Aktualijos

Dėl 1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymo reguliaraus minėjimo

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų    

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

LR Krašto apsaugos ministrui  Raimundui Karobliui

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininkui dimisijos

pulkininkui Jonui ČeponiuiValstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo  komisijos Pirmininkei Lianai

 Ruokytei – Jonsson

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei 

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

LIETUVOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai

                                                 P A  R  E  I  Š  K  I  M  A  S    

          Dėl 1949– 02–16  Deklaracijos pasirašymo reguliaraus minėjimo prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo Vilniuje

                                                Vilnius,   2017-03-15

             Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba ( LSVST)  2014-02-26  pareiškimu atkreipė dėmesį, kad grubiai nutrauktas 1949-02-16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos pasirašymo  iškilmingas paminėjimas prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo  Jono Žemaičio – Vytauto paminklo Vilniuje.

             LR  Krašto apsaugos ministerija 2014-03-24  raštu atsakė, kad  1994 metai yra jubiliejiniai, todėl iškilmingas minėjimas perkeliamas į Radviliškio rajoną, Minaičius, kur buvo pasirašytas Deklaracijos aktas.

             Grubus šios  svarbios valstybės priemonės nutraukimas vertė tokiu paaiškinimu abejoti. Mūsų abejonės pasitvirtino, kai 2015 ir 2016 metais buvo aiškiai pademonstruota, kad ši priemonė atšaukta visiems laikams. Minėjimas 2017 metais dar kartą patvirtino mūsų nuogąstavimus. Buvęs iškilmingas Deklaracijos pasirašymo paminėjimas suvestas į  minimalias gėlių padėjimo apeigas prie paminklo.

            Kad šis minėjimas menkinamas akivaizdžiai demonstruoja kai kurios žiniasklaidos priemonės, yra visa eilė kitų, šalutinių požymių.  Menkinamas ir generolas  Jonas  Žemaitis – Vytautas – vengiama jį vadinti Prezidentu, nors jis žiauriausiomis okupacijos sąlygomis valstybės vadovu buvo ilgiau nei A. M. Brazauskas ir  10 kartų ilgiau kaip  K. Grinius IR BUVO SUŠAUDYTAS.

             LSVST  grįžta prie klausimo iškelto  mūsų 2014-02-26 pareiškime ir prašo atsakyti:

  1. Kokia žinyba (asmenys) priėmė sprendimą atsisakyti iškilmingo 1949.02.16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos pasirašymo paminėjimo  prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo  Jono Žemaičio – Vytauto paminklo Vilniuje?
  2. Kokie tokio atsisakymo motyvai?

       Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius   

       Istorinės grupės vadovas  G. Adomaitis

      Atsakingasis sekretorius  A. Budriūnas

            Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas,  A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas,  S. Boreika, A. Budriūnas,   J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas, G. Rotomskienė,   P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 

   Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,     G. Adomaitiss  + 370 611 30131, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,                

el.p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA