Aktualijos

Dėl 1949– 02–16 Deklaracijos

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA 

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

LR Krašto apsaugos ministrui  Raimundui Karobliui

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininkui dimisijos pulkininkui Jonui Čeponiui

Valstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo  komisijos Pirmininkui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei 

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

LIETUVOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai

    P A  R  E  I  Š  K  I  M  A  S   Dėl 1949– 02–16  Deklaracijos pasirašymo reguliaraus minėjimo          prie generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo Vilniuje

  Vilnius, 2016-12-21

            Lietuvos  Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba savo 2014-02-26, 2015-02-04,  2015-02-18, 2015-05-13 pareiškimais  kėlė klausimus dėl iškilmingo 1949–02–16 d. Deklaracijos pasirašymo   paminėjimo  atšaukimo prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje (žiūr. www.sajudis.com  pagal nurodytas dokumentų datas ir 2016-01-27, 2016-02-01, 2016-02-04, 2016-02-08 ir 2016-02-10).

Atsakymuose buvo aiškinama, kad šventiniai renginiai vyksta ir ateityje jie bus vykdomi memoriale Radviliškio r. Grinkiškio sen. Minaičių k.,  generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Į mūsų  prašymus, kad Vasario 16 d. Deklaracijos pasirašymo minėjimas būtų  vykdomas kaip ir anksčiau prie Lietuvos Prezidento  Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo prie KAM pritarimų nebuvo gauta.

            Reikšdami didelę pagarbą Radviliškio rajonui  pastaruosius  metus iškilmingai minintiems 1949–02–16  Deklaracijos pasirašymą Minaičiuose PASTEBIME, KAD PAGRINDINIS DEKLARACIJOS  MINĖJIMAS TURĖTŲ VYKTI LIETUVOS SOSTINĖJE VILNIUJE.

Lietuvos  Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba dar kartą primena ir prašo organizuoti Valstybinę 1949–02–16–sios  Deklaracijos pasirašymo datą REGULIARIAI KASMET minėti prie Lietuvos Respublikos Prezidento Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo  prie Krašto apsaugos ministerijos Vilniuje ir įteisinti.

Prašome 1949– 02–16–sios  Deklaracijos pasirašymo datos minėjimą prie generolo J. Žemaičio – Vytauto paminklo Vilniuje įrašyti į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo 2015–2020 metų planą ir skirti finansavimą.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas  G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius  A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas,  A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,   J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas, G. Rotomskienė,   P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,     G. Adomaitiss  + 370 611 30131, Adresas korespondencijai Balsių 59. LT-08400, Vilnius

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com