502671390243

 

Leonas Kerosierius 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  tarybos pirmininkas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

PRIEDAS Nr. 4

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai 

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Pirmininkui Laurynui Kasčiūnui

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams

LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos Pirmininkei 

Paulei Kuzmickienei

LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos nariams 

Lietuvos Laisvės kovotojams

1941 metų Birželio Sukilimo dalyvių giminėms ir artimiesiems
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

Dėl  1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMO 80-mečio paminėjimo 
Vilnius, 2021-04-06

    Daugelis organizacijų daugybę kartų kreipėsi į aukščiausius Lietuvos pareigūnus, institucijas, visuomenę, kad tinkamai būtų paminėtas 1941 metų Birželio Sukilimas.

    Apie tai 2021-01-03 rašėme Jums laišką (pridedame)  ir prašėme: 

SUKILĖLIAI,  ATLIKĘ  PRIESAIKĄ  TĖVYNEI,  IŠĖJO  AMŽINYBĖN. TEGUL  JŲ  TEISĖJU  BUS  AUKŠČIAUSIAS. Lietuvos vadovai ir politikai per 30 metų neįvykdė SUKILĖLIŲ paskutinio  prašymo teisiniu aktu  įteisinti 1941 m Birželio 23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją.

TODĖL  DAR  KARTĄ  visų laisvę mylinčių ir už ją gyvybes paaukojusių Lietuvos žmonių vardu PRAŠOME: 

2021 metus paskelbti Birželio Sukilimo metais.
1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą pareiškimą  

„Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu.

PRIMENAME, kad 2020-06-23 d. 16 val  prie LR Seimo Nepriklausomybės aikštėje ir 18 val  prie namo Nr. 3 Tado Kastiuškos gatvėje Vilniuje vyko 1941 metų Biržėlio sukilimo paminėjimo mitingai. Šiuose mitinguose buvo primenama tų laikų įvykiai ir prašoma tinkamai 2021 metais paminėti Birželio sukilimo aštuoniasdešimtmetį.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad iki šiol į abiejų mitingų dalyvių prašymus, į daugybę kreipimųsi ir laiškų į atsakingiausius pareigūnus, politikus ir institucijas, kad iškilmingai valstybės mastu būtų paminėtas Birželio Sukilimo aštuoniasdešimtmetis  niekas tinkamai nereagavo. Neteko girdėti, kad Seimo nariai būtų iniciavę įstatymo projektą  teisiniu aktu  įteisinti 1941 m Birželio 23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją.  Tai labai lengva padaryti atsiradus nors 40 Seimo narių iniciatyvinei grupei. Niekur neskelbiama kokius renginius organizuos Seimas ir Vyriausybė 2021 metais. 

PRAŠOME Seimo vadovybę ir Seimo narius, valstybės institucijų vadovus ir pareigūnus  ĮSIKLAUSYTI į 2020-06-23 d. mitingų ir daugybę po to sekusių organizacijų prašymus 1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą pareiškimą  „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu.

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas   P. Gvazdauskas

Pirmininko pavaduotojas   V. Jakubonis

Pirmininko pavaduotojas    H. Martinkėnas

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 


Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com         www.sajudis.com